Indiska Mahindra vill utföra tester i verklig trafik

Mahindra Reva, som är dotterbolag till indiska teknikföretaget Mahindra, har ansökt om att få testa en självkörande konceptbil på allmänna vägar i Storbritannien och Singapore [1].

Testerna har redan påbörjats i företagets R&D centrum i Bengaluru. Förhoppningen är att ha en bil redo för produktion om 3-4 år. All utveckling kommer ske i Indien, men just nu finns det inga planer på att testa självkörande bilar på indiska vägar. Detta eftersom den indiska trafiken och trafikförhållanden är alldeles för komplexa.

Mahindra Reva har dock runt 2000 elbilar på indiska vägar som är utrustade med diverse sensorer för att logga information som på sikt kan användas för att förstå vilken del av körningen som skulle kunna automatiseras. Företaget har också utlyst en tävling som går ut på att utveckla självkörande bilprototyper för indiska vägar.

Källor

[1] Aggarwal, V., Economic Times. Mahindra experimenting with driverless cars; developing software to control car’s movement in India. 2015-03-05 Länk

Brittisk minister för förarlösa fordon?

Medan den svenska regeringen funderar på att tillsätta en ”industrikansler” så funderar man i Storbritannien att tillsätta en minister att hantera introduktion av nya fordonsteknologier så som förarlösa fordon och elfordon, skriver Financial Times [1]. I utspelet, som kommer från Labour-oppositionen, pekar man på risken att Storbritannien missar möjligheterna som skapas med de nya teknologierna om regeringen inte gör mer för att anpassa lagstiftningen och ge kunderna incitament. Det gäller att ta fram en sammanhängande strategi för frågorna, menar man. Ett problem är att nya fordonsteknologier faller under många ministrar idag vilket gör det svårt att samordna en helhet.

Nu är man inte alls inaktiva; som vi skrivit ibland annat Nyhetsbrev 137 så startar nu försök med förarlösa bilar, och man håller också på att titta över lagstiftningen. Parlamentets transportkommitté har nyligen presenterat en rapport ”Motoring of the future” och Transportministeriet har publicerat rapporten ”The Pathway to Driverless Cars”, där man bland annat föreslår att upprätta en ”Code of Practise” för att reglera men också förenkla utvecklingen av förarlösa fordon i Storbritannien.

Källor

[1] British MPs call for a ”minister of driverless cars”, Financial Times 2015-03-06 Länk

 

Baidus automatiserad bil kan bli redo inom kort

Enligt Baidus VD, Robin Li, kan företaget komma att introducera en automatiserad bil redan under 2015 [1]. Baidu har tätt samarbete med traditionella fordonstillverkare.

Den kinesiska regeringen delar Baidus uppfattning om att nya och gamla spelare behöver samarbeta kring automatiserade fordon. Kinas IT- och industriminister sade i ett uttalande förra veckan att han uppmuntrar sådant samarbete för att stärka innovation och konkurrenskraft.

Egen kommentar

I januari 2015 lanserade Baidu dess motsvarighet till Apples CarPlay, CarLife. Ni kan läsa mer om CarLife här.

Källor

[1] Bloomberg. Baidu May Introduce Autonomous Car This Year, CEO Says. 2015-03-10 Länk

Roland Berger förutspår

Konsultföretaget Roland Berger har nyligen publicerat en studie där man försökt förutsäga framtida trender inom transportsektorn [1].

Studien visar bl.a. att automatiserade, uppkopplade och delade fordon kommer att möjliggöra Mobility-on-Demand, som går ut på att man istället för att äga ett fordon kan vid behov beställa önskad transport.

Små fordon (pods) kommer att slå igenom och reducera antalet privatägda fordon.

Den amerikanska fordonsflottan kan komma att reduceras med hela 49 miljoner fordon. I princip kommer behovet för en andra bil i en typisk amerikansk familj att försvinna. Istället för att investera i två bilar kommer familjerna att kunna satsa på att köpa en premiumbil.

Källor

[1] Roland Berger. When automated driving, shared mobility and connectivity converge, they will have a profound impact on vehicle production, ownership and usage as we know them today – creating a new automotive reality in the US. 2015-02-25 Länk

HMI från Luxoft Holding för Budii

IT-företaget Luxoft Holding offentliggjorde igår under Geneva Motor Show ett gränssnitt som utvecklats för Budii [1].

Budii är en eldriven självkörande konceptbil som utvecklats av schweiziska Rinspeed. Hela cockpiten är utvecklad kring människor och deras behov. Bilen kan lära sig användarens vanor och preferenser. Den kan förstå gester och interagerar med sin omgivning och andra fordon.

Ni kan se Budii och tillhörande gränssnitt här.

Egen kommentar

På förra årets Geneva Motor Show presenterade Rinspeed en annan konceptbil, en ombyggd Tesla. Konceptet kallades XchangE. Mer information om det hittar ni i Nyhetsbrev 55.

Källor

[1] Business Wire, Luxoft Develops Human-Machine Interface (HMI) for Rinspeed Budii Autonomous Electric Vehicle Concept. 2015-03-10. Länk

UNECE på Geneva Motor Show

I slutet av förra veckan var det dags för Future Networked Car som arrangerades av International Telecommunication Union (ITU) i samband med Geneva Motor Show. Bland årets talare fanns Eva Molnar från UNECE, United Nations Economic Commission for Europe.

Eva pratade om utmaningar som måste adresseras i framtiden för att kunna införa automatiserade och uppkopplade fordon i vår trafik. Hon förklarade rollen av Geneve- och Wienkonventionerna och hur man kan säkerställa att dessa är uppfyllda. Ni hittar Evas tal här.

McKinsey förutspår

Konsultföretaget McKinsey & Company har gjort en studie som visar att automatiserade och uppkopplade fordon kommer att ha stor påverkan på fordonsindustrin, liksom på andra industrier och städer [1].

Det kommer att dröja många år tills vi har stor andel självkörande fordon i vår trafik, men fordonsindustrin måste redan nu göra sig redo och identifiera nya affärsmöjligheter som dessa fordon för med sig. Fordonstillverkarna måste också definiera långsiktiga strategier både inom mjuk- och hårdvaruutveckling där de vill bli ledande.

Studien förutspår också att försäkringsbolagen kommer att skifta fokus från förare till tekniska fel.

Källor

[1] Hammerschmidt, C., Electronics EE Times. Study: Autonomous driving changes cities and auto industry. 2015-03-03. Länk

Självkörande fordon kommer att finnas i 30 städer i USA

I slutet av 2016 väntas självkörande fordon finnas på gatorna i upp till 30 amerikanska städer [1]. De ska ingå i en pilotstudie som kommer att ledas av konsultföretaget Comet LLC. Studien påbörjas under 2015 och väntas då omfatta 6-10 olika städer.

Det är framförallt delvis kontrollerade områden som universitetscampus, militära baser, nöjesparker, flygplatser och stadskärnor som är i fokus. Fordonen kommer att testas för olika ändamål, från vanlig pendling till transport av skadade soldater. De utvecklas av Veeo Systems och kommer att variera i storlek, från tvåsitsiga bilar till stora bussar som kan transportera upp till 70 personer.

Exempel på testställen är U.S. Army’s Fort Bragg (North Carolina), Museum of Science and Industry i Tampa (Florida), City of Temple Terrace (Florida), och Stanford University (Kalifornien).

Egen kommentar

I Nyhetsbrev 126 skrev vi om två pilottester i Florida. Just nu är det oklart för mig om dessa tester ingår i den ovan nämnda studien eller om det handlar om helt olika aktiviteter.

Källor

[1] Lazzaro, S., New York Observer. Self-Driving Cars Will Be in 30 U.S. Cities by the End of Next Year. 2015-03-03 Länk

Japanska aktörer i en gemensam satsning

I slutet av förra veckan blev det känt att japanska fordonstillverkare, teknikföretag, leverantörer, universitet, regering och andra aktörer från den offentliga sektorn gör en gemensam satsning för att snabba på utvecklingen och introduktionen av automatiserade fordon [1].

Olika aktörer kommer ha olika roller i samarbetet. Regeringen kommer att formulera konkreta åtgärder och integrera dem i landets tillväxtstrategi som skall sammanställas någon gång i början av sommaren. Leverantörerna, som Denso och Hitachi, kommer att fokusera på att utveckla lösningar som kan användas av flera fordonstillverkare. Den offentliga sektorn kommer att utveckla kommunikationsinfrastruktur så att viktig information kan kommuniceras till och från olika system i infrastrukturen. University of Tokyo och Nagoya University kommer att analysera kördata.

Olika testanläggningar som efterliknar vanlig trafik kommer att sättas upp. Den privata och offentliga sektorn väntas investera runt 83 miljoner i detta.

Ett annat syfte med samarbetet är standardisering av olika teknologier. Tyskland arbetar med att etablera internationella säkerhetsnormer som är gynnsamma för tyska företag. Detta kan sätta japanska företag i underläge och för att undvika detta kommer samarbetet att undersöka huruvida man kan enas om gemensamma specifikationer och hur dessa kan globaliseras.

Satsningen anses vara ett viktigt steg för Japan och en möjlighet för de japanska aktörerna att hinna i kapp deras motsvarigheter i Europa och USA.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Japanese companies, ministries come together to hasten development. 2015-02-26 Länk

Komatsu vill automatisera alla anläggningsmaskiner

Komatsu har redan automatiserat vissa anläggningsmaskiner för gruvor [1]. Nu hoppas man kunna automatisera många fler funktioner.

För att förverkliga detta har Komatsu köpt runt 5 % andelar i startupföretaget ZMP som gjort sig känt inom teknikutveckling för automatiserad körning, och som tillsammans med Nagoya University påbörjat testning på allmänna vägar i Japan.

Egen kommentar

ZMP verkar vara rätt så attraktivt för olika företag som på ett eller annat sätt vill jobba med automation. I Nyhetsbrev 139 skrev vi att Sony gjort en investering i företaget.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Komatsu to develop fully autonomous construction machinery. 2015-02-12 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria