Etikettarkiv: nuTonomy

Delphi köper nuTonomy

Amerikanska systemleverantören Delphi köper entreprenörsföretaget nuTonomy för 450 miljoner dollar [1].

nuTonomy startade som en spin-off från MIT 2013 och är mest kända för sin självkörande taxitjänst i Singapore. Men man samarbetar också med Lyft för motsvarande tester i Boston, med Grab (Uber-konkurrent i sydostasien) och med Peugeot PSA om att använda SUVen P3008 i taxitjänsterna.

Delphi, som tidigare också köpt Ottomatika, tar på detta sättet ett steg att snabba på sin utveckling av teknologi för självkörande fordon, från att fokuserat huvudsakligen på sensorer. Det kan också vara ett sätt för dem att närma sig de asiatiska spelarna.

Källor

[1] Andrew J Hawkins: Delphi acquires self-driving startup Autonomy for $450 Million, The Verge 2017-10-25 Länk

Automated Vehicle Symposium 2017

I mitten av juli hölls Automated Vehicle Symposium 2017 i San Francisco med över 1400 besökare. Precis som förra året var det en blandning av representanter från industri, myndigheter, universitet och institut från olika delar av världen som drogs dit. Konferensen innehöll några generella sessioner och flera s.k. break-out sessions där olika ämnen diskuterades i mer detalj. Dessutom fanns det två sessioner med posters – på en av dem visades RISE Viktorias poster med titeln ”External vehicle interfaces for communication with other road users”.

I sin helhet så bjöd konferensen inte på några större överraskningar. Diskussionen var mer riktad mot personbilssidan, men det fanns några inslag om lastbilar. Intressant nog konstaterades det på en av break-out sessionerna att teknologin för automatiserad körning av lastbilar är redo – det är testning och implementering som är utmaningen. Testning och bevisning av säkerhet är ett tydligt bekymmer för många: hur säkert är säkert? Till det hör också osäkerheten kring hur människor kommer att anpassa sitt beteende samt hur datasäkerheten hanteras. Utmaningen som myndigheter står inför är stor, och det blir allt tydligare att regelverket måste utvecklas stegvis. En annan slutsats är att samarbete mellan väletablerade företag och nykomlingar är viktigt, de behöver varandra för att ta adressera utmaningar som automationen för med sig.

Här är några av mina minnesanteckningar från föredrag som jag deltog på. Materialet från dessa och andra presentationer och postrar finns här.

Malcolm Dougherty från California Department of Transportation, förklarade hur hans organisation försöker underlätta utveckling av automatiserade fordon samtidigt som de ser till att en hög nivå av trafiksäkerheten bibehålls. Det är en svår uppgift men med hjälp av en bra dialog med de involverade aktörerna växer organisationens kunskap om den tekniska mognaden, och därmed blir det lättare att veta vad som behöver regleras och hur. Med de nya reglerna som föreslogs i mars skulle det exempelvis bli tillåtet att testa fordon utan någon förare i bilen, något som i princip var uteslutet för 2-3 år sedan.

Maarten Sierhuis från Nissan Research Center Silicon Valley redovisade företagets vision. År 2018 är det automatiserad körning på flerfiliga motorvägar som gäller, sedan följer automatiserad körning i stadstrafik år 2020 men i båda fallen kommer föraren behöva hålla ögonen på vägen. Först därefter kommer automatiserad körning där föraren inte behöver ha ögonen på vägen. Det är viktigt att skapa s.k. Socially Acceptable Autonomy både inne och utanför fordonet. Det innebär i princip att interaktionen mellan automationen och människor i och utanför fordonet måste vara smidig. Men givet att trafiken är komplex är det orealistiskt att tro att automationen kommer att kunna på egen hand hantera alla situationer på ett smidigt sätt. Nissan har därför utvecklat SAM (Seamless Autonomous Mobility) som är starkt inspirerat av ARTCC (Air Route Traffic Control Centers) och som med hjälp av en trafikledare hjälper automationen i krångliga situationer. SAM väntas sättas i operation inom kort.

