Kategoriarkiv: Bussar

Självkörande bussar i Schweiz

Under våren 2016 kommer det schweiziska startupföretaget BestMile, det tekniska universitetet EPFL och bussoperatören PostBus att påbörja ett tvåårigt projekt som går ut på att testa små självkörande bussar i staden Sion i Schweiz [1, 2]. Det slutgiltiga målet är att integrera dessa fordon i kollektivtrafiken, särskilt i avlägsna områden för att ta hand om ”den sista kilometern”.

De första testerna kommer att äga rum inom ett privat område och kommer troligen att slutföras under våren 2016. Om myndigheterna ger sitt godkännande i slutet av denna fas kommer bussarna sedan få köra på allmänna gator i historiska delen av Sion.

Till att börja med kommer två bussar att ingå i testerna. Dessa är tillverkade av franska företaget Navya, är eldrivna och kan transportera 9 personer i hastigheter upp till 20 km/h.

BestMile och EPFL har inom ramen för EU-projektet CityMobil2 demonstrerat ett ledningssystem för autonoma bussar. Systemet kommer nu att vidareutvecklas och verifieras.

Projektet stöds av Commission for Technology and Innovation (CTI).

Källor

[1] Phys Org. Autonomous shuttles in Switzerland. 2015-11-04 Länk

[2] BestMile News. Bestmile has signed its first commercial contract with the major public transport operator in Switzerland. 2015-11-04 Länk

Självkörande bussar och lastbilar i Singapore

Den singaporianska regeringen har nu publicerat sin plan för landets framtida transporter [1, 2]. Enligt den kommer folk att transporteras i självkörande bussar och andra typer av självkörande delade fordon, medan gods ska transporteras i lastbilskolonner på motorvägar.

Som ett steg mot att förverkliga den här planen har departementet för transport ingått två avtal (MoU): ett med hamnoperatören PSA Corp och ett med Sentosa Development Corporation och ST Engineering.

Målet med det förstnämnda avtalet är att möjliggöra kolonnkörning med lastbilar, där alla lastbilar förutom den första i kolonnen är självkörande. Innan årsskiftet kommer en utlysning att öppnas med målet att identifiera projekt som utformar och genomför sådana försök i trafiken under en treårsperiod. Det andra avtalet kommer att fokusera på att införa en flotta av självkörande pendelfordon (bussar). Storskaliga försök med sådana fordon väntas starta under 2018, men redan under december 2015 kommer ett fordon kallat Auto Rider att vara tillgängligt till allmänheten. Det har utvecklats av franska företaget EasyMile och kommer att trafikera en fördefinierad 1.5 km lång sträcka i Gardens by the Bay [3]. Auto Rider kan transportera upp till 12 passagerare i hastigheter upp till 25 km/h.

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) samt Agency for Science, Technology and Research har redan utfört tester med sina självkörande fordon på allmänna vägar.

Ett regelverk som möjliggör provning av självkörande fordon är på plats och just nu håller CARTS (Committee on Autonomous Road Transport in Singapore) att skapa regelverk och ansvarsramverk som möjliggör storskalig implementation.

Källor

[1] Aravindan, A., Reuters. Driverless buses, platoons of trucks to shape Singapore’s transport future. 2015-10-12 Länk

[2] Aripin, A. N., Yahoo Newsroom. Singapore accelerates towards deployment of driverless vehicles with two new trial projects. 2015-10-12 Länk

[3] Robarts, S., GizMag. EasyMile’s driverless bus rolls-out in Singapore and California. 2015-10-16 Länk

WEpod snart i bruk i Nederländerna

Från och med november 2015 kommer det att vara möjligt att åka i en helt självkörande eldriven ”minibuss” i Nederländerna [1]. WEpod, som fordonet kallas, kommer att transportera passagerare mellan städerna Wageningen och Ede i Gelderland provinsen (ca 7 km).

WEpod kommer att köra på vanliga vägar i allmän trafik, men under testfasen kommer den inte att färdas under tuffa förhållanden såsom i rusningstrafik, på natten eller i dåligt väder. Ett kontrollrum kommer att övervaka fordonet och säkerställa att det inte medför någon fara för passagerarna och andra trafikanter. Till en viss början kommer fordonet att köra en förbestämd rutt men förväntas expandera till fler linjer och andra regioner i Nederländerna i maj 2016.

WEpod kan transportera upp till sex personer med en maximal hastighet på 25 km/h. Den kan bokas via en app som gör det möjligt för passagerare att reservera en plats och ange var de vill hämtas och lämnas av. Fordonet har utvecklats av företaget EasyMile och liknande fordon har använts inom ramarna för EU-projektet CityMobil2 (där har de kallats för EZ10).

Projektet är en gemensam satsning mellan provinsen Gelderland, Wageningen University & Research Centre och TU Delft.

Egen kommentar

Det är oklart för mig om WEpods ännu fått tillstånd att färdas på allmänna vägar. Vissa medier skriver att den biten återstår att fixa. Ni som kan nederländska får kanske mer information om det hela via projektets hemsida [2].

EasyMile är en gemensam satsning mellan fordonstillverkaren Ligier Group och robotikföretaget Robosoft.

Källor

[1] Murgia, M., The Telegraph. First driverless pods to travel public roads arrive in the Netherlands. 2015-09-21 Länk

[2] WEpods. Länk

 

Yutongs självkörande bussar

I slutet av augusti var det dags för den kinesiska busstillverkaren Yutong att testa sin första självkörande buss [1].

Testet ägde rum på en allmän väg mellan städerna Zhengzhou och Kaifeng. Teststräckan var 32,6 km lång och hade 26 trafikljus. Utöver detta så omfattade körningen flera körfältbyten och omkörningar i ganska tät trafik. Bussens maximala hastighet var på ca 70 km/h. En förare satt bakom ratten men bussen lyckades köra hela sträckan utan någon hjälp från föraren.

Det handlar om en 10,5 meter lång hybridbuss som kan köras i både manuellt och autonomt läge [2]. Den är utrustad med bl.a. två kameror, fyra lidarenheter, en radar och ett navigationssystem.

Utvecklingen av tekniken som ligger bakom den självkörande bussen har pågått i ca 3 år och har involverat samarbete med några välkända forskare. För att kunna lanseras på marknaden behöver utvecklingen genomgå ytterligare tre faser: förbättring av rörelsekontrollen, körning i olika väglag och körning på tävlingsbanor. Utöver det behövs anpassning av lagstiftningen.

Egen kommentar

Yutongs självkörande buss kan vara den första i sitt slag att tests på allmänna vägar. EU-projektet CityMobil2 har dock utfört en hel del tester med något mindre bussar.

Här kan ni se hur Yutongs självkörande buss med passagerare rullar ute i trafiken.

Källor

[1] Yutong Press & Media. Yutong rolls out world’s first unmanned bus. 2015-09-02 Länk

[2] Xinhua Net News. Trial operation of driverless bus successful in China. 2015-09-07 Länk

Bussar ligger efter

National Center for Transit Research i USA har gjort en studie kring automation i bussar [1]. Den visar ganska tydligt att bussarna ligger efter i utvecklingen jämfört med personbilar och lastbilar.

Studien tittade lite närmare på fem olika busstillverkare: New Flyer/NABI, Gillig, El Dorado National, Proterra och Volvo/Nova Bus. Det visade sig att alla förutom den sistnämna hade inga konkreta planer kring automation i sina bussar. Volvo/Nova Bus är ett steg närmare automation – de har nämligen utryckt att de vill utveckla ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att undvika olyckor med fotgängare och cyklister.

Studien belyser bara två meningsfulla försök med delvis automatiserade bussar i USA: ett i Minnesota där man testat ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att köra på vägrenen när det är mycket trafik i vanliga körfält på motorvägen, och ett i Oregon där man testat ett system som använder sig av magneter för att hjälpa förarna i Bus Rapid Transit (BRT) att hålla sig i busskörfältet.

Enligt forskaren och utvecklaren Craig Shankwitz är det självklart att man kan göra enorma vinster genom att införa helt självkörande bussar i stora städer. Han tror dock att det kommer dröja länge innan vi har sådana bussar i trafiken. Detta har mest att göra med olösta ansvarsfrågor och allmänhetens oro som förknippas med självkörande bussar.

Egen kommentar

Ett sätt att adressera rädslan kring självkörande bussar kan vara att successivt vänja allmänheten vid den nya teknologin. Det kan göras genom att låta folk åka med i autonoma bussar i enklare trafikmiljöer, exempelvis där bussarna har egna körfält och där de inte behöver interagera med andra trafikanter i stor utsträckning.

Mer information om försöken i Minnesota och Oregon hittar ni här och här.

Källor

[1] National Center for Transit Research (NCTR). Evaluation of Automated Vehicle Technology in Transit. 2015-01 Länk

BRT och automatiserad körning

New York Times journalist Jim Motavalli skriver i sin blogg om Bus Rapid Transit (BRT) och möjligheten att göra dessa bussar självkörande [1].

Tim har nyligen besökt staden Reno i Nevada i USA där man redan nu har snabbladdande elbussar som trafikerar en viss sträcka i staden. I höstas beslutade myndigheterna att satsa 16 miljoner dollar på att införa en BRT-korridor mellan städerna Reno och Sparks.

Givet att den här korridoren kommer att utesluta all annan trafik förutom BRT kan den passa även för autonom körning, föreslår Ryan Popple från hybridbussföretaget Proterra som Tim samtalat med. Han påpekar också att Proterra börjat undersöka detta som ett steg mot effektivare kollektivtrafik.

Egen kommentar

En intressant fråga är hur lång en sträcka behöver vara för att det ska löna sig att införa självkörande BRT-fordon.

Även om lönsamheten är marginell skulle självkörande BRT och andra bussar som kör i busskörfält kunna användas för att demonstrera för allmänheten hur tekniken fungerar.

Källor

[1] Motavalli, J., MNN, The first self-driving cars may be … buses! 2015-02-11 Länk

Självkörande bussar kan lösa transportproblem

Quartz har publicerat en artikel där författarna konstaterar att det är självkörande bussar som kan lösa nuvarande och framtida transportproblem i USA, och inte självkörande bilar som många verkar tro [1].

Det är framförallt kolonnkörning (platooning) av bussar som de lyfter fram. Bussar som på ett säkert sätt kör nära varandra i höga hastigheter kan förflytta många människor på samma gång, vilket i sig är billigare och mer energieffektivt än enskilda bilar.

Det här påståendet stöds av en nyligen publicerad studie från Princeton University som visar att Lincoln Tunnel (förbinder New York City och New Jersey) skulle kunna ha 200 000 resenärer per timme om bussarna kunde köra på 1,8 meters avstånd från varandra. Detta är fem gånger mer än vad tunneln klarar av idag.

En annan viktig slutsats i artikeln är att vi behöver komma på hur automatiserad körning kan användas för att uppfinna nya transportsystem och inte bara reparera det befintliga systemet.

Källor

[1] Lindsay, G., Townsend, A.. Quartz. Forget self-driving cars; we should be focusing on self-driving buses. 2014-11-02 Länk

 

Självkörande bussar

Göteborgs-Posten har nyligen publicerat en artikel som argumenterar för självkörande bussar [1].

Man kan göra stora vinster genom att automatisera bussar, bl.a. i termer av lägre personalkostnader samt bättre användning av infrastrukturen. Dessutom kan automatiserad busstrafik på vanliga vägar skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.

Det finns mycket pågående arbete kring automatiserade personbilar och man pratar om att tillåta personbilar att köra autonomt på vissa sträckor. Då gäller det att privatbilisten väljer just denna sträcka. Från den aspekten är bussar enklare att automatisera eftersom de alltid kör på bestämda linjer.

Slutsatsen är att fordonsbranschen behöver enas om gemensam utveckling av automatiserad busstrafik. Det är stegvis utveckling som gäller:

  • Automatisera körningen vid busshållplatser för att åstadkomma ett mjukare stopp och för att underlätta påstigningen.
  • Harmonisera bussens hastighet så att bussen anländer till hållplatsen vid exakt tidpunkt.
  • Automatisera hela körningen i bussfiler för att möjliggöra smalare bussfiler.
  • Införa kolonnkörning på gemensamma linjesträckningar där endast första bussens förare behöver köra och på det viset reducera personalkostnaden.

Källor

[1] Börjesson, M. GP. Framtidens bussar kör sig själva. 2014-05-05. Länk