Roadmap för platooning

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) har tagit fram en roadmap för konvojkörning (platooning) av lastbilar i Europa [1]. Enligt den kommer introduktionen av konvojkörning att vara uppdelad i fyra steg:

  1. Platooner bestående av lastbilar från samma tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan)
  2. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan).
  3. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare där alla förare, förutom föraren i den första lastbilen i konvojen, kan vila sig.
  4. Platooner bestående av helt automatiserade lastbilar.

Steg 1 finns idag medan steg 2 är något som kommer att tas fram till 2023.

Roadmappen visar också vilka åtgärder behöver tas för att möjliggöra konvojkörning på europeiska motorvägar, inom och mellan olika länder, år 2025. Bland dessa nämns vidareutveckling av relevant teknologi och standarder, anpassning av väginfrastrukturen, harmonisering av regelverket, stärkt samarbete mellan infrastrukturhållarna, myndigheter samt logistik- och försäkringsaktörer, och tester i verklig trafik med fokus på samspel med andra trafikanter.

Källor

[1] ACEA. EU Roadmap for Truck Platooning. 2017-05-09 Länk