Otto i Ohio

Den här veckan kommer den Uber-ägda Otto att påbörja testningen av en automatiserad lastbil [1]. Den kommer att åka på en fyrfilig motorväg (Route 33) mellan Dublin och East Liberty, en sträcka på ca 56 km. En förare kommer att sitta bakom ratten för att kunna ingripa i fall att det skulle behövas.

Testningen stöds av Ohios departement för transport och ingår i dess planer att göra delstaten till en testplats för automatiserade och uppkopplade varutransporter.

Källor

[1] AP. Self-driving trucks will hit the road in Ohio. 2016-11-25 Länk