Samband mellan automation och miljöpåverkan

The Center for American Progress har granskat den befintliga litteraturen om miljöeffekterna av automatisering i lätta arbetsfordon [1]. Trots att den befintliga forskningen inte drar några tydliga slutsatser om effekterna av autonoma fordon på miljön i allmänhet och klimatet i synnerhet så visar ändå forskningen på följande möjliga scenarion:

  • Vehicle miles traveled (VMT) – det sammanlagda antalet körda mil av fordon under ett givet år, skulle kunna öka eftersom automatisering sänker alternativkostnaden för körning. Detta skulle i sin tur kunna uppmuntra människor att ta fler bilresor eller acceptera längre pendelsträckor, eftersom förarna skulle kunna göra andra saker i bilen än att fokusera på vägen framför. Dessutom skulle automation tillåta människor som för närvarande inte kan köra själva – såsom äldre, unga och personer med funktionshinder- att resa ensamma, vilket också gör att fler människor vistas i trafiken.
  • VMT skulle kunna minska om automation kombineras med olika mobilitetstjänster. Ett system med delade autonoma fordon kan minska enskilt bilägande och använda teknik för att planera effektiva rutter för att transportera människor från start- till slutpunkt. Samtidigt kan mobilitetstjänster öka den totala VMT om det innebär att bilar kör tomma långa sträckor från att ha lämnat en kund till att plocka upp nästa. Här behöver man använda sig av specialiserade program för att räkna ut den mest effektiva rutten.
  • Automatisering kan bidra till att minska trängseln och antalet trafikolyckor.
  • Bilisterna kommer inte kunna se de positiva effekterna av automation på trängsel förrän en stor del av fordonsflottan är automatiserad.

Studien säger också att beslutsfattare behöver allokera mer resurser för forskning kring hur automation kommer att påverka miljön både på både kort och lång sikt. Avslutningsvis nämner också studien att genom att kombinera elektrifiering och automation kan man uppnå en positiv miljöpåverkan.

Källa:

[1] Myriam Alexander-Kearns, Miranda Peterson, and Alison Cassady: The Impact of Vehicle Automation on Carbon Emissions, Center for American Progress 2016-11-18 Länk