Future Mobility i Singapore

Skrivet av Jan Hellåker, Lindholmen Science Park/Drive Sweden

Bakgrund

Singapore har haft en lysande period under flera år, och mycket framgångsrikt genomfört en omställning från ett arbetsintensivt samhälle, via handel & finans till idag ett extremt kunskapsdrivet land som växer och blomstrar så det nästan syns. Landet har tre stora universitet (NTU, NUS, SIT) varav de två största ligger på 12e resp. 13e plats i senaste världsrankingen (Bertil Andersson från Linköping är rektor på  NTU).

Trots att Singapore har ett fantastiskt kollektivtrafiksystem baserat på tunnelbana och bussar så har det ökande välståndet resulterat i en snabb ökning av bilparken och påföljande trängselproblem, trots höga avgifter i många led i värdekedjan.

Staten har därför etablerat en kraftfull handlingsplan på väg mot ett nytt mobilitetssystem och tagit fram en radikal vision baserad på några huvudpunkter. En ännu mer kraftfull kollektivtrafik väl integrerad på MaaS nivå, och där delade autnonoma fordon tar hand om first/last mile-transporterna. Ingen invånare ska behöva bo längre än 10 min promenad från en tunnelbanestation, men värmen och ibland skyfall gör att man ändå vill ha en ”podcar-on-demand” liknande lösning till och från stationen. Med detta avser man att drastiskt minska andelen ägda personbilar. Någon talare uttryckte det som att de skapat sin egen Nollvision, men där deras nolla betyder något annat än den svenska. (Se bilagan som är en information till allmänheten där man målar upp hela visionen, men samtidigt pekar på att man redan har kommit långt.)

Förutom att lösa sina egna problem så har Singapore ett handelspolitiskt mål att bli en förebild för andra (asiatiska) megacities för hur man löser mobiliteten när staden växer.

Konferens

Denna vecka arrangerade Land Transport Authority (LTA) en liten, men mycket intressant konferens om Future Mobility. Ca 300 personer deltog på en invitation-only basis, de allra flesta från Singapore plus 30-40 pers inbjudna utifrån. Första dagen var en teknisk showcase medan andra dagen utgjordes av en traditionell konferens.

Diverse noteringar och kommentarer

I sin ”teknikparks-miljö” One North har man etablerat ett ”live” provområde för självkörande fordon. Två större utvecklingsprojekt pågår som båda har tillstånd att prova inom detta område,
A*STAR (Agency for Science, Technology & Research) heter det mest mogna och mest sofistikerade. Man har valt att börja i urban miljö får att senare övergå till landsväg. Idag är det implementerat i en Toyota van och man hoppas kunna sätta lösningen i drift på bussar.. Singapore lider av att inte ha några inhemska fordonstillverkare och har för små volymer för att skapa stort intresse hos de stora OEM:erna.

Dessutom har NTU tillsammans med MIT bildat en allians kallad SMART, där Future Urban Mobility är ett av fem arbetsområden. Baserat på en gemensam teknikplattform med relativt billiga komponenter har man byggt 4-5 golfbilsvarianter samt en baserad på en standard Mitsubishi EV bil. Många av de utländska besökarna tyckte att själva autonomin på den Mitsubishi som vi provade var ganska omogen, och upplevdes som ryckig. Jag kan hålla med, men blev positivt överraskad över det faktum att man prioriterat de delar som gjorde att bilen blev en del i ett delat system. Den hade t.ex. backoffice-stöd för att själv köra fram till en upphämtningsplats och man hade implementerat olika fleet-varianter på kommunikation och framförhållning. Som en indikation på kompetensnivån: en doktorand som jag pratade med berättade att han (ursprungligen från Kina) nyligen hade headhuntats till Ubers AV center i Pittsburgh, USA.

Två publika demonstrationer har gjorts inom ramen för andra aktiviteter med  två olika franska versionerna av shuttlar (Navya resp Easymile), den ena inom ett campusområde, den andra i det nyanlagda Gardens of the Bay. Där har man  dock inte tillstånd att köra utan en ansvarig person på fordonet, men söker vägar runt detta då rundturen i Gardens ska ’kommersialiseras’ inom kort.

BMW har bildat en utvecklingsenhet för Future Mobility ihop med NTU som är snudd på lika stor som deras Silicon Valley kontor.

LTA har nyligen också haft tre RFIer ute: en personbils-baserad Mobility on demand (med bl.a. BMW och Uber som respondenter),
förarlösa stadsbussar, samt platoonande container-dragbilar i hamntrafik. Bakom de två RFI:erna för individuell Mobility on Demand samt förarlösa stadsbussar finns en tidplan:
2016 – 17 Prototype trial
2018 – 19 Pilot trial
2020 –     Kommersiell drift

Två ”ramprogram” finns som helt eller delvis omfattar aktiviteter inom området: inom SAVI  samarbetar LTA och A*STAR runt frågor runt future mobility; Ministry of Transport har skapat Committee on Autonomous Road Transport for Singapore (CARTS) för att inom sin organisation adressera automation.

LTA har just nu en öppen engineering challenge på gång för Future Mobility.

Övriga internationella talare på konferensen

UK hade några talare som på olika sätt presenterade den (monetärt) mycket stora brittiska satsningen – jag tycker dock fortfarande att man saknar ett helhetsperspektiv där. Det handlar väldigt mycket om att skaka fram några snabba demonstrationsprojekt.

Uber’s Head of Strategy, Advanced Technology pratade mest om nya mjuka funktioner i appen. Han avslutade dock med att säga att dom satsar stort på sitt samarbete med Carnegie Mellon, men att det kommer att ta tid (att utveckla självgående Uber-fordon).

MIT’s Prof Emilio Frazzoli som representerade både SMART och MIT spin-offen gjorde en mycket intressant dragning av en simulering av hur bilparken i Singapore skulle kunna reduceras från ca 850k till 300k om man övergick till delat ägande av någon form. Han förutspådde f.ö. att ”shared vehicles” skulle bli automationens så kallade ”Killer App”.

Sammanfattning

Det finnas väldigt många likheter mellan Singapores vision och Drive Swedens. Ord som Multi-modal, On-demand, MaaS, Connected, Shared, Personalized, frigöra yta i staden, dynamisk buss-allokering etc återkommer och man har som vi ett definitivt helhetsperspektiv (att lösa Singapores transportproblem – inte att göra fräcka demos). Man pratar också om att bygga en ny stadsdel som är optimerad för framtidens transporter.

Besluten är förankrade ända upp i toppen på både LTA och MoT, och dom är väldigt öppna för samarbete. De är mycket imponerade av det som har vi gör i Sverige – på alla fronter. I mångt och mycket så kompletterar länderna varann map. vad vi kan bidra med, så min personliga uppfattning är att om vi letar efter ett specifikt land att samarbeta med så är Singapore ett självklart val.