Amazons reversibla körfält

Den amerikanska patentmyndigheten har beviljat Amazons patentansökan för ett trafikledningssystem som reglerar hur självkörande fordon framförs i reversibla körfält [1]. I ett sådant körfält kan fordonen framföras i båda riktningar, beroende på behovet och vilka villkor som man vill uppfylla.

Enligt patentet kommunicerar automatiserade fordon med ett ledningssystem som identifierar en tid och ett särskilt körfält på vägsträckan som är bäst lämpat för fordonet i fråga, samtidigt som det tar hänsyn till att vissa villkor blir uppfyllda, som exempelvis att maximera trafikflödet, att maximera användning av vägtull, eller att maximera parkeringsintäkter.

Egen kommentar

Ett liknande tankesätt undersöktes för ca 2 år sedan i ett svenskt projekt kallat PROVDYK (PRiOritering aV bussar genom DYnamiska Körfält – en förstudie kring potential och begränsningar). Här hittar ni rapporten.

Källor

[1] Griffiths, S., Daily Mail. The end of traffic jams? Amazon patents a highway with ’reversible lanes’ that can control self-driving cars. 2017-01-18 Länk