Gill Pratt från Toyota Research Institute (TRI) pratade om vikten av samarbete och innovation för att åstadkomma tillit till teknologin då acceptansen av olyckor orsakade av teknologin är generellt sätt lågt. I samband med det offentliggjorde han att TRI startar Toyota AI Ventures som kommer möjliggöra för startupföretag att söka stöd för att accelerera sin utveckling. TRI kommer att hjälpa dem att identifiera problem som är värda att lösa samt förse dem med teknikkompetens vid behov. Till en början kommer det finnas 100 miljoner dollar i fonden.

Karl Iagnemma från nuTonomy förklarade att skalbarhet av dagens lösningar och tester av automatiserad fordon är en utmaning. nuTonomy började med att göra tester inom förbestämda geografiska områden i Singapore, och nu håller företaget på att skala upp testningen till andra områden i Singapore och i USA. Men många frågor som berör skalbarhet är obesvarade. Några av dessa inkluderar:

 • Hur mycket simulering och körning krävs det för att validering i ett initialt geografiskt område? Och hur mycket i nästa område?
 • Hur bestäms likheter och skillnader mellan olika geografiska områden så att valideringsarbetet kan reduceras?
 • Vilken trohetsnivå (fidelity) behöver diverse simuleringar ha, och hur påverkar det valet av vilken simulering som tillämpas?

Nidhi Kalra från RAND Corporation påpekade att automatiserade fordon kan medföra stora säkerhetsvinster men också skapa säkerhetsproblem. Just nu finns det ingen beprövad metod för beräkning av säkerhetseffekter av automatiserade fordon. En studie utförd av RAND visar att det inte går att bevisa säkerheten av automatiserade fordon med säkerhet, oavsett hur många körda kilometer som dessa fordon har bakom sig. Det kommer alltid finnas osäkerheter, och aktörerna behöver komma på nya metoder som reducerar dessa. Med så stora osäkerheter är det nästan omöjligt att få regelverken rätt från början. Det handlar om successiv utveckling.

Edwin Nas från den nederländska Ministry of Infrastructure and the Environment talade om hur myndigheter i EU hanterar den tekniska utvecklingen. Han pratade om dagens typgodkännande-system för fordon och hur det behöver vidareutvecklas för att bemöta innovationen i det alltmer förändrande fordonet. I Nederländerna har en vidareutveckling mot prestandabaserade krav föreslagits. I princip innebär det myndigheterna behöver i framtiden beskriva ”vad” som behöver bevisas av berörda aktörer för att säkerställa att ett givet system är säkert att använda snarare än ”hur” detta ska bevisas.

Lyft och nuTonomy samarbetar

Mobilitetsföretaget Lyft inleder ett samarbete med startupföretaget nuTonomy, som bland annat gjort sig kända för utveckling och testning av mjukvara för automatiserade taxibilar i Singapore [1]. Samarbetet går ut på att utveckla en on-demand flotta av automatiserade bilar, inklusive bokningssystem och lösningar för interaktion och kommunikation med användarna. Detta för att kunna skapa en bra användarupplevelse.

Flottan ska till att börja med testas i Boston. Under testerna kommer en förare att finnas bakom ratten redo att ta över kontrollen i fall att det skulle behövas.

Egen kommentar

Utöver samarbetet med nuTonomy så har Lyft också ett ganska nytt samarbete med Waymo. Detta tyder på att Lyft vill bli ledande vad det gäller mobilitetstjänster och säkerställa att de ligger före rivalen Uber.

Källor

[1] nuTonomy Press release. Lyft and nuTonomy Form Strategic Partnership to Optimize Passenger Experience in Self-Driving Cars. 2017-0606 Länk

nuTonomy i samarbete med PSA

Startuppföretaget nuTonomy med huvudverksamhet i Singapore inleder ett samarbete med Europas näst största biltillverkare PSA. Samarbetet går ut på att utveckla självkörande taxifordon [1].

Som ett första steg i detta ska nuTonomys teknik för självkörning att implementeras i Peugeot 3008 SUV-bilar som väntas börja testas på singaporianska vägar redan i september. Planen är att så småningom utöka flottan och utföra tester i andra storstäder.

Egen kommentar

I april 2016 började nuTonomy testa ombyggda självkörande Renault- och Mitsubishibilar i stadsdelen One-north i Singapore där de bland annat erbjuder allmänheten att åka i dessa bilar. Det finns alltid en förare bakom ratten för att övervaka systemet och kunna ta över kontrollen om det skulle behövas. Sedan november 2016 har företaget också testat bilar i ett stadsområde i  Boston, och nyligen fick de tillstånd att utöka testerna till två nya områden i staden som anses ha en mer komplex trafik.

