nuTonomy i Boston

Startupföretaget nuTonomy, som för tillfället utför tester med självkörande taxi i Singapore, ska utöka testverksamheten till Boston [1]. Där kommer det dock inte handla om någon taxitjänst utan om självkörande bilar som åker runt för att samla in data i verklig trafik.

Målet är att använda insamlad data för vidareutveckling av mjukvaran.

Till en viss början kommer testningen att utföras i ett industriområde i stadsdelen Seaport. Bilarna som nuTonomy kommer att använda är eldrivna Renault Zoe. En förare kommer att sitta bakom ratten för att kunna ingripa i fall det skulle behövas.

Testningen stöds av Massachusetts Department of Transportation och väntas starta i slutet av året.

Källor

[1] Business Insider Intelligence. nuTonomy will start testing self-driving vehicles in Boston. 2016-11-22 Länk