New Jersey vill bli ett utvecklingscentrum för självkörande fordon

Skrivet av Azra Habibovic

Ekonomiutskottet i den amerikanska delstaten New Jersey har godkänt ett lagförslag gällande självkörande fordon [1]. Nu ska delstatens senat få rösta om förslaget.

Målet är att använda den f.d. militärbasen Fort Monmouth för att bygga ett centrum för utveckling av automatiserade fordon. Det finns redan en bas för detta i form av forskning inom automation bl.a. på Princeton University med stark koppling till fordonsindustrin. Att få tillåtelse att testa automatiserade fordon på allmänna vägar skulle accelerera utvecklingen.

Källor

[1] Higgs, L., NJ.com. N.J. could become hub for driver-less car development, pols say. 2014-12-08 Länk