Etikettarkiv: IHS

Prognos: 21 miljoner om 20 år

Enligt den senaste prognosen från IHS Automotive kommer det globalt sett att säljas runt 600 000 automatiserade fordon år 2025 [1]. Motsvarande siffra för 2035 beräknas till 21 miljoner.

Detta är en betydande ökning jämfört med tidigare prognoser, något som påverkats av bland annat framsteg inom forskning och utveckling hos fordonstillverkare, leverantörer och teknikföretag samt stora investeringar inom området liksom intensifierande aktiviteter kopplade till regelverk.

Prognosen pekar på att USA kommer leda den tidiga implementationen av automatiserade fordon, följt av Japan vilket för närvarande drivs av förberedelserna inför Olympiska spelen 2020. Kina kommer däremot att vara den största marknaden för automatiserade fordon. År 2035 väntas landet stå för 5,7 miljoner sålda automatiserade fordon. Västeuropa kommer att behålla tekniskt ledarskap genom utveckling inom premiumsegmentet och väntas stå för ca 3 miljoner sålda fordon år 2035.

Prognosen visar också att det kommer uppstå helt nya fordonssegment och nya affärsmodeller baserade på automatiserade fordon. Konsumenterna kommer att erbjudas nya mobilitetssätt som kompletterar kollektivtrafiken. Samåkning och andra on-demand-tjänster väntas ha en betydande roll, speciellt på marknader som Sydkorea och Japan. Det är dessa länders demografi och invånarnas benägenhet att snabbt anamma innovativa lösningar som är avgörande faktorer.

Prognosen är baserad på omfattande diskussioner med representanter från olika segment samt studier av pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Egen kommentar

En observation är att den här prognosen är något i strid med flera senaste användarundersökningar som visar att användarna är ganska skeptiska till automatiserade fordon.

En undersökning som nyligen gjorts av University of Michigan visar exempelvis att runt 45 % av de 618 tillfrågade amerikaner inte vill ha några automatiserade funktioner i sina fordon [2]. En liknande undersökning har utförts av Institution of Mechanical Engineers i Storbritannien, där 55 % av de 2002 tillfrågade sagt att det är osannolikt att de kommer vilja vara passagerare i självkörande fordon [3].

Det återstår helt enkelt att se vem som har rätt i den här frågan!

Ni får återkomma till mig i fall att ni vill läsa rapporten om undersökningen från University of Michigan i dess helhet.

Källor

[1] IHS. Autonomous Vehicle Sales Set to Reach 21 Million Globally by 2035, IHS Says. 2016-06-07 Länk

[2] Schoettle, B-, Sivak, M., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. 2016-05 Länk

[3] Institution of Mechanical Engineers/ICM Unlimited, News. New poll finds majority of people would be reluctant to be a passenger in a driverless car. 2016-05-26 Länk

AEB som standard

Enligt den amerikanska säkerhetsorganisationen NHTSA och Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) kommer Automatic Emergency Braking (AEB) systemet att bli standard på 20 bilmärken i USA senast den 22 september 2022. Volvo Cars är en av de som tecknat avtalet.

I samband med detta har Toyota offentliggjort sina planer att introducera Lexus Safety System+ och Toyota Safety Sense som standard på nästan alla Lexus och Toyota modeller som säljs i USA senast i slutet av 2017 [2]. Dessa systempaket innehåller AEB.

Källor

[1] NHTSA. U.S. DOT and IIHS announce historic commitment of 20 automakers to make automatic emergency braking standard on new vehicles. 2016-03-17 Länk

[2] Toyota Newsroom. Lexus and Toyota Will Make Automated Braking Standard on Nearly Every Model and Trim Level by End of 2017. 2016-03-21 Länk

Överenskommelse mellan 10 tillverkare: alla fordon ska utrustas med AEB

Det amerikanska departementet för transport (DOT), säkerhetsmyndigheten (NHTSA) och försäkringsinstitutet (IIHS) har offentliggjort att 10 fordonstillverkare kommit överens om att alla nytillverkade fordon som säljs i USA ska utrustas med automatisk nödbroms (automatic emergency braking, AEB) [1].

Fordonstillverkarna som ingått överenskommelsen är Audi, BMW, Ford, General Motors, Mazda, Mercedes Benz, Tesla, Toyota, Volkswagen och Volvo Cars. Detaljerna om det hela inklusive tidsplanen för implementationen kommer att utarbetas under de kommande månaderna.

AEB är en viktig ingrediens för automatiserad körning.

Källor

[1] NHTSA. DOT and IIHS announce historic commitment from 10 automakers to include automatic emergency braking on all new vehicles. 2015-09-11 Länk

Försäkringsbolagen ser autonoma fordon som ett hot

Försäkringsbolagens affärsidé bygger på att sannolikheten att någon råkar ut för en olycka är liten men tillräckligt stor för att man som förare inte kan betala själv om det skulle hända och därmed är villig att betala en försäkringspremie. Men med självkörande bilar som har betydligt lägre risk att råka ut för en olycka så kan marknaden för bilförsäkringar minska kraftigt, skriver Transport Evolved [1] och The Guardian [2]. Även om man fortfarande behöver en försäkring för stöld, parkeringsskador etc. så kommer premierna inte att vara i samma nivå som idag.

Vi uppmärksammade fenomenet för ett drygt år sedan i Nyhetsbrev 44, då var det försäkringsbolaget Farmers som var oroliga. Nu har även Cincinnatti Financial, Mercury General och Travelers Companies sagt att självkörande bilar är reella och banbrytande hot mot deras verksamhet, med minskande kundefterfrågan då antalet olyckor och också allvarlighetsgraden minskar. För att hantera detta söker man efter alternativa intäktskällor. Men att öka försäkringspremierna för vanliga bilar kommer nog inte att uppskattas.

Även företag på reservdelsmarknaden och bilverkstäder är oroliga. Med färre olyckor behövs det färre reparationer och färre reservdelar. Men samtidigt kommer nog de skador som ändå uppstår sannolikt att bli dyrare att reparera.

Och det kanske redan håller på att hända. Insurance Institute for Highway Safety hävdar att skadeärendena från fordon utrustade med automatisk bromsning eller andra avancerade system är betydligt billigare än för andra fordon. Detta innebär att försäkringsbolagen får mindre utgifter medan premierna fortfarande är desamma. Hur länge kommer kunderna att acceptera det?

Samtidigt säger man att det kommer att ta lång tid innan de självkörande bilarna penetrerat marknaden. Även om man inför lagkrav på teknologin så tar det 30 år innan den nått 95 % av marknaden.

Egen kommentar

Uppgifterna gäller amerikanska förhållanden.

Källor

[1] Insurance Companies Admit Self-Driving Carts Are a Threat to Their Bottom Line, Nikki Gordon-Bloomfield, Transport Evolved 2015-03-11 Länk

[2] Insurers worry self-driving cars could put a dent in their business, Benjamin Preston, The Guardian 2015-03-08 Länk

Sony ger sig in i spelet

Telematics rapporterar att Sony nyligen köpt 2 procent av det japanska startupföretaget ZMP och därmed påbörjat ett samarbete med ZMP som går ut på att utveckla automatiserade bilar [1].

Sonys bidrag till samarbetet är framförallt bildsensorer. Dessa sensorer kommer att anpassas för tillämpning inom fordonsbranschen, vilket i sig väntas leda till nya affärsmöjligheter för Sony. Marknadsanalytikern från IHS, Kun Soo Lee, är dock tveksam om Sony kan lyckas med detta. Han menar att det är meritlistan som fordonsbranschen går efter och att det kan bli svårt för nya leverantörer att etablera sig på marknaden.

En annan möjlighet för Sony är att satsa på underhållning i automatiserade bilar. När körningen blir alltmer automatiserad kommer underhållning att efterfrågas mer och mer. Sonys kunskap inom spelkonsoler och spelutveckling kan då bli värdefull.

Källor

[1] Martindale, J., Telematics. Now Sony is getting in on the self driving scene. 2015-02-16 Länk

Ett nytt testsystem baserat på Java

Oracle skriver att en av deras kunder, Perrone Robotics, utvecklat ett Java-baserat system för testning av automatiserade fordon [1]. Utvecklingen har initierats av Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) som vill kunna studera hur nya olycksundvikande teknologier fungerar under verklighetstrogna förhållanden i hastigheter upp till ca 90 km/h.

Perrone Robotics har bland annat utvecklat en s.k. Target Robot Vehicle och en körrobot (drop-in actuator kit, DAK) som möjliggör repeterbar körning. Utvecklingen är baserad på MAX-UGV-ramverket som tagits fram i samband med DARPA Grand Challenge 2005.

Första tester av systemet utfördes i maj 2014 med lovande resultat. IIHS ämnar använda systemet på två utomhus testbanor, varav en är under konstruktion.

Egen kommentar

Både Perrone Robotics och IIHS är stationerade i amerikanska delstaten Virginia. Perrone Robotics är ett företag som startades 2001 och som levererar lösningar inom robotik och automation. IIHS är oberoende och icke vinstdrivande forskningsorganisation vars mål är att utbilda allmänheten om fordons- och trafiksäkerhet.

Källor

[1] Gill, P. J., ORACLE – Java Customer Story. Java Takes the Wheel. 2014-09-11. Länk

ZF köper TRW Automotive

Förra veckan blev det klart att det tyska företaget ZF Friedrichshafen köper amerikanska fordonskomponenttillverkaren TRW Automotive.

Enligt Automotive News [1] är ett viktigt skäl för ZF att få tillgång till TRWs teknologi för kollisionsundvikande system som kameror, elstyrservo och elektroniskt reglerade bromsar – nyckelteknologier för automatiserade fordon. Enligt TRWs VD John Plant är utvecklingen av dessa teknologier så komplex och dyr att endast ett fåtal stora leverantörer kan klara det.

Konsultfirman IHS Automotive har räknat ut att marknaden för automatiserade fordon kan nå 21 miljoner fordon 2030, varav en stor del, 14 miljoner, är Nivå 3-fordon enligt NHTSA-skalan. Men, säger man, även om den mer sofistikerade teknologin aldrig når marknaden så kan leverantörerna ändå tjäna pengar på mer grundläggande kollisionsundvikande system som sprider sig neråt till även lågprissegmenten. ZF-TRW räknar med att ta en stor del av den kakan.

Närmast på gång från TRW är en radar kallad AC 1000 som kopplad med en kamera kan hjälpa fordon att automatiskt styra, accelerera och bromsa. Dock fungerar det bara på landsvägar och i normalt dagsljus och kan inte hantera filbyten.

ZF har en lång historik. Företaget grundades 1915 av Ferdinand Zeppelin för att leverera transmissioner till hans luftskepp. Även om transmissioner har varit företagets kärna så har man också ökat produktportföljen bland annat med köpet av Sachs som bland annat tillverkar stötdämpare och motorkomponenter.

Egen kommentar

Konsolideringen bland fordonsindustrins leverantörer av denna sorts teknologier kan innebära att mindre fordonstillverkare som t.ex. Volvo Cars kan hamna i strategiskt underläge när det gäller att få tillgång till de nya teknologierna tidigt. De stora leverantörerna kan förväntas prioritera större affärer.

Källor

[1] ZF-TRW ’playing in a new league’; Combo gains clout in collision avoidance, Automotive News 2014-09-22 Länk

En ny marknadsundersökning

J.D. Power har gjort en ny studie kallad The 2014 U.S. Automotive Emerging Technologies Study [1].

Studien undersöker kundintresse och intention att köpa 61 nya tekniska lösningar, både före och efter att marknadspriset avslöjats för dem.

Det som kunderna är mest intresserade av innan priset avslöjats är ”wireless connectivity systems” som möjliggör kommunikation mellan bärbara enheter och fordonet (83 %), samt ”device/application link” som möjliggör kontroll av bärbara enheter och appar via fast monterad utrustning i fordonet (78 %).  Det är framförallt den förstnämnda som kunderna tycker ska finnas som standard i framtida fordon (60 %). Intresset för denna är dock betydligt mindre om priset för denna är 300 USD. Endast 55 % av de tillfrågade skulle nämligen vara villiga att betala så mycket. Ungefär 79 % av de tillfrågade är villiga att betala 250 USD för device/application link.

Andra teknologier som kunderna är mest villiga att betala för inkluderar surround-view/rear-vision camera system (550 USD), active shutter grille vents (150 USD), wireless charging station (75 USD), advanced accident notification system (25 USD/månad) och smartphone navigation vehicle interface (100 USD).

Handgeststyrda funktioner är den teknik som de tillfrågade har minst intresse för, både före och efter att marknadspriset på 1000 USD avslöjats. En möjlig förklaring till detta är att kunderna har begränsad kännedom om och förtroende för den här typen av teknologi.

Vad det gäller självkörande fordon så är 24 % av de tillfrågade villiga att betala 3000 USD för ett system som möjliggör autonom körning. I förra årets undersökning var motsvarande siffran 21 %, och året innan 20 %.

Undersökningen genomfördes under februari och mars 2014 och omfattade 15 171 amerikanska fordonsägare.

Egen kommentar

Enligt J.D. Powers undersökning har alltså intresset för autonom körning ökat under de senaste åren. Detta skulle kunna vara ett resultat av att allt fler förare blir bekanta med teknologin genom att använda avancerade förarstödfunktioner som autonom parkering och adaptiv farthållare.

Vi har rapporterat om liknande undersökningar som genomförts ganska nyligen av IHS, CarInsurance.com, Ericsson ConsumerLabs, och Intel Corporation. Ett annat exempel är Ciscos undersökning från början av 2013.

J.D. Power är ett globalt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i USA.

Källor

[1] J.D. Power. J.D. Power Reports: Vehicle Owners Willing to Pay for Smartphone Functionality, but Not Connectivity. 2014-05-01. Länk

 

IHS om autonoma fordon

I sin studie “Emerging Technologies: Autonomous Cars – Not If, But When” [1] förutspår IHS Automotive att den årliga försäljningen av självkörande bilar kommer öka från 230.000 2025 till 11,8 miljoner 2035.

Av dessa 11,8 miljoner väntas ca 7 miljoner vara bilar som kan köras både manuellt och autonomt och resterande 4,8 miljoner väntas vara helt autonoma. Tilläggspriset för elektronik som gör självkörning möjlig väntas ligga på 3.000 dollar 2035.

Totalt väntas antalet självkörande bilar uppnå till 54 miljoner år 2035. Studien förutspår också att nästan hela fordonsflottan kommer vara självkörande strax efter 2050.

Egen kommentar

IHS är ett amerikanskt företag som jobbar globalt med analys och marknadsundersökningar inom olika områden, inklusive fordonsbranschen.

Källor

[1] IHS Pressroom. Self-Driving Cars Moving into the Industry’s Driver’s Seat. 2014-01-02. Länk