Sergey Brin om Googles självkörande bil-projekt

I en videointervju hos <re/code> [1] berättar Googlegrundaren Sergey Brin bland annat om framtidsprojekten som utvecklas i idélaboratoriet Google X, som drivs skilt från övriga Google. Sergeys drivkraft är att ta forskning till verkliga tjänster för bred användning.

Ett av de 8 projekten man driver inom Google X är det om självkörande bilar. En grundtanke med projektet är förbättra världen, dels genom att ge mobilitet även för dem som idag är underförsedda, som unga, gamla, handikappade men även dem som bor utanför områden med bra kollektivtrafik. Dels genom att minska belastningen på samhället: dagens individuellt ägda bilar står parkerade 96-97 % av tiden och tar upp 3 parkeringsplatser, vilket tar upp enormt stora ytor. Till det kommer trängsel: det finns undersökningar som visar att ca 30 % av trafiken i stora städer är bilar som letar efter parkering. Med självkörande bilar som man beställer kan man minska det behovet. Dessutom skulle de kunna köra tätare i fordonståg och även fortare, när man väl verifierat säkerheten.

Man har nu, ihop med befintliga leverantörer till bilindustrin, skapat en prototyp för hur en framtida självkörande bil kan se ut, för att bättre kunna studera integration och även användarupplevelsen: med prototyper som bygger på vanliga bilar får man inte samma upplevelse som när man åker i en bil utan ratt, gas, broms. Dessutom kan man designa bilen med bättre passiv säkerhet genom att man kan placera komponenter som sensorer bättre än när man ska göra det i en befintlig bil.

Man planerar att bygga 100-200 prototyper, att användas för testning på allmänna vägar, inledningsvis med förare och någon form av interface typ joystick, men så småningom, förhoppningsvis inom ett par år kan man ta bort detta och köra dem helt själva.

Sergey Brin berättar också att man arbetar med myndigheterna (i USA) om den framtida lagstiftningen och han är hoppfull att det går att hitta en lösning: självkörande bilar är inget nytt utan ungefär som tidigare hästkärror.

Hela intervjun ser ni här, den är nästan 70 minuter lång och avsnittet om självkörande bilar börjar 22:30 minuter in. Det kommer också en publikfråga som börjar efter 61:00 minuter och handlar om de moraliska dilemman som dagens förare kan ställas inför och som självkörande bilar kan behöva hantera. Sergey Brin menar att dilemmat är lite konstruerat och att självkörande bilar kan göras mycket säkrare än dagens förarberoende fordon.

Egen kommentar

Sergey undviker elegant en del frågor, som den om Google kommer att sälja bilar själva. Jag tror att han inser att det finns många traditionella frågor att lösa när man ska bygga bilar, förutom krocksäkerhet – som han berättar att det arbetar med – så finns det massor av frågor att lösa runt kvalitet, produktionsanpassning och produktegenskaper som ljud, komfort och prestanda.

Källor

[1] Swisher, Kara: Self-Driving Into the Future: Full Code Conference Video of Google’s Sergey Brin 2014-06-11. Länk