EDIT – ett adaptivt fordon

Startupföretaget OSVehicle har presenterat ett modulärt ”white label” fordon kallat EDIT [1]. Det är ett fordon som är utvecklat för företag som erbjuder mobilitetstjänster och vars design kan anpassas efter behov. Det har alltså inget varumärke på sig utan det är upp till varje företag att sätta sin prägel på det.

Det kan ses som en plattform som minskar utvecklingstiden betydligt.

Här kan ni se hur EDIT är tänkt att fungera.

https://youtu.be/lSLhJELEnR8

Källor

[1] Butcher, M., TechCrunch. OSVehicle comes out of stealth with a modular self-driving car called EDIT. 2017-05-17 Länk