Dagens bilförare är inte helt övertygade

Enligt FleetNews [1] är inte dagens bilförare övertygade om självkörande bilar. I en studie med 1000 tjänstbilsförare som ALD Automotive genomfört i Storbritannien är majoriteten skeptiska. Om säkerheten och produktansvaret innebär krav på att kunna när som helst ta över kontrollen så förlorar man också vinsten med att inte behöva köra själv och istället t.ex. kunna arbeta.

Egen kommentar

Det är svårt att fråga kunderna om nya produkter och nya marknader. Henry Ford lär ju ha sagt ”Om jag innan T-Forden hade frågat vad människor ville ha skulle de ha svarat: En snabbare häst.” Man får använda andra metoder för att förstå de underliggande behoven.

Källor

[1] FleetNews 2014-01-14: Drivers unconvinced as governments and car firms push autonomous technology. länk