Nyhetsbrev 446: Ja, 25 är större än 16

I förra nyhetsbrevets artikel om en kollision mellan självgående gruvtruckar i Australien hävdade jag att deras totalt körda sträcka var 25 miljoner km och att det skulle vara mindre än Waymos 16 miljoner km. Såklart var det fel! Fortfarande gäller att 25 > 16.

Idag tar vi upp att EU fattat ett principbeslut om att uppgradera lagstiftningen om nya fordons minsta säkerhetsutrustningsnivå. Det sägs vara ett beslut i nivå med införandet av krav på säkerhetsbälten i bilarna; dessutom ett steg på väg mot ökad automatisering.