Kategoriarkiv: Bussar

Navyas bussar på kärnkraftverk i Frankrike

Från den 17 mars är det möjligt att åka med helt självkörande bussar på kärnkraftverket EDF i Civaux i Frankrike [1]. Sex små bussar av typen Navya Arma, som tillverkats av det franska företaget Navya, kommer nämligen att finnas tillgängliga för anställda på kärnkraftverket och ersätta de konventionella bussar som hittills trafikerat området.

På det viset kommer turtätheten att förbättras från 15 till 3 minuter, vilket i sig kommer att leda till bättre produktivitet och en besparing på ungefär 3 miljoner euro per år. Dessutom väntas mängden koldioxidutsläpp på kärnkraftverket minska med 40 ton.

Egen kommentar

Man kan säga att Navya är en konkurrent till EasyMile, ett annat franskt företag som också fokuserar på små eldrivna och självkörande bussar och som gjort sig känt genom det europeiska projektet CityMobil2. Navyas bussar har bl.a. testats i Singapore och kommer under 2016 att testas i Schweiz och Australien.

Navya Arma kan transportera upp till 15 passagerare (9 sittplatser) i hastigheter upp till 45 km/h. Den är eldriven och har batterier som kan laddas induktivt.

Källor

[1] EDS Group, Press release. Navya’s Fleet of 100% Autonomous Navya Arma Shuttles is being Deployed to the EDF Nuclear Power Plant in Civaux. 2016-03-17 Länk

WEPods ska börja transportera vanliga passagerare

Vi har tidigare rapporterat om WePods-projektet och den pågående testningen i Nederländerna. Hittills har man testat dessa fordon på en kort vägsträcka utan vanliga passagerare, men från och med maj kommer vanliga passagerare att ha tillgång till dessa små bussar [1]. Besökarna till Wageningen University kommer nämligen att kunna beställa resor via en telefonapp och åka från tågstationen i Ede till universitetet.

WePods är en något modifierad version av EasyMiles bussar.

Källor

[1] Sisson, P., Curbed. Driverless Bus System Showcases Future of Public Transit. 2016-03-17 Länk

Självkörande buss i Perth

Under 2016 kommer en självkörande eldriven buss (pendelfordon) att testas i Perth, Australien [1].

Bussen, som köpts av är RAC (Royal Automobile Club), kan transportera upp till 15 passagerare med en maximal hastighet på 45 km/h (oftast framförs den med 25 km/h). Den har utvecklats av franska företaget Navya SAS och kommer att anlända till Perth i april.

Till en början kommer bussen att testas på stängda vägar, men förhoppningen är att den så småningom ska testas på allmänna vägar. RAC ska tillsammans med myndigheterna säkerställa att bussen uppfyller väg- och fordonssäkerhetsnormer.

Det är första gången som en sådan buss testas i Australien.

Egen kommentar

Vi har vid flera andra tillfällen rapporterat om självkörande fordon i australiensiska gruvor. Nu ser vi en växande trend med att testa automatiserad körning på andra typer av vägar runt om i landet.

I höstas fick Volvo Cars demonstrera semi-automatiserad körning på en allmän väg i South Australia där myndigheterna uttryckt stort intresse för den nya teknologin och försöker anpassa lagstiftningen. Queensland Departement of Transport and Main Roads har också intentioner att under de närmaste åren undersöka hur kooperativa och automatiserade fordon passar delstatens vägar.

Utöver det pågår vissa diskussioner på federal nivå om lagstiftningen kring automatiserad körning.

Källor

[1] Campbel, K., Perth Now. Driverless, electric shuttle bus to be tested on Perth roads. 2016-02-09 Länk

Baidu: självkörande bussar i sikte

Baidu är inställt på att självkörande bussar och pendelfordon som trafikerar vissa rutter eller vissa områden är den bästa, och mest realistiska, startpunkten för implementation av självkörande fordon. Detta enligt en onlineintervju med Andrew Ng, Baidus forskningschef, samt en intervju med företagets talesman i december förra året [1, 2].

Målet är att Baidu ska ha ett stort antal sådana fordon i drift inom tre år och att massproduktion kommer att vara i full gång inom fem år (dvs. runt 2021).

Egen kommentar

Baidu har i samarbete med BMW visat en automatiserad personbil som kan köra själv på motorvägar. Företaget har dock inte avslöjat något om eventuella samarbeten med andra företag som kommit långt med självkörande bussar eller pendelfordon.

Källor

[1] Reuters. China’s Baidu says to develop self-driving buses within three years. 2015-12-15 Länk

[2] Hars, A., Driverless Future. Baidu expects autonomous buses to become first wave of self-driving vehicles. 2016-01-31 Länk

Ultra Pods i Greenwich

GATEway-projektet som ska få självkörande pods ut på gator i Greenwich förstärks nu med tre brittiska företag: Westfield Sportscars, Heathrow Enterprises och Oxbotica [1]. Deras uppgift blir att anpassa Ultra PODs som använts på Heathrow Airport i drygt 5 år. Där körs Ultra PODs autonomt på räls, men nu behöver de anpassas så att de kan köra på vanliga gator utan någon räls.

Westfield kommer att integrera lösningar i fordonen samt tillverka dem, ansvara för provning och se till att de tillverkas i enlighet med gällande krav för typgodkännande. Heathrow Enterprises kommer att utveckla mjukvara, medan Oxbotica kommer ansvara för kartläggning, lokalisering, perception och trajektorieplanering. De kommer också att implementera ett molnbaserat ledningssystem som bl.a. möjliggör bokning av tjänster via smartphone.

Mer information om GATEway hittar ni i Nyhetsbrev 124 och på projektets hemsida.

Källor

[1] M2M Magazine. GATEway driverless car “Ultra POD” in Greenwich. 2016-01-29 Länk

WePod: upp till bevis

På torsdag är det dags för den elektriska  och självkörande WePod att demonstreras i verklig trafik på en 200 meter lång allmän vägsträcka i Nederländerna [1]. Under demonstrationen kommer sex passagerare att finnas ombord. WePod kommer att rulla med en hastighet av 8 km/h.

Planen är att WePod ska sättas i drift i Wageningen under de närmast åren. Mer information om WePod hittar ni Nyhetsbrev 189 och på projektets hemsida – där kan ni också följa demonstrationen live!

Källor

[1] HuffingtonPost. A Self-Driving Electric Bus Is About To Hit Public Roads. 2016-01-28 Länk

Självkörande bussar i Schweiz

Under våren 2016 kommer det schweiziska startupföretaget BestMile, det tekniska universitetet EPFL och bussoperatören PostBus att påbörja ett tvåårigt projekt som går ut på att testa små självkörande bussar i staden Sion i Schweiz [1, 2]. Det slutgiltiga målet är att integrera dessa fordon i kollektivtrafiken, särskilt i avlägsna områden för att ta hand om ”den sista kilometern”.

De första testerna kommer att äga rum inom ett privat område och kommer troligen att slutföras under våren 2016. Om myndigheterna ger sitt godkännande i slutet av denna fas kommer bussarna sedan få köra på allmänna gator i historiska delen av Sion.

Till att börja med kommer två bussar att ingå i testerna. Dessa är tillverkade av franska företaget Navya, är eldrivna och kan transportera 9 personer i hastigheter upp till 20 km/h.

BestMile och EPFL har inom ramen för EU-projektet CityMobil2 demonstrerat ett ledningssystem för autonoma bussar. Systemet kommer nu att vidareutvecklas och verifieras.

Projektet stöds av Commission for Technology and Innovation (CTI).

Källor

[1] Phys Org. Autonomous shuttles in Switzerland. 2015-11-04 Länk

[2] BestMile News. Bestmile has signed its first commercial contract with the major public transport operator in Switzerland. 2015-11-04 Länk

Självkörande bussar och lastbilar i Singapore

Den singaporianska regeringen har nu publicerat sin plan för landets framtida transporter [1, 2]. Enligt den kommer folk att transporteras i självkörande bussar och andra typer av självkörande delade fordon, medan gods ska transporteras i lastbilskolonner på motorvägar.

Som ett steg mot att förverkliga den här planen har departementet för transport ingått två avtal (MoU): ett med hamnoperatören PSA Corp och ett med Sentosa Development Corporation och ST Engineering.

Målet med det förstnämnda avtalet är att möjliggöra kolonnkörning med lastbilar, där alla lastbilar förutom den första i kolonnen är självkörande. Innan årsskiftet kommer en utlysning att öppnas med målet att identifiera projekt som utformar och genomför sådana försök i trafiken under en treårsperiod. Det andra avtalet kommer att fokusera på att införa en flotta av självkörande pendelfordon (bussar). Storskaliga försök med sådana fordon väntas starta under 2018, men redan under december 2015 kommer ett fordon kallat Auto Rider att vara tillgängligt till allmänheten. Det har utvecklats av franska företaget EasyMile och kommer att trafikera en fördefinierad 1.5 km lång sträcka i Gardens by the Bay [3]. Auto Rider kan transportera upp till 12 passagerare i hastigheter upp till 25 km/h.

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) samt Agency for Science, Technology and Research har redan utfört tester med sina självkörande fordon på allmänna vägar.

Ett regelverk som möjliggör provning av självkörande fordon är på plats och just nu håller CARTS (Committee on Autonomous Road Transport in Singapore) att skapa regelverk och ansvarsramverk som möjliggör storskalig implementation.

Källor

[1] Aravindan, A., Reuters. Driverless buses, platoons of trucks to shape Singapore’s transport future. 2015-10-12 Länk

[2] Aripin, A. N., Yahoo Newsroom. Singapore accelerates towards deployment of driverless vehicles with two new trial projects. 2015-10-12 Länk

[3] Robarts, S., GizMag. EasyMile’s driverless bus rolls-out in Singapore and California. 2015-10-16 Länk

WEpod snart i bruk i Nederländerna

Från och med november 2015 kommer det att vara möjligt att åka i en helt självkörande eldriven ”minibuss” i Nederländerna [1]. WEpod, som fordonet kallas, kommer att transportera passagerare mellan städerna Wageningen och Ede i Gelderland provinsen (ca 7 km).

WEpod kommer att köra på vanliga vägar i allmän trafik, men under testfasen kommer den inte att färdas under tuffa förhållanden såsom i rusningstrafik, på natten eller i dåligt väder. Ett kontrollrum kommer att övervaka fordonet och säkerställa att det inte medför någon fara för passagerarna och andra trafikanter. Till en viss början kommer fordonet att köra en förbestämd rutt men förväntas expandera till fler linjer och andra regioner i Nederländerna i maj 2016.

WEpod kan transportera upp till sex personer med en maximal hastighet på 25 km/h. Den kan bokas via en app som gör det möjligt för passagerare att reservera en plats och ange var de vill hämtas och lämnas av. Fordonet har utvecklats av företaget EasyMile och liknande fordon har använts inom ramarna för EU-projektet CityMobil2 (där har de kallats för EZ10).

Projektet är en gemensam satsning mellan provinsen Gelderland, Wageningen University & Research Centre och TU Delft.

Egen kommentar

Det är oklart för mig om WEpods ännu fått tillstånd att färdas på allmänna vägar. Vissa medier skriver att den biten återstår att fixa. Ni som kan nederländska får kanske mer information om det hela via projektets hemsida [2].

EasyMile är en gemensam satsning mellan fordonstillverkaren Ligier Group och robotikföretaget Robosoft.

Källor

[1] Murgia, M., The Telegraph. First driverless pods to travel public roads arrive in the Netherlands. 2015-09-21 Länk

[2] WEpods. Länk

 

Yutongs självkörande bussar

I slutet av augusti var det dags för den kinesiska busstillverkaren Yutong att testa sin första självkörande buss [1].

Testet ägde rum på en allmän väg mellan städerna Zhengzhou och Kaifeng. Teststräckan var 32,6 km lång och hade 26 trafikljus. Utöver detta så omfattade körningen flera körfältbyten och omkörningar i ganska tät trafik. Bussens maximala hastighet var på ca 70 km/h. En förare satt bakom ratten men bussen lyckades köra hela sträckan utan någon hjälp från föraren.

Det handlar om en 10,5 meter lång hybridbuss som kan köras i både manuellt och autonomt läge [2]. Den är utrustad med bl.a. två kameror, fyra lidarenheter, en radar och ett navigationssystem.

Utvecklingen av tekniken som ligger bakom den självkörande bussen har pågått i ca 3 år och har involverat samarbete med några välkända forskare. För att kunna lanseras på marknaden behöver utvecklingen genomgå ytterligare tre faser: förbättring av rörelsekontrollen, körning i olika väglag och körning på tävlingsbanor. Utöver det behövs anpassning av lagstiftningen.

Egen kommentar

Yutongs självkörande buss kan vara den första i sitt slag att tests på allmänna vägar. EU-projektet CityMobil2 har dock utfört en hel del tester med något mindre bussar.

Här kan ni se hur Yutongs självkörande buss med passagerare rullar ute i trafiken.

Källor

[1] Yutong Press & Media. Yutong rolls out world’s first unmanned bus. 2015-09-02 Länk

[2] Xinhua Net News. Trial operation of driverless bus successful in China. 2015-09-07 Länk