Ett nytt testsystem baserat på Java

Oracle skriver att en av deras kunder, Perrone Robotics, utvecklat ett Java-baserat system för testning av automatiserade fordon [1]. Utvecklingen har initierats av Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) som vill kunna studera hur nya olycksundvikande teknologier fungerar under verklighetstrogna förhållanden i hastigheter upp till ca 90 km/h.

Perrone Robotics har bland annat utvecklat en s.k. Target Robot Vehicle och en körrobot (drop-in actuator kit, DAK) som möjliggör repeterbar körning. Utvecklingen är baserad på MAX-UGV-ramverket som tagits fram i samband med DARPA Grand Challenge 2005.

Första tester av systemet utfördes i maj 2014 med lovande resultat. IIHS ämnar använda systemet på två utomhus testbanor, varav en är under konstruktion.

Egen kommentar

Både Perrone Robotics och IIHS är stationerade i amerikanska delstaten Virginia. Perrone Robotics är ett företag som startades 2001 och som levererar lösningar inom robotik och automation. IIHS är oberoende och icke vinstdrivande forskningsorganisation vars mål är att utbilda allmänheten om fordons- och trafiksäkerhet.

Källor

[1] Gill, P. J., ORACLE – Java Customer Story. Java Takes the Wheel. 2014-09-11. Länk