Många hinder kvar

Skrivet av Azra Habibovic

I samband med ITS World Congress 2014 hölls också en paneldebatt om automatiserade fordon [1]. I panelen deltog representanter från Toyota Motor Corporation, General Motors, Southwest Research Institute och Bosch samt en oberoende analytiker.

Diskussionen kan sammanfattas på följande sätt:

 • Det är en stegvis utveckling och introduktion av automatiserade fordon som gäller.
 • Föraren förblir ansvarig för bilens färd och måste vara delaktig i körningen ett tag till.
 • Just nu är målet att teknologin ska stödja föraren och ge honom/henne mer tid att reagera.
 • Automatiserad körning från dörr-till-dörr är något för nästa decennium.
 • Teknologin måste förbättras avsevärt för att kunna uppnå självkörning i alla möjliga situationer.  Det är bl.a. positionering av objekt som måste förbättras.
 • Självkörande bilar måste fungera felfritt under alla förutsättningar. Validering av sådana fordon blir därmed en riktig utmaning.

Källor

[1] Truett, R., Automotive News. Major roadblocks still exist for driverless cars, panel says. 2014-09-08. Länk (Vid problem att öppna länken sök på artikelns titel)

Honda demonstrerar på ITS World Congress

Honda demonstrerar sin teknologi för automatiserad och kooperativ körning på ITS World Congress 2014 som pågår den här veckan i Detroit [1].

Honda visar teknologi som möjliggör att bilen ansluter till en motorväg, färdas där och byter körfält, samt lämnar motorvägen utan något ingrepp från föraren. Demonstrationen äger rum i verklig trafik, på en motorväg utanför Detroit.

Utöver detta visar företaget några funktioner baserade på trådlös kommunikation (V2X):

 • Varning till fotgängare/cyklister och bilförare i kritiska situationer. Funktionen är baserad på korthållskommunikation (DSRC) mellan fotgängarens/cyklistens smartphone och bilen. Funktionen möjliggör också utbyte av artighets meddelanden.
 • Varning till motorcyklister och bilförare i kritiska situationer.
 • Virtual Tow, en funktion som möjliggör att en förare i nöd (t.ex. vid kraftigt försämrat hälsotillstånd) kan skicka en signal till fordon i närheten och be deras förare om hjälp.  En förare som är villig att hjälpa till kan då ställa sitt fordon framför och koppla upp det via korthållskommunikation mot fordonet vars förare bett om hjälp. På det viset blir fordonet vars förare bett om hjälp ”fjärrstyrt” av det framförvarande fordonet och kan köra efter det (dvs. bogseras) till en säker plats. Detta för att folk ska kunna få snabbare vård samt för att undvika trafikköer som uppstår på grund av stillastående fordon.
 • Lane-level Hazard, en funktion som med hjälp av korthållskommunikation och molntjänster möjliggör att förare kan få varning om ett hinder i hans/hennes körfält samt en bild från platsen där hindret befinner sig.

Egen kommentar

Min tolkning är att demonstrationen av Hondas funktioner som är baserade på V2X sker på en testbana, dvs. inte i verklig trafik.

För mig är det oklart vilken typ av varning som ges till motorcyklister, och om detta sker via en smartphone som i fallet med fotgängare/cyklister eller via något annat gränssnitt (t.ex. en skärm på själva motorcykeln eller en head-up display i hjälmen).

GM introducerar Super Cruise i nya Cadillac

Amerikanska biltillverkaren General Motors (GM) planerar att utrusta Cadillac CTS årsmodell 2017 med det egenutvecklade Super Cruise systemet som bland annat möjliggör följande [1]:

 • Bilen kan färdas i ett givet körfält på motorväg utan ingrepp från föraren, dvs. både horisontell och longitudinell styrning sker automatiskt.
 • Trådlös kommunikation mellan bilarna (V2V) för informationsutbyte för att t.ex. förhindra en kollision.

Initialt kommer bilarna endast ha möjlighet att kommunicera med andra Cadillac som innehar samma teknologi.

Koncernchefen Mary Barra offentliggjorde detta i samband med ITS World Congress 2014.

Egen kommentar

Att informationsutbyte sker bara mellan Cadillac-bilar är en tydlig begränsning för att detta ska få ett större genomslag.

GM är inte de enda att utveckla denna typ av teknik och för att påskynda denna utveckling kräver det att myndigheterna fastställer en standard på hur detta ska fungera.

Källor

[1] General Motors, Pressmeddelande, 2014 -09-08 Länk

Tesla: delvis automatiserade bilar redo 2017

Teslas VD Elon Musk har i en intervju med The Nikkei tydliggjort företagets vision och planer kring automatiserade fordon [1].

Tesla kommer att utveckla system och mjukvara för självkörande bilar på egen hand, medan sensorer och liknande köps in. Tekniken för delvis automatiserad körning kommer finnas tillgänglig om tre år. Den ska implementeras i Teslas nya elbil som väntas gå i produktion 2017 och som beräknas kosta runt 35 000 dollar. Förhoppningen är att tekniken för helt automatiserad körning ska finnas på plats om 5-6 år. På lång sikt ska alla Teslabilar kunna köra själva.

I samma intervju påpekas det att Tesla kommer ha ett intensivt samarbete med japanska företag, inklusive Toyota Motors och Panasonic.

Egen kommentar

Teslas vision och planer gällande automatiserade fordon går i linje med traditionella fordonstillverkare. Det kan dock hända att Tesla är något mer optimistiska kring helt självkörande bilar.

Förra veckan blev det offentligt att Nevada blir platsen för Teslas Gigafactory. Enligt pressmeddelandet från Tesla blir det här världens största och mest avancerade batterifabrik. Mer om fabriken kan ni också läsa i nyhetsbrevet om energieffektiva vägfordon.

Källor

[1] The Nikkei – Asian Review. Tesla cars will be partially self-driving in 3 years: CEO. 2014-09-09 Länk

Lidar Puck från Velodyne

Velodyne har introducerat en ny 3D lidar för realtidsapplikationer [1].  Den kallas Lidar Puck VLP-16 och är jämfört med sina föregångare betydligt mindre, energisnålare, lättare och billigare. Några av VLP-16s egenskaper är:

 • detekteringsavstånd på över 100 m
 • energiförbrukning <10 W
 • vikt ca 600 g
 • diameter 100 mm, höjd 65 mm
 • 16 kanaler (laserstrålar)
 • skannar ca 300 000 punkter/sekund
 • horisontellt synfält 360 grader
 • vertikalt synfält 30 grader, med 15 grader rörelsefrihet både upp och ner

En annan viktig egenskap är att den inte har några synliga roterande delar, vilket gör att den passar bra för dynamiska miljöer.  VLP-16 har utvecklats med massproduktion i åtanke samtidigt som man försökt bibehålla bra prestanda. Utgångspriset ligger på 7 999 dollar. Beställning kan göras redan nu och leveransstart väntas vara i slutet av året.

Egen kommentar

Tidigare lidargenerationer från Velodyne, HDL-64E [2] samt HDL-32E [3] har hittat sina hem i flera automatiserade fordon. Problemet är att dessa sensorer är väldigt dyra (89 000 respektive 41 000 dollar) och lite klumpiga. VLP-16 är ungefär hälften så stor som HDL-32E och kommer därmed vara lättare att integrera i fordon.

Källor

[1]  Velodyne, Lidar News. Affordable, Next-Gen Sensor Seen Fueling Robotics, UAV and Automation Markets. 2014-09-03. Länk

[2] Velodyne HDL 32E. Länk

[3] Velodyne HDL 64E. Länk

Toyotas huvudmål är säkra bilar, inte självkörande

Några representanter från Toyota, bland dem företagets säkerhetschef och teknikchef, har tydliggjort Toyotas vision gällande automatiserade fordon [1].  Detta gjordes i samband med en konferens i Michigan, USA.

Toyota ser framför sig en framtid där förarmiljön optimerar det bästa av människor och datorer.

Företagets huvudmål är att tillverka säkra bilar, och i dagsläget är det svårt att se att en bil som är helt datorstyrd kan uppnå den säkerhetsnivå som företaget strävar efter. Detta skulle kräva en mycket bättre infrastruktur än vad vi har idag.

Både människor och datorer har sina svagheter. De kan förstärka, men inte utesluta, varandra. Med detta i åtanke, kommer Toyota inte att satsa på helt självkörande bilar inom snar framtid.

Källor

[1] Bigelow, P, AutoBlog. Toyota will steer clear of driverless cars. 2014-09-04. Länk

Transportstyrelsen: lagstiftningen ska inte vara ett hinder

I måndags presenterade Transportstyrelsen sin förstudie om trafik- och fordonslagar behöver förändras med ökad automation i transportsystemet. Studien presenterades i samband med trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand [1, 2].

Slutsatsen är att det för närvarande inte krävs några större förändringar eftersom de system som är aktuella nu (dvs. delvis automatiserad körning) kräver att en förare sitter bakom ratten redo att ta över manövreringskontrollen. Det innebär att ansvaret ligger på föraren, men om tekniken fallerar är det osannolikt att man fälls för vårdslöshet. Förarprovet behöver inte heller förändras på grund av den nya teknologin.

Förstudien konstaterar att Transportstyrelsen behöver bli mer proaktiva och vara aktiva i utvecklingen av automatiserade fordon, och att lagstiftningen inte ska stå i vägen för teknisk utveckling som bidrar till bättre säkerhet, miljö och framkomlighet.

Förstudien listar en rad områden som myndigheten ämnar arbeta med framöver däribland följande:

 • Delta i eller följa relevant testverksamhet (t.ex. Drive-Me projektet).
 • Fortsätta utreda möjligheterna för försök med helt självkörande fordon i allmän trafik inom begränsade områden.
 • Fortsätta bevaka och delta i arbetet på EU-nivå gällande lagstiftning inom området självkörande fordon, samt följa utvecklingen på internationell nivå bl.a. i USA.
 • Öka kunskapen om hur säkerheten hos komplexa och säkerhetskritiska system kan kravställas.
 • Fördjupa samverkan med näringsdepartementet, andra myndigheter, industri och akademi för att bidra till en nationell samsyn.

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert har också påpekat vikten av att automatiserade fordon ger nya möjligheter för personer som får sina körkort återkallade på grund av sjukdom, och att det behöver redas ut hur man ska bedöma medicinska tillstånd framöver.

Egen kommentar

Mer information om konferensen i Tylösand hittas här.

Källor

[1] Transportstyrelsen, Pressmeddelande. Transportstyrelsen ser positivt på självkörande fordon. 2014-09-01 Länk

[2] SVT nyheter. Självkörande bil ger sjuka ny chans. 2014-09-01 Länk

Säkerhetsfunktioner i nya Volvo XC90

Wired skriver om Volvo Cars nya XC90 och att detta är företagets första steg mot självkörande bilar [1].

XC90 är en delvis automatiserad bil med många funktioner som gör körningen säkrare och miljövänligare. Ett exempel på sådana funktioner är City Safety som automatiskt bromsar för att undvika olyckor med bilar, fotgängare och cyklister, nu även i korsningar. Den bromsar dessutom om föraren är på väg att svänga mot en mötande bil.  Andra exempel är Blind Spot Detection och en funktion som automatiskt följer bilen framför vid kökörning.

Egen kommentar

Mer information om XC90 hittar ni i nyhetsbrevet om energieffektiva vägfordon.

Källor

[1] Davies, A., Wired. Volvo’s New SUV Will Be Super-Safe Because It’s Semi-Autonomous. 2014-08-28. Länk

Vad automatiserade och uppkopplade fordon innebär för cyklister och fotgängare

Den amerikanska organisationen The Bike League har gjort en undersökning om vad cyklister och fotgängare tycker och tror om automatiserade och uppkopplade fordon [1].  Undersökningen är baserad på ett frågeformulär som besvarats av 357 personer.

Undersökningen visar att 43 % av de tillfrågade tycker att de vet för lite om teknologier bakom automatiserade och uppkopplade fordon för att kunna avgöra om dessa kommer förbättra säkerhet för fotgängare och cyklister. Ungefär lika många svarade att de tror att säkerheten kommer förbättras, medan resterande 15 % tyckte motsatsen, dvs. att säkerheten kommer försämras.

Undersökningen visar också att över 60 % av de tillfrågade skulle vara beredda att bära en kommunikationsenhet eller använda en smartphone-app om det innebär reducerad kollisionsrisk med bilar.  Strax över 35 % svarade negativt på denna fråga.

De tillfrågade fick också ange om de såg några bekymmer med att dela vägen med automatiserade fordon, och i så fall vilka. Bara 3 % svarade att de inte såg några bekymmer med detta. Många valde följande svarsalternativ:

 • Den nya teknologin kommer att avleda uppmärksamheten från insatser som främjar cykling och gående (25 %).
 • Tekniska fel hos automatiserade fordon kan leda till sämre säkerhet för fotgängare och cyklister (20 %).
 • Det kommer att vara omöjligt att kommunicera med bilar så som man kommunicerar med förare, t.ex. genom ögonkontakt (20 %).

När de tillfrågade fick välja fler än ett svarsalternativ var det tydligt att de flesta var bekymrade över tekniska fel och oförmågan att kommunicera med bilar.

Egen kommentar

Det har gjorts en hel rad olika opinionsundersökningar om automatiserade och uppkopplade fordon. Det är dock första gången som jag ser en undersökning som fokuserar på vad fotgängare och cyklister tycker.

The Bike League, eller The League som det också kallas, är en organisation som drivs av cykelentusiaster och som syftar till att främja cykling i USA. Organisationen har funnits sedan 1880.

Källor

[1] Bike League. Autonomous and Connected Vehicles: Implications for Bicyclists and Pedestrians. 2014-08-26. Länk

Kommunikation med hjälp av ljusdioder

Kommunikation fordon-till-fordon med hjälp av synligt ljus (Visible Light Communication, VLC) är något som bl.a. forskare på Intel, National Taiwan University och Yeungnam University i Sydkorea håller på att undersöka [1].

Tanken är att man ska använda sig av fordonsmonterade kameror för att fånga upp ljuset från ljusdioder i fordonens lampor och på det viset möjliggöra utbyte av information mellan fordonen. Exempel på information som man hoppas kunna kommunicera är fordonets storlek, typ, hastighet, position och intention. Vissa VLC-protokoll möjliggör kommunikation på 30 meters avstånd. Detta kan användas för att förbättra säkerheten samt för att koordinera fordon.

En fördel med sådana här kommunikationssystem är att de blir billiga eftersom all nödvändig hårdvara finns i dagens fordon (kameror, LED-lampor). En annan fördel är att de är baserade på line-of-sight och på det viset undviker irrelevant information från alla fordon i närheten. En nackdel är att det kan uppstå störningar på grund av solljuset.

Forskarna hoppas att självkörande fordon ska accelerera utveckling av den här och andra typer av kommunikationsteknologi. Just nu håller de på att definiera en IEEE standard för kommunikation fordon-till-fordon via VLC.

Egen kommentar

Det framgår inte av artikeln ovan vilken prestanda som forskarna på Intel samt National Taiwan University och Yeungnam University lyckats uppnå och om de utfört några tester i verklig trafik. Ämnet utforskas även på andra universitet och organisationer. För mer information om det hela kan jag bl.a. rekommendera [2]-[4] samt ett TED talk av Harald Haas.

Källor

[1] Lewin, S., IEEE Spectrum. LEDs Bring New Light to Car-to-Car Communication. 2014-08-20. Länk

[2] Kumar, N., et al., 2012. Intelligent Vehicles Symposium. Visible Light Communications in Intelligent Transportation Systems. Länk

[3] Liu, C., et al., 2011, VANET ’11 Proceedings of the Eighth ACM international workshop on Vehicular inter-networking. Enabling vehicular visible light communication (V2LC) networks. Länk

[4] Cailean, A, et al., 2012 Intelligent Vehicles Symposium. Visible light communications: application to cooperation between vehicles and road infrastructures. Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden