Etikettarkiv: Princeton University

Två nya svenska projekt

Självkörande fordon på landsbygd. Projektet bedrivs av Ramboll, RISE, Trafikverket och kommunerna Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund och ska utreda möjligheterna att komplettera kollektivtrafik på svensk landsbygd med självkörande fordon givet kommuners lokala omständigheter och tekniska möjligheter [1]. Detta är en genomförbarhetsstudie som finansieras av Drive Sweden och Trafikverket och är en uppföljare till förstudien om samma ämne som slutfördes under våren 2019. 

REmote Driving Operation (REDO)Projektet bedrivs av VTI, CEVT, NEVS, Einride, Ericsson, KTH, Voysys och Ictech och ska undersöka olika aspekter av fjärrstyrda vägfordon, både personbilar och lastbilar [2]. Projektet delfinansieras av Vinnova, har en budget på ca 20 mijoner kronor och kommer att pågå i tre. 

Källor

[1] Ramboll. Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten. 2020-02-04 Länk

[2] Ictech. Ictech deltar i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon. 2020-01-31 Länk

New Jersey vill bli ett utvecklingscentrum för självkörande fordon

Skrivet av Azra Habibovic

Ekonomiutskottet i den amerikanska delstaten New Jersey har godkänt ett lagförslag gällande självkörande fordon [1]. Nu ska delstatens senat få rösta om förslaget.

Målet är att använda den f.d. militärbasen Fort Monmouth för att bygga ett centrum för utveckling av automatiserade fordon. Det finns redan en bas för detta i form av forskning inom automation bl.a. på Princeton University med stark koppling till fordonsindustrin. Att få tillåtelse att testa automatiserade fordon på allmänna vägar skulle accelerera utvecklingen.

Källor

[1] Higgs, L., NJ.com. N.J. could become hub for driver-less car development, pols say. 2014-12-08 Länk

Självkörande bussar kan lösa transportproblem

Quartz har publicerat en artikel där författarna konstaterar att det är självkörande bussar som kan lösa nuvarande och framtida transportproblem i USA, och inte självkörande bilar som många verkar tro [1].

Det är framförallt kolonnkörning (platooning) av bussar som de lyfter fram. Bussar som på ett säkert sätt kör nära varandra i höga hastigheter kan förflytta många människor på samma gång, vilket i sig är billigare och mer energieffektivt än enskilda bilar.

Det här påståendet stöds av en nyligen publicerad studie från Princeton University som visar att Lincoln Tunnel (förbinder New York City och New Jersey) skulle kunna ha 200 000 resenärer per timme om bussarna kunde köra på 1,8 meters avstånd från varandra. Detta är fem gånger mer än vad tunneln klarar av idag.

En annan viktig slutsats i artikeln är att vi behöver komma på hur automatiserad körning kan användas för att uppfinna nya transportsystem och inte bara reparera det befintliga systemet.

Källor

[1] Lindsay, G., Townsend, A.. Quartz. Forget self-driving cars; we should be focusing on self-driving buses. 2014-11-02 Länk

 

Nytt forskningscenter vid Princeton University

I mitten av juli hölls Autonomous Vehicle Symposium i San Francisco där man bland annat offentliggjorde att Princeton University har tillsammans med Fort Monmouth Economic Revitalization Authority (FMERA) skapat ett nytt forskningscentrum kallat Research Center for Automated Vehicles @ Fort Monmouth (en militärbas i New Jersey som varit stängd sedan 2011) [1]. Till att börja med kommer fokus att ligga på forskning, certifiering och kommersialisering av kollisionsundvikande system för bussar. Målet är dock att utöka verksamheten till lastbilar och andra fordon. Forskningscentrumet kommer att uppta en yta på ca 10 hektar innehållandes vägar, kontor, lablokaler och garage för stora fordon.

Källor

[1] Kornhauser, A., Princeton University. Creating a World-class Center for Research, Certification and Commercialization of SmartDrivingCars. 2014-07-16. Länk

Princetons forskare spår en ljus framtid för självkörande taxi

En grupp forskare och studenter från Princeton University i USA har publicerat en rapport om en studie där de utvecklat en modell av resebehov och bilanvändning i New Jersey och använt den för att simulera potentialen av självkörande taxibilar [1]. Studien har pågått sedan 2010.

Modellen är baserad på folkräkningsuppgifter samt olika beteendestudier och enkäter om hur folk bor, var de jobbar och hur de reser. Den genererar ett typiskt resemönster för varje person bosatt i New Jersey samt för dagliga pendlare till/från staten. Detta resulterade i ungefär 33 miljoner resor per dag med tillhörande information som tidpunkt, start- och slutdestination för resan.

Baserat på dessa resemönster, simulerade forskarna hur en pool av självkörande och delade taxibilar kallade aTaxi skulle kunna adressera folks resebehov. För detta behövde de bl.a. annat kvantifiera acceptabelt avstånd till hållplatsen och väntetid, samt ta hänsyn till andra transportmodaliteter som finns i New Jersey. De skapade regler för aTaxi bilar som i princip motsvarar reglerna för en vanlig hiss:

  • Resenären kommer till hållplatsen.
  • Beroende på önskad destination, tar resenären bilen som redan befinner sig på hållplatsen eller väntar på att nästa ska anlända.
  • Bilen avgår när den acceptabla väntetiden för den första personen som satt sig i bilen passerat.

Med hjälp av den här simuleringen kan man se vilka effekter som delning av autonoma bilar skulle få i termer av trafikdensitet, trafikflöde, antalet resor samt inom vilka områden aTaxi kan vara användbar.

Slutsatsen från studien är att aTaxi kan vara väldigt effektiv i stora delar av New Jersey och i kombination med andra transportslag uppfylla resebehov som finns där. Det finns däremot vissa miljöer i staten där simuleringen inte visat några större fördelar med en sådan taxitjänst.

Egen kommentar

Vi har tidigare rapporterat om en liknande studie som forskare från MIT gjort i Singapore.

Källor

[1] Kornhauser m fl., Princeton University. Uncognested Mobility for All. Länk