Google-patent för att följa trafikljus i realtid

Ett patent från Google kallat ”Traffic signal mapping and detection” har nyss publicerats [1]. Genom att analysera bilder tagna med en bil-baserad kamera och leta efter gröna, gula och röda fält kan man identifiera trafikljus och lokalisera dessa på kartan. Informationen om att ett trafikljus slagit om t.ex. från grönt till rött kan sedan kommuniceras till andra autonoma fordon som då kan anpassa hastigheten. Vitsen är att kunna göra detta utan att behöva investera i kommunikationssystem mellan infrastruktur och fordon.

Patentet kan läsas här.

Källor

[1] Chris Chavez, Phandroid 2014-01-20: Newly published Google patent shows how their driverless cars monitor traffic lights in real-time. Länk