Kategoriarkiv: Bussar

Testningen påbörjad i Schweiz

I höstas rapporterade vi om ett demonstrationsprojekt där små självkörande bussar (shuttles) skulle testas i Sion, Schweiz. Från och med förra veckan är två sådana bussar ute i trafiken [1]. Resan med dem är gratis och de finns tillgängliga till allmänheten varje eftermiddag från tisdag till söndag. Planen är att så småningom utöka tillgängligheten och göra schemat mer flexibelt.

Bussarna drivs av bussoperatören PostBus och är utvecklade av Navya. Varje buss kan transportera upp till 11 passagerare åt gången med en maximal hastighet av 20 km/h. En övervakare kommer att följa bussarnas resa på distans. Under introduktionsfasen kommer det också finnas en övervakare med i bussen.

Projektet utförs av Mobility Lab Sion-Valais som är en gemensam satsning av Swiss Post, EPFL, HES-SO Valais Wallis, Valais Canton och City of Sion.

Källor

[1] EPFL News. Autonomous shuttles start giving rides in Sion. 2016-06-23 Länk

Olli pratar med sina passagerare

Startupföretaget Local Motors från Washington DC och IBM har påbörjat ett samarbete kring självkörande fordon [1].

Local Motors har utvecklat ett pendelfordon (minibuss) kallat Olli som kan transportera upp till 12 passagerare. Det är till stor del byggt av delar skapade med hjälp av 3D-skrivare.

För att skapa transparens mot fordonets passagerare och göra deras resa mer personlig, har IBM utvecklat ett gränssnitt baserat på deras kognitiva dator Watson. Det möjliggör en verbal kommunikation mellan passagerarna och fordonet. En passagerare kan exempelvis trycka på en knapp och fråga Olli varför det saktar ner, eller om det kan köra till andra sidan av staden. Den här egenskapen väntas öka tilltro till självkörande fordon.

Olli hade premiär igår och kommer att testas i National Harbor i Washington DC under sommaren. Senare under året kan det komma att testas i Miami och Las Vegas.

Egen kommentar

Att skapa tilltro till automatiserade fordon genom att tillåta transparens och ”insyn” i hur systemet fungerar har också adresserats av andra aktörer. Googles egendesignade bil är exempelvis utrustad med en stor LCD skärm som visar till passagerarna objekt i omgivningen som bilen är medveten om. I Delphis prototyp används mittskärmen för att visa framkamerans vy samt att visa bilens planerade färdväg, trafikljus, och viktiga trafikskyltar i den. Forskningsprojektet AIMMIT har studerat sambandet mellan vår tilltro till automatiserade fordon och möjligheten att påverka deras taktiska beslut  (t.ex. omkörning).  Det som är unikt för Olli är att den kan ha muntlig konversation med passagerarna.

Det är dock inte bara kommunikationen inne i fordonen som är viktig, utan också extern kommunikation. Detta framgår av exempelvis Googles, Mercedes och Nissans prototyper som stödjer samverkan med oskyddade trafikanter. Som vi rapporterat om tidigare är extern kommunikation ett ämne som vi på Viktoria utforskar tillsammans med våra industri- och akademipartners. I nästa steg kommer vi utföra experiment på testbanan AstaZero.

Om ni är nyfikna på våra resultat om extern kommunikation samt om taktiska beslut från AIMMIT så får ni gärna höra av er till mig.

Källor

[1] Davies, A., Wired. IBM’s Watson Lets You Talk to Your Self-Driving Car. 2016-06-16 Länk

Självkörande bussar på amerikanska campus

Startupföretaget Auro Robotics har utvecklat självkörande bussar i form av golfbilar [1]. Dessa har bl.a. testats vid Santa Clara University och vid California State University Sacramento där de fått transportera studenter runt universitetscampus. Nu har företaget offentliggjort sina planer att lansera en tjänst med sådana fordon vid ett stort amerikanskt universitet under 2016.

Källor

[1] Coren, J. M., Quartz. Ditch the bus: Self-driving electric golf carts are ferrying students on university campuses. 2016-05-01 Länk

Navyas bussar på kärnkraftverk i Frankrike

Från den 17 mars är det möjligt att åka med helt självkörande bussar på kärnkraftverket EDF i Civaux i Frankrike [1]. Sex små bussar av typen Navya Arma, som tillverkats av det franska företaget Navya, kommer nämligen att finnas tillgängliga för anställda på kärnkraftverket och ersätta de konventionella bussar som hittills trafikerat området.

På det viset kommer turtätheten att förbättras från 15 till 3 minuter, vilket i sig kommer att leda till bättre produktivitet och en besparing på ungefär 3 miljoner euro per år. Dessutom väntas mängden koldioxidutsläpp på kärnkraftverket minska med 40 ton.

Egen kommentar

Man kan säga att Navya är en konkurrent till EasyMile, ett annat franskt företag som också fokuserar på små eldrivna och självkörande bussar och som gjort sig känt genom det europeiska projektet CityMobil2. Navyas bussar har bl.a. testats i Singapore och kommer under 2016 att testas i Schweiz och Australien.

Navya Arma kan transportera upp till 15 passagerare (9 sittplatser) i hastigheter upp till 45 km/h. Den är eldriven och har batterier som kan laddas induktivt.

Källor

[1] EDS Group, Press release. Navya’s Fleet of 100% Autonomous Navya Arma Shuttles is being Deployed to the EDF Nuclear Power Plant in Civaux. 2016-03-17 Länk

WEPods ska börja transportera vanliga passagerare

Vi har tidigare rapporterat om WePods-projektet och den pågående testningen i Nederländerna. Hittills har man testat dessa fordon på en kort vägsträcka utan vanliga passagerare, men från och med maj kommer vanliga passagerare att ha tillgång till dessa små bussar [1]. Besökarna till Wageningen University kommer nämligen att kunna beställa resor via en telefonapp och åka från tågstationen i Ede till universitetet.

WePods är en något modifierad version av EasyMiles bussar.

Källor

[1] Sisson, P., Curbed. Driverless Bus System Showcases Future of Public Transit. 2016-03-17 Länk

Självkörande buss i Perth

Under 2016 kommer en självkörande eldriven buss (pendelfordon) att testas i Perth, Australien [1].

Bussen, som köpts av är RAC (Royal Automobile Club), kan transportera upp till 15 passagerare med en maximal hastighet på 45 km/h (oftast framförs den med 25 km/h). Den har utvecklats av franska företaget Navya SAS och kommer att anlända till Perth i april.

Till en början kommer bussen att testas på stängda vägar, men förhoppningen är att den så småningom ska testas på allmänna vägar. RAC ska tillsammans med myndigheterna säkerställa att bussen uppfyller väg- och fordonssäkerhetsnormer.

Det är första gången som en sådan buss testas i Australien.

Egen kommentar

Vi har vid flera andra tillfällen rapporterat om självkörande fordon i australiensiska gruvor. Nu ser vi en växande trend med att testa automatiserad körning på andra typer av vägar runt om i landet.

I höstas fick Volvo Cars demonstrera semi-automatiserad körning på en allmän väg i South Australia där myndigheterna uttryckt stort intresse för den nya teknologin och försöker anpassa lagstiftningen. Queensland Departement of Transport and Main Roads har också intentioner att under de närmaste åren undersöka hur kooperativa och automatiserade fordon passar delstatens vägar.

Utöver det pågår vissa diskussioner på federal nivå om lagstiftningen kring automatiserad körning.

Källor

[1] Campbel, K., Perth Now. Driverless, electric shuttle bus to be tested on Perth roads. 2016-02-09 Länk

Baidu: självkörande bussar i sikte

Baidu är inställt på att självkörande bussar och pendelfordon som trafikerar vissa rutter eller vissa områden är den bästa, och mest realistiska, startpunkten för implementation av självkörande fordon. Detta enligt en onlineintervju med Andrew Ng, Baidus forskningschef, samt en intervju med företagets talesman i december förra året [1, 2].

Målet är att Baidu ska ha ett stort antal sådana fordon i drift inom tre år och att massproduktion kommer att vara i full gång inom fem år (dvs. runt 2021).

Egen kommentar

Baidu har i samarbete med BMW visat en automatiserad personbil som kan köra själv på motorvägar. Företaget har dock inte avslöjat något om eventuella samarbeten med andra företag som kommit långt med självkörande bussar eller pendelfordon.

Källor

[1] Reuters. China’s Baidu says to develop self-driving buses within three years. 2015-12-15 Länk

[2] Hars, A., Driverless Future. Baidu expects autonomous buses to become first wave of self-driving vehicles. 2016-01-31 Länk

Ultra Pods i Greenwich

GATEway-projektet som ska få självkörande pods ut på gator i Greenwich förstärks nu med tre brittiska företag: Westfield Sportscars, Heathrow Enterprises och Oxbotica [1]. Deras uppgift blir att anpassa Ultra PODs som använts på Heathrow Airport i drygt 5 år. Där körs Ultra PODs autonomt på räls, men nu behöver de anpassas så att de kan köra på vanliga gator utan någon räls.

Westfield kommer att integrera lösningar i fordonen samt tillverka dem, ansvara för provning och se till att de tillverkas i enlighet med gällande krav för typgodkännande. Heathrow Enterprises kommer att utveckla mjukvara, medan Oxbotica kommer ansvara för kartläggning, lokalisering, perception och trajektorieplanering. De kommer också att implementera ett molnbaserat ledningssystem som bl.a. möjliggör bokning av tjänster via smartphone.

Mer information om GATEway hittar ni i Nyhetsbrev 124 och på projektets hemsida.

Källor

[1] M2M Magazine. GATEway driverless car “Ultra POD” in Greenwich. 2016-01-29 Länk

WePod: upp till bevis

På torsdag är det dags för den elektriska  och självkörande WePod att demonstreras i verklig trafik på en 200 meter lång allmän vägsträcka i Nederländerna [1]. Under demonstrationen kommer sex passagerare att finnas ombord. WePod kommer att rulla med en hastighet av 8 km/h.

Planen är att WePod ska sättas i drift i Wageningen under de närmast åren. Mer information om WePod hittar ni Nyhetsbrev 189 och på projektets hemsida – där kan ni också följa demonstrationen live!

Källor

[1] HuffingtonPost. A Self-Driving Electric Bus Is About To Hit Public Roads. 2016-01-28 Länk

Självkörande bussar i Schweiz

Under våren 2016 kommer det schweiziska startupföretaget BestMile, det tekniska universitetet EPFL och bussoperatören PostBus att påbörja ett tvåårigt projekt som går ut på att testa små självkörande bussar i staden Sion i Schweiz [1, 2]. Det slutgiltiga målet är att integrera dessa fordon i kollektivtrafiken, särskilt i avlägsna områden för att ta hand om ”den sista kilometern”.

De första testerna kommer att äga rum inom ett privat område och kommer troligen att slutföras under våren 2016. Om myndigheterna ger sitt godkännande i slutet av denna fas kommer bussarna sedan få köra på allmänna gator i historiska delen av Sion.

Till att börja med kommer två bussar att ingå i testerna. Dessa är tillverkade av franska företaget Navya, är eldrivna och kan transportera 9 personer i hastigheter upp till 20 km/h.

BestMile och EPFL har inom ramen för EU-projektet CityMobil2 demonstrerat ett ledningssystem för autonoma bussar. Systemet kommer nu att vidareutvecklas och verifieras.

Projektet stöds av Commission for Technology and Innovation (CTI).

Källor

[1] Phys Org. Autonomous shuttles in Switzerland. 2015-11-04 Länk

[2] BestMile News. Bestmile has signed its first commercial contract with the major public transport operator in Switzerland. 2015-11-04 Länk