Hur ser vägen ut för automatiserade lastbilar?

FleetOwner har samtalat med Sandeep Kar, forskningschef på Frost&Sullivan inom fordon- och transportforskning, om automatiserade lastbilar och deras framtid [1]. Några slutsatser från intervjun:

  • Från 2020 kommer lastbilarna vara mer energieffektiva och innehålla ännu fler distribuerade elektroniksystem.
  • Lastbilstillverkarna kommer att utveckla och använda dessa system för att påverka köparnas val.
  • Kolonnkörning kommer, om det implementeras på rätt sätt, att leda till stora bränslebesparingar med relativt liten extra kostnad.
  • Automatiserade lastbilar kommer att förbättra prestandan hos enskilda förare, t.ex. underlätta för dem att följa lagar och regler samt minska trötthet.
  • Automatiserade fordon kommer att förbättra kommunikation mellan förare och godsmottagare, godsägare, åkerier, verkstäder och liknade aktörer. Detta kommer på sikt att leda till förbättrad produktivitet.
  • Fram till 2020 kommer adaptiv farthållare (ACC) och kolonnkörning att vara i fokus. Efter det, 2020-2025, kommer mer avancerad automation att träda fram (automationsnivå 3 enligt NHTSAs klassificering).

Källor

[1] Cullen, D., FleetOwner. Self-driving trucks: How the road ahead may shape up. 2014-12-02 Länk