PSA har i några år på egen hand arbetat med utveckling av automatiserade fordon. Vid ett par tillfällen har företaget konstaterat att de planerar att lansera delvis automatiserade fordon år 2018 och helt automatiserade år 2020. Samarbetet med nuTonomy är därmed av strategisk vikt för PSA och kommer nog att hjälpa PSA att förverkliga dessa planer.

Källor

[1] PSA Groupe, Press Releases. Groupe PSA and nuTonomy Form Strategic Partnership to Test Fully Autonomous Vehicles in Singapore. 2017-05-03 Länk

ST Kinetics ska utveckla bussar i Singapore

Singaporianska Land Transport Authority (LTA) inleder ett nytt samarbete med ST Kinetics som går ut på att utveckla och testa automatiserade bussar i Singapore [1].

ST Kinetics kommer att utveckla och integrera ett system för automatiserad körning på två befintliga 40-sitsiga eldrivna bussar. Systemet kommer att inkludera en GPS och en rad olika sensorer, däribland kameror, ultraljudssensorer och radar som kan upptäcka andra fordon på avstånd upp till 200 meter. En del av arbetet kommer att gå ut på att förbättra detekteringsförmågan vid kraftigt regn, från nuvarande 10 mm/h till 30 mm/h.

Samarbetet kommer att pågå i 3,5 år och utvecklingen kommer att ske gradvis. Till en viss början kommer testerna att utföras inom ett industriområde som omfattar enklare trafikscenarier för att sedan utvidgas till mer komplexa scenarier och sträckor inom och mellan städer.

Egen kommentar

Det framgår inte vilken grad av automation som ST Kinetics kommer att satsa på. Att döma utifrån systembeskrivningen så handlar det om någon typ av övervakad körning (upp till automationsnivå 3 enligt SAE-skalan).

Att utforska automatiserade bussar och andra typer av delade transporter är något som Singapore valt att fokusera på. Flera demonstrationer med mindre automatiserade bussar har utförts under de senaste åren, och LTA har också inlett samarbete med Nanyang Technological University (NTU) som går ut på att utveckla och testa automatiserade stora bussar. Utöver det har det ett samarbete med Delphi och ett med nuTonomy som går ut på att utveckla ondemand mobilitetstjänster.

Källor

[1] Land Transport Authority Press Releases. LTA inks agreement with ST Kinetics to develop and trial autonomous buses. 2017-04-10 Länk

60 personer som styr den autonoma fordonsvärlden

Automotive News har satt samman en lista med världens 60 mest inflytelserika personerna avseende självkörande fordon [1]:

 • Stefan Kroenung, Autoliv
 • Josh Hartung, PolySync
 • John Absmeier, Delphi
 • Roger Berg, Denso
 • Lawrence Burns, GM
 • Erik Coelingh, Volvo Cars
 • Glen de Vos, Delphi
 • Christoph Grote, BMW
 • David Hall, Velodyne
 • Yutaka Hiwatashi, Subaru
 • Jen-Hsun Huang, NVIDIA
 • Ricky Hudi, Audi
 • Tetsuya Iijima, Nissan
 • Lauren Isaac, WSP
 • Tim Kentley-Klay/Jesse Levinson, Zoox
 • Ulrich Lages, Ibeo
 • Anthony Levandowski, Otto
 • Alex Lidow, Efficient Power Conversion
 • Brian Loh, ZF
 • Bob Mansfield, Apple
 • Sherif Marakby, Uber
 • Pri Mudalige, GM
 • Larry Page/Sergey Brin, Google
 • Gill Pratt, Toyota
 • Bryan Salesky, Google
 • Kristin Schondorf, EY
 • Matthias Schulze, Visteon
 • Amnon Shashua, Mobileye
 • Maarten Sierhuis, Nissan
 • Kay Stepper, Bosch
 • Yoichi Sugimoto, Honda
 • Chris Urmson, Self-Driving Cars
 • Kyle Vogt, Cruise Automation
 • Jing Wang, Baidu
 • Bart Nabbe, Faraday Future
 • Edzard Overbeek, HERE
 • Sebastian Thrun, Udacity
 • Jan Becker, Faraday Future
 • Missy Cummings, Duke University
 • Louay Eldada, Quanergy
 • Bjorn Giesler, Elektrobit
 • Karl Iagnemma, NuTonomy
 • Simon Jones, Epic Games
 • Johann Jungwirth, Volkswagen
 • John Krafcik, Google/Waymo
 • Laura Merling, Ford
 • Thomas Mueller, Audi

