IHS om autonoma fordon

I sin studie “Emerging Technologies: Autonomous Cars – Not If, But When” [1] förutspår IHS Automotive att den årliga försäljningen av självkörande bilar kommer öka från 230.000 2025 till 11,8 miljoner 2035.

Av dessa 11,8 miljoner väntas ca 7 miljoner vara bilar som kan köras både manuellt och autonomt och resterande 4,8 miljoner väntas vara helt autonoma. Tilläggspriset för elektronik som gör självkörning möjlig väntas ligga på 3.000 dollar 2035.

Totalt väntas antalet självkörande bilar uppnå till 54 miljoner år 2035. Studien förutspår också att nästan hela fordonsflottan kommer vara självkörande strax efter 2050.

Egen kommentar

IHS är ett amerikanskt företag som jobbar globalt med analys och marknadsundersökningar inom olika områden, inklusive fordonsbranschen.

Källor

[1] IHS Pressroom. Self-Driving Cars Moving into the Industry’s Driver’s Seat. 2014-01-02. Länk