Nytt forskningscenter vid Princeton University

I mitten av juli hölls Autonomous Vehicle Symposium i San Francisco där man bland annat offentliggjorde att Princeton University har tillsammans med Fort Monmouth Economic Revitalization Authority (FMERA) skapat ett nytt forskningscentrum kallat Research Center for Automated Vehicles @ Fort Monmouth (en militärbas i New Jersey som varit stängd sedan 2011) [1]. Till att börja med kommer fokus att ligga på forskning, certifiering och kommersialisering av kollisionsundvikande system för bussar. Målet är dock att utöka verksamheten till lastbilar och andra fordon. Forskningscentrumet kommer att uppta en yta på ca 10 hektar innehållandes vägar, kontor, lablokaler och garage för stora fordon.

Källor

[1] Kornhauser, A., Princeton University. Creating a World-class Center for Research, Certification and Commercialization of SmartDrivingCars. 2014-07-16. Länk