Tidigarelagda tester med stor buss i Skottland

Vi har tidigare skrivit om de planerade försöken med att köra fullstora autonoma bussar med passagerare en ca 2 mil lång slinga mellan Fife och Edinburgh. Då skulle testerna starta 2021, men nu har starten tidigarelagts till mitten av 2020, och i onsdags visades den första bussen upp i Birmingham [1].

Egen kommentar

Det har varit många uttalanden från framförallt personbilssidan om att införandet av självkörande fordon är svårare och går trögare än man tidigare trott. Men inom andra sektorer, som bussar och lastbilar inom avgränsade områden, verkar det alltså snarare gå snabbare än förväntat (även om kolonnkörning, platooning, som man fokuserade på tidigare inte verkar höra dit).

Källa

[1] Public premiere demo for the UK’s first full-size autonomous bus, Fusion processing 2 oktober 2019 Länk