Källor

[1] Katie Burke: 60 people steering the self-driving movement, Automotive News 2016-12-19 Länk

nuTonomy i Boston

Startupföretaget nuTonomy, som för tillfället utför tester med självkörande taxi i Singapore, ska utöka testverksamheten till Boston [1]. Där kommer det dock inte handla om någon taxitjänst utan om självkörande bilar som åker runt för att samla in data i verklig trafik.

Målet är att använda insamlad data för vidareutveckling av mjukvaran.

Till en viss början kommer testningen att utföras i ett industriområde i stadsdelen Seaport. Bilarna som nuTonomy kommer att använda är eldrivna Renault Zoe. En förare kommer att sitta bakom ratten för att kunna ingripa i fall det skulle behövas.

Testningen stöds av Massachusetts Department of Transportation och väntas starta i slutet av året.

Källor

[1] Business Insider Intelligence. nuTonomy will start testing self-driving vehicles in Boston. 2016-11-22 Länk

nuTonomy i en olycka

Startupföretaget nuTonomy har sedan augusti testat en självkörande taxitjänst i Singapore. Testningen utförs inom ett begränsat område och av utvalda testare. Detta med målet att kunna lansera tjänsten på marknaden år 2018.

Förra veckan blev en av företagets taxibilar involverad i en olycka medan den höll på att byta körfält. Den kolliderade med en lastbil. Inga personer blev skadade vid olyckan.

nuTonomy har delat sparade data från tillfället med myndigheterna som tillsatt en utredning. Under tiden som utredningen pågår har företaget valt att avvakta med testningen.

Källor

[1] Ying, L. L., Chanell NewsAsia. nuTonomy halts vehicle trials after accident at one-north. 2016-10-19 Länk

Självkörande taxi i Singapore

Igår var det premiär för självkörande taxi: utvalda Singaporebor har nu möjlighet att beställa självkörande taxi via en mobilapplikation [1, 2]. Just nu har de 6 taxibilar att tillgå i ett affärsdistrikt på en 6 km lång vägsträcka, men planen är att både flottan och området ska utökas successivt till att täcka hela Singapore år 2018.

Den här taxitjänsten ingår i testverksamheten som drivs av startupföretaget nuTonomy.

Bilarna som används är av märket Renault Zoe och Mitsubishi i-MiEV som nuTonomy specialanpassat och installerat sin egen mjukvara på. Under testet kommer resorna att vara gratis och en ingenjör från företaget kommer att åka med i förarsätet redo att ta över kontrollen i fall att det skulle behövas.

Källor

[1] nuTonomy. nuTonomy Launches World’s First Public Trial of Self-Driving Car Service and Ride-Hailing App. 2016-08-25 Länk

[2] Watts, M. J., The Wall Street Journal. World’s First Self-Driving Taxis Hit the Road in Singapore. 2016-08-25 Länk

nuTonomy

Flera organisationer däribland Signal Ventures, Samsung Ventures och Fontinalis Partners har valt att investera i ett startupföretag kallat nuTonomy [1, 2].

nuTonomy fokuserar på att utveckla beslutsfattande algoritmer för självkörande fordon. Hittills har företaget varit aktivt i Singapore. Med den nya investeringen på ca 3,6 miljoner dollar kommer företaget att testa sin mjukvara även på fordon i USA. Utöver det görs viss testning i Europa.

Förhoppningen är att fordonstillverkare ska implementera nuTonomys mjukvara i sina självkörande fordon om några år.

nuTonomys grundare Emilio Frazzoli är aktiv inom SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology) som i flera år forskat om självkörande fordon och testat dessa i Singapore.

Källor

[1] Points, P. K., GAS2. nuTonomy Recieves $3.6M To Add Autonomous Advancements. 2016-02-05 Länk

[2] Nichols, G., ZD Net. Millions in seed funding for ’Intel Inside’ autonomous vehicles. 2016-02-01 Länk