Delning är ett måste

Automatiserade fordon väntas bland annat eliminera trafikstockningar och reducera utsläpp, men om vi inte delar dem kommer de bara att göra trafiken sämre, skriver David Roberts på Vox [1].

Utgångspunkten i hans argumentation är en studie som nyligen utförts av University of California och Institute for Transportation and Development Policy som jämfört tre möjliga framtida scenarier, eller three revolutions in urban transportation [2].  Den visar att trafiken kan bli bättre endast om fordonsflottan är automatiserad, elektrifierad och delad. För att förverkliga detta krävs mycket stöd och arbete från samhällsaktörer i form av planering och policy. Det handlar bland annat om att stödja implementation och utveckling av mindre bussar som komplementerar kollektivtrafiken snarare än ersätter den, vilket kan lätt bli fallet om deras aktion uteblir.

Vi kan också tipsa om ett tal av Jeff Speck som också refereras till i ovanstående artikel.

Källor

[1] Roberts, D., Vox. Unless we share them, self-driving vehicles will just make traffic worse. 2017-05-18 Länk

[2] ITDP. Three Revolutions in Urban Transportation. 2017-05-03. Länk