Etikettarkiv: ACEA

EU inför ny lagstiftning för säkerhetsutrustning i bilar

EU-parlamentets kommitté för skyddande av den inre marknaden och konsumenter (IMCO) har beslutat godkänna ett förslag till nya minimikrav för nya fordon [1]. Förslaget kom ursprungligen från EU-kommissionen i maj förra året men har nu stötts och blötts.

I korthet innebär förslaget att nya personbilar måste utrustas med:

  • Automatisk nödbromsning (Automated Emergency Braking, AEB) med fotgängar- och cyklistdetektion
  • Intelligent hastighetsbegränsning (Intelligent Speed Assistance, ISA), ska kunna kopplas ur vid behov
  • Filkörningsassistent (Emergency Lane Keeping, ELK)
  • ”Svart låda” för datainsamling vid incidenter och olyckor (Event Data Recorders) för att stötta olycksutredarnas arbete.

Tunga fordon som bussar och lastbilar måste också förbättra den direkta sikten framåt och åt sidorna, speciellt för att minska riskerna för olyckor med oskyddade trafikanter.

Med de nya förslaget beräknar man minska antalet 25 000 omkomna och 140 000 svårt skadade under perioden 2021 – 2037. Det förväntas också vänja fordonsförare vid en ökad grad av automatisering och på det sättet möjliggöra framtida självkörande fordon.

För att börja gälla ska förslaget också godkännas av EU-parlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen. Men då förslaget ju ursprungligen kommit därifrån så borde det inte vara några problem. Däremot är det osäkert om det hinner komma upp till beslut innan EU-valet i maj.

Egen kommentar:

Förslaget är egentligen inte kontroversiellt; alla aktörer stödjer det [2],[4],[5] även om det diskuterats om det skulle räcka med att informera föraren om aktuell hastighetsbegränsning istället för en aktiv begränsning [3].

Den viktigaste invändningen är väl att då det bara handlar om nya fordon så måste införandet påskyndas [2]. Samtidigt förordar fordonstillverkarna genom ACEA att införandet istället fördröjs så att det hinner synkas med produktplanerna [5]. Systemtillverkarna ser förstås framtiden ljus [6], [7].

Källor:

[1] Safer roads: More life-saving technology to be mandatory in vehicles, EU Parliament 2019-02-21 Länk

[2] MEPs back life-saving vehicle safety standards in key vote, European Transport Safety Council 2019-02-21 Länk

[3] ETSC IMOC letter ahead of vote Länk

[4] Parliament backs ambitious yet pragmatic approach to vehicle safety, FIA Region 1 Länk

[5] Natalie Middleton: European auto industry expresses concerns over new vehicle safety measures, International Fleet World 2019-02-22 Länk

[6] Latest EU announcement could be a major boon for Seeing Machines, Proactiveinvestors 2019-02-22 Länk

[7] European Parliament: all motor vehicles intended to be equipped with driver drowsiness, attention and distraction warning systems, SmartEye 2019-02-21 Länk

ACEA: Aktiv säkerhet är mest effektiv

Inför den kommande publiceringen av Europeiska kommissionens reviderade säkerhetskrav konstaterar European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) att aktiva säkerhetssystem bör stå i fokus och inkluderas i typgodkännande av nya fordonsmodeller [1]. Detta eftersom olycksanalys visar att sådana system kan reducera olyckor betydligt mer än andra åtgärder.

Analyser som utförts nyligen av Transport Research Laboratory (TRL) och Centre Européen d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques (CEESAR) visar bland annat att system som använder sig av kameror och andra sensorer för att öka förarens synfält och göra föraren uppmärksam på det kritiska området runt lastbilen är ca 50% effektivare på att reducera antalet dödsfall än att omforma lastbilens hytt till lågprofilhytt.

Dessutom har lågprofilhytt negativ inverkan på lastkapaciteten hos lastbilar eftersom det kräver stora förändringar i fordonets layout. Ju mindre transportutrymme en lastbil har, desto fler fordon behövs det för att transportera samma mängd gods, vilket i sin tur skulle leda till en ökning av koldioxidutsläppen.

Mer information om analysen och ACEAs synpunkter återfinns i ACEAs positionsartikel.

Källor

[1] ACEA. ‘Active’ vehicle safety most effective, new analysis of accident data shows. 2018-05-15Länk

Roadmap för platooning

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) har tagit fram en roadmap för konvojkörning (platooning) av lastbilar i Europa [1]. Enligt den kommer introduktionen av konvojkörning att vara uppdelad i fyra steg:

  1. Platooner bestående av lastbilar från samma tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan)
  2. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan).
  3. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare där alla förare, förutom föraren i den första lastbilen i konvojen, kan vila sig.
  4. Platooner bestående av helt automatiserade lastbilar.

Steg 1 finns idag medan steg 2 är något som kommer att tas fram till 2023.

Roadmappen visar också vilka åtgärder behöver tas för att möjliggöra konvojkörning på europeiska motorvägar, inom och mellan olika länder, år 2025. Bland dessa nämns vidareutveckling av relevant teknologi och standarder, anpassning av väginfrastrukturen, harmonisering av regelverket, stärkt samarbete mellan infrastrukturhållarna, myndigheter samt logistik- och försäkringsaktörer, och tester i verklig trafik med fokus på samspel med andra trafikanter.

Källor

[1] ACEA. EU Roadmap for Truck Platooning. 2017-05-09 Länk