Racet mot 5G

TechRepublic skriver om den femte generationen av cellulära nätverk (5G) som är under utveckling [1]. Där konstateras det att det finns mycket okänt kring 5G, att utvecklingen fortfarande är på en konceptuell nivå och att det saknas standarder. Det pågår mycket utveckling kring 5G i USA, Europa och Asien och nya testmiljöer börjat dyka upp, vilket tyder på att utvecklingen börjar ta fart.

En fråga som lyfts fram är varför vi behöver 5G då våra kommunikationsbehov täcks väl av dess föregångare (3G och 4G). Uppkopplade och självkörande fordon nämns som ett möjligt applikationsområde. Men för detta behöver accesstiden till nätverk reduceras kraftigt.

Vidare nämns frekvensspektrum som den största utmaningen för 5G. Vi har inte tillräckligt med spektrum och 5G handlar mycket om att optimera spektrumet. En lösning är att allokera mer spektrum för 5G, men det bli svårt att uppnå en global harmonisering eftersom olika band är upptagna i olika länder.

Källor

[1] Best, J., TechRepublic. The race to 5G: Inside the fight for the future of mobile as we know it. 2014-12-16 Länk