Svagt stöd för utvecklingen av autonoma fordon bland britter

Det brittiska företaget Ipsos MORI har gjort en studie om britternas attityder om den tekniska utvecklingen i fordonsindustrin [1]. Studien utfördes under sommaren 2014 och är baserad på 1001 intervjuer. Urvalet anses vara representativt för den brittiska allmänheten i åldersgruppen 16-75 år.

Ett tydligt resultat från studien är att den brittiska allmänheten inte än är redo att omfamna autonoma fordon. Nedan listas några andra intressanta resultat.

  • 41 % av de tillfrågade ansåg att det var oviktigt med att introducera autonoma fordon i samhället. Endast 18 % ansåg att det var viktigt.
  • Storstadsbor var mer positivt inställda till autonoma fordon än landsortsbor.
  • Autonoma fordon var mer tilltalande bland de som ämnade köpa en ny bil inom de närmsta tre åren och bland de som inte ansåg sig vara körentusiaster.
  • Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna (47 %) ansåg att autonoma fordon var oviktiga, medan siffran var något lägre för män (36 %).  Autonoma fordon var viktiga för 13 % av kvinnorna och 23 % av männen.
  • Hälften av de tillfrågade över 55 år ansåg att det var oviktigt med autonoma fordon, medan endast en tredjedel av de tillfrågade mellan 16-24 år uttryckte samma åsikt.
  • Hälften av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna borde fokusera på att öka säkerheten genom att utveckla system som t.ex. förhindrar kollisioner eller varningssystem för filbyten.
  • 34 % av de tillfrågade ansåg att bilindustrin bör fokusera på teknologi som reducerar antalet olyckor och förseningar genom att göra det möjligt för bilar att kommunicera med varandra i realtid.
  • Endast 18 % ansåg att teknologier som gör det möjligt för bilar att känna av sin omgivning och navigera utan mänsklig interferens är något som biltillverkarna bör fokusera på.
  • Bara 17 % av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna bör fokusera på införandet av digitala verktyg som gör det möjligt för förarens Smartphone och andra bärbara elektroniska enheter att ansluta till bilens infotainment system.

Egen kommentar

Vi har inte lyckats få tillgång till hela rapporten och det är otydligt för oss hur Ipsos MORI gjort undersökningen, vilken information de försett deltagarna med innan undersökningen och hur de analyserat data.

En intressant observation är att de äldre som deltog i undersökningen tyckte att det är oviktigt med autonoma fordon. Ett vanligt argument för autonoma bilar är att de kommer leda till bättre livskvalitet och ökad mobilitet för de äldre.

Källor

[1] Ipsos MORI. Only 18 per cent of Britons believe driverless cars to be an important development for the car industry to focus on, 2014 -07-30 Länk