Nyhetsbrev 318: Nytt stort EU-projekt

Vi får ibland in synpunkter på att vi behöver förtydliga vissa delar av det vi skrivit. En sådan synpunkt från en av våra läsare handlar om den nya lagstiftningen