Första självkörande bilarna tillgängliga för Singaporeborna

Från och med igår har Singaporeborna möjlighet att åka helt gratis i helt självkörande bilar [1]. Det handlar om två golfbilar som kommer vara tillgängliga för allmänheten i en vecka. De kan beställas och följas via ett webbsystem och användas på gångbanor kring Chinese & Japanese Gardens (ca 26,5 hektar, motsvarande 26 fotbollsplaner).

Bilarna har utrustats med teknologi värd runt 30 000 dollar och kan transportera upp till tre personer åt gången med en topphastighet på 10 km/h. Tanken är att bilarna ska genomföra minst 100 resor under testperioden. Information om bilarna kommer att loggas automatiskt. Utöver det kommer passagerarna att behöva fylla i ett frågeformulär via en dator inne i bilen både före och efter resan.

Informationen från testningen kommer sedan att användas för att öka förståelsen för möjligheter och utmaningar med autonoma bilar i Singapore, och för hur de kan utformas för att passa in i samhället. Andra syften är att öka medvetenheten om autonoma fordon, samt att hjälpa till att förbättra komforten och andra aspekter av sådana fordon så att de uppfyller användarnas behov så bra som möjligt.

I ett nästa steg kommer man bl.a. att utforska hur bilarna kan bli bättre på att prediktera fotgängarnas intentioner, hur de kan förmedla sina intentioner till fotgängare samt hur bilarna i bilpoolen kan samverka på ett effektivt sätt.

Testerna utförs i samarbete mellan Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART), National University of Singapore (NUS) och Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) som en del av initiativet Smart and Connected JLD Pilots and Trials.

Källor

[1] Joint News Release: SMART, NUS and IDA. First driverless vehicles for public launched. 2014-10-20 Länk

The Personalized Car – Chalmers studentprojekt

I ett nyhetsbrev förra året (se här) skrev vi om Chalmers Interaction Designs samarbete med Volvo Cars i ett studentprojekt kopplat till kursen Human Centered Design. Då handlade projektet om HMI för autonoma fordon. I år har man fokuserat på hur man kan göra digitala lösningar för att personalisera fordonsupplevelsen, kopplat till Volvo Cars slogan ”Designed Around You”. Sådana tjänster kan bli av ökat intresse med ökad automatisering men också till exempel för försäljning eller när man plockar upp en bil från bilpoolen och vill få den anpassad till sig.

På ett seminarium på Volvo Cars i onsdags presenterades fem koncept:

  • Share The Moment: en Instagram-liknande tjänst för att automatiskt svara på inkommande meddelanden med ett standardmeddelande (flera möjliga, kan anpassas), ett foto från trafiksituationen och GPS-koordinater. Tjänsten är tänkt att integreras i VCCs nya infotainmentsystem i det fjärde, nedersta, blocket. Informationen kopplas till bilens navigationssystem för att kunna följa hela resan via en temporär länk. Det går också att skicka foto och position utan att ha fått ett meddelande, om man har något som man vill sprida.
  • Volvo on Schedule: en utvecklad Volvo On Call-tjänst som synkroniserar personliga inställningar mellan molnet och den Volvo som man för tillfället kör. ”Every Volvo could become Your Volvo.” Bland annat kan bildskärmar, klimat, musik, destinationer etc. personaliseras och konfigureras för föraren. Informationen kopplas också till mobiltelefonen för att bland annat schemalägga sin dag/vecka/mål så att systemet kan anpassas för en viss tid.
  • Create & Inspire: möjliggör för användaren att anpassa utseendet på bilens skärmar genom att ändra objekt: flytta, ändra storlek, ta bort; ändra utseende och färg samt också lägga till nya objekt. Till exempel kan man anpassa utseendet vid automatiserad körning. Det bör också gå att dela designs med andra i en community, och ta med sig en design till en annan bil. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till begränsningar för vilka funktioner som måste finnas  som t.ex. hastighetsmätare.
  • Volvo Avatar Concept: ett utvecklat säljverktyg Car configurator/”Bygg din Volvo” som utgår från användaren i form av en ”avatar” som skapas utifrån bilrelevant information som längd, familj och intressen. Baserat på detta skapas rekommendationer för bilens specifikation. Dessutom tänker man sig interaktivitet i verktyget så att avataren kan trycka på knappar, justera backspeglar, packa bagage, fickparkera etc. och då låta användaren få en känsla för hur bilen passar en själv – utan att behöva provköra bilen.
  • Involv’: ett koncept för att låta alla passagerare i bilen dela information och samverka, t.ex. tillsammans sköta navigation, sköta spellistor och spela spel. Informationen synkroniseras mellan passagerarnas mobiltelefoner och bilens display. En fråga är hur man kan undvika att föraren blir distraherad.

Vinnare blev ”Create & Inspire”. Konceptet diskuterades mycket på seminariet eftersom det ligger nära biltillverkarnas varumärkesidentitet – mera ”Designed by You” än ”Designed around You”. Vad kan man tillåta användarna att designa själva? Och hur många vill egentligen designa, eller använda andras designs? Hur godkänner man användarnas designs?

En färgglad bil

Framtida bilar kommer vara multifunktionella, i alla fall om man frågar Dominic Wilcox, en designer från Storbritannien [1].

Han har designat en bil kallat Mini-Cathedral som kan användas som sovrum, kontor, bar eller liknande. Bilen är färgglad och tlll en stor del byggd av glas. Som namnet antyder påminner den ganska mycket om kyrkfönster.

Bilen har visats som en del av Dezeen and Mini Frontiers utställningen på London Design Festival 2014 där designers fick visa deras syn på framtida mobilitet.

Källor

[1] Dezeen Magazine. Dezeen and MINI unveil visions for the future of mobility at London Design Festival. 2014-09-17. Länk

Audi på tävlingsbanan

I söndags testade Audi en självkörande Audi RS 7 på tävlingsbanan Hochenheimring i Tyskland [1], som en del av säsongsfinalen i Deutsche Tourenwagen Masters.

Bilen framfördes utan förare och lyckades ta sig runt banan på ca 2 minuter, med en topphastighet av 225 km/h. Den är ganska lik modellen som finns ute på marknaden. Skillnaden ligger i utrustningen som används för självstyrning – framförallt en förfinad GPS och 3D kameror. Tack vare dessa kunde bilen uppnå en positioneringsnoggrannhet på centimeternivå.

Den här demonstrationen ses som ett viktigt steg i Audis utveckling av automatiserad körning. Vidareutveckling av tekniken kommer att ske i samarbete mellan Audi, Volkswagen Electronics Research Laboratory (ERL) och Stanford University.

Här kan ni se en inspelning från demonstrationen.

Egen kommentar

I vårt föregående brev skrev vi om ett föredrag av Chris Gerdes från Stanford University. Han visade bl.a. hur forskarna på hans universitet använder sig av tävlingsbanor och tävlingsförare för att skapa modeller som kan efterliknas av automatiserade bilar. Det är just en Audi som de använder i sina tester.

Källor

[1] Audi Media Services, Press release. Proof positive:  Audi RS 7 concept taken to the limit with no driver. 2014-10-19. Länk

Fjärrstyrning av lastbilar

I australiensiska gruvor runt Pilibra är självkörande lastbilar inte något nytt [1]. Gruvbolaget Rio Tinto har nämligen testat sådana lastbilar där sedan 2008.

Dessa lastbilar är av märket Komatsu som tillverkas i USA och som utrustats med en rad sensorer för att möjliggöra förflyttning utan något stöd från förare. En annan viktig detalj är att dessa lastbilar styrs och kontrolleras från Perth, ca 1800 km från Pilibra. Detta görs via ett trådlöst system som utvecklats av Cisco.

Enligt chefen för IDC (ett forsknings- och analysföretag inom gruvbranschen) är gruvbranschen väldigt öppen för nya IT-lösningar som syftar till att underlätta arbetet och öka produktiviteten. Det är dyrt och svårt att få tag på förare som kan köra stora lastbilar i gruvor, något som man kommer runt tack vare automatiseringen.

Källor

[1] Hall, M. The Sydney Morning Herald. Forget self-driving Google cars, Australia has self-driving trucks. 2014-10-20. Länk

Stora vinster med autonoma fordon i gruvor

Resource Global Network skriver att autonoma fordon är väldigt användbara i gruvor och andra krävande och farliga miljöer [1]. Gruvarbete är generellt sett farligt och vissa områden är helt enkelt otillgängliga för människor. Det är just i dessa områden som den stora vinsten med automation kan göras – man kan låta maskiner att på egen hand sköta uppgrävning och transport av malm och mineraler.

Mitch Torrie, chef för Autonomous Solutions Incorporated (ASI), tror att om 10 år kommer autonoma fordon vara standardutrustning i många gruvor, dock inte i alla. Detta kommer leda till en förändring i kompetensen hos gruvarbetarna. Istället för att utföra farliga arbeten kommer de behöva lära sig att hantera och fjärrstyra autonoma fordon.

Utöver förbättrad säkerhet väntas autonoma fordon i gruvor leda till ökad produktivitet och ekonomiska vinster.  Viktigt att påpeka är att dessa vinster inte väntas komma från reducering i arbetskraft utan från reducerade bränslekostnader, möjligheten att låta fordon arbeta dygnet runt och ökad precision vid uppgrävning.

Källor

[1] Resource Global Network (RGN). Automation for all. 2014-10. Länk

Från ”Green, Safe and Efficient Transport” seminariet

Igår var det dags för seminariet om hållbara transporter som vi tipsade om i vårt föregående brev.  Här är några av mina slutsatser baserat på det inledande talet som gavs av Chris Gerdes från Stanford University i USA.

  • Beläggningsgraden av fordon i USA är lågt (828 fordon per 1000 invånare). Stora vinster kan göras om dessa fordon kan användas mer effektivt.
  • Många tror att automation kommer att eliminera ”human error”. Men i själva verket kommer ”human error” skiftas från föraren till programmeraren.
  • I stort sett är det två typer av ”human errors” som kan uppstå: att programmeraren inte kan föreställa sig vad som kan hända i trafiken och att programmeraren gör implementerings fel.
  • Mänskliga förare kan vara otroligt duktiga och vi kan använda data från deras körning för att utveckla bra modeller som kan efterliknas av automatiserade fordon.
  • Automatiserade fordon kommer att ställas inför många etiska och juridiska utmaningar, speciellt i säkerhetskritiska situationer. Det är därför bra att ta hänsyn till dessa redan från början. Ett sätt är att arbeta i tvärdisciplinära team (t.ex. bestående av ingenjörer och psykologer).

Det var en hel del andra talare på seminariet som pratade om automatiserade fordon och vad som kan åstadkommas med dessa i vårt samhälle och slutsatsen som man kan dra är att ett tätt samarbete mellan myndigheter, industri och akademi är nödvändigt för att uppnå önskade effekter.

Programmet för seminariet med namn på alla talare hittas här.

Teslas framtida bilar

Tesla har nu offentliggjort sina planer gällande framtida automatiserade elbilar, skriver IEEE Spectrum [1].

Teslas framtida bilar kommer utrustas med GPS, en framåt-tittande radar och kameror som bl.a. läser av vägskyltar och detekterar fotgängare. Utöver detta kommer de att utrustas med flera ultraljudsensorer som ger 360-graders vy runt bilen.  Enligt företagets VD handlar det om speciella ultraljudsensorer som kan detektera objekt även på långt håll och i alla hastigheter.

Dessa sensorer kommer att möjliggöra funktioner som Lane Keep Assist, Active Cruise Control och Active Emergency Braking. De kommer också att göra det möjligt för föraren att släppa ratten under motorvägskörning och ägna sig åt annat. Dessutom kommer helt autonom parkering att vara möjlig.

IEEE Spectrum påpekar att Teslas planer och ambitioner egentligen inte är något revolutionerande – de är helt i linje med andra tillverkare som Mercedes, Volvo, Audi och Nissan. Men till skillnad från andra tillverkare kommer Tesla att utrusta alla sina framtida bilar med den nya teknologin.

Här kan ni se en film där Teslas VD demonstrerar automatiserad körning.

Källor

[1] Ross, P. E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Tesla’s Model S Will Offer 360-degree Sonar. 2014-10-10. Länk

Automatiserade fordon för bättre trafikflöde

En grupp forskare på Temple University i USA har fått finansiering för ett treårigt projekt där målet är att utforska hur automatiserad körning påverkar trafikflödet [1]. Detta kommer göras via trafiksimuleringar.

Trafikköer på motorvägar är av speciellt intresse. Projektet kommer också att undersöka hur trådlös kommunikation mellan fordon (V2X) påverkar flödena.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med University of Arizona (som har en testbil för automatiserad körning), University of Illinois (som har expertis inom prognostisering av trafikflödet) och Rutgers University-Camden (som har kompetens inom trafikmodellering).

Projektet finansieras av National Science Foundation’s Division of Computer and Network Systems som har avsatt 1 miljon dollar för detta.

Källor

[1] Science Daily. Using autonomous vehicles to improve traffic flow. 2014-10-08. Länk

Studenttävling i Sydkorea

Förra veckan var det dags för den 12e Future Automobile Technology Competition i Sydkorea [1]. Den här gången, precis som två föregående gånger, handlade tävlingen om självkörande fordon.

Det var totalt 12 studentlag som deltog i tävlingen. Fyra av dem (KAIST, Seoul National University, Kookmin University, Hanyang University) gick till final där de fick demonstrera deras fordon på en testbana i Hwaseong-si. Vinnarlaget fick ca 94 000 dollar i pris, medan lagen som kom på andra och tredje plats fick ca 47 000 respektive 28 000 dollar.

De tävlande fick ekonomiskt stöd från Hyundai Motor Group som avsatte sammanlagt ca 85 000 dollar för detta [2]. Utöver det gav företaget ett fordon och tekniskt stöd till lagen.

Egen kommentar

Det är oklart för mig vilket lag som vunnit tävlingen. Två föregående tävlingar som handlat om självkörande bilar har vunnits av Hanyang University. Tävlingen anordnas vartannat år. Här kan ni se en videoinspelning från tävlingen för två år sedan.

Källor

[1] Business Korea. Hyundai Motor Group Supports Students Applying Their Ideas to Autonomous Cars. 2014-10-03. Länk

[2] Business Korea. Hyundai Motor Group Supports Students Applying Their Ideas to Autonomous Cars. 2014-10-03. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria