Zenuity är här

I september förra året blev det känt att Volvo Cars och Autoliv ämnar starta ett gemensamt bolag för utveckling av teknologi för självkörande fordon. I början av januari skrevs det slutgiltiga avtalet under och i samband med det fick företaget ett namn: Zenuity [1].

Volvo Cars och Autoliv ska äga hälften var. Autoliv kommer bidra med 1,1 miljarder kronor till Zenuity, och Volvo Cars kommer att bidra med vissa tillgångar (oklart vilka exakt). Båda Autoliv och Volvo Cars ska föra över och licensiera sina tekniska lösningar för avancerade förarstödsystem och för automatiserad körning, framförallt mjukvara. Planen är att lösningarna som utvecklas ska användas i Volvobilar samt säljas till andra fordonstillverkare via Autoliv.

Bolaget kommer ha huvudkontor i Göteborg, men det kommer ha kontor även i bl.a. Detroit och München. Verksamheten startar under våren och ska till en början ha 200 anställda, som framförallt tas från Autoliv och Volvo Cars. Planen är att Zenuity ska med tiden växa till 600 anställda.

Källor

[1] Volvo Cars Global Newsroom. Volvo Cars and Autoliv announce the launch of Zenuity. 2017-01-03 Länk