Självkörande bilar och ägande

En diskussion som återkommer är om självkörande bilar kommer att leda till att man inte längre äger sin bil [1]. Om bilen som kör mig till jobbet sedan kör någon annan under dagen, ska jag verkligen äga bilen? En rapport från MIT visar att i Singapore så skulle  mobilitetsbehovet kunna mötas med bara 30 % av dagens antal bilar om de delades med andra, med en potential att gå ner ytterligare till 20 %, eller en femtedel av idag. Med olika former av delande av självkörande bilar så skulle alltså trängseln och restiderna kunna minskas dramatiskt. De självkörande bilarna skulle också i framtiden kunna köra säkert genom korsningar utan trafikljusreglering.

Egen kommentar

Det finns redan en ökad trend mot tjänstefiering av bilkörandet i form av olika bilpools-tjänster, oavsett autonoma fordon. Frågan är kanske snarare hur dessa tjänster kan göras attraktivare med självkörande fordon, än om autonoma fordon leder till en helt ny marknad.

Källor

[1] Carlo Ratti, Matthew Claudel, Project-syndicate 2014-01-14: The Driverless City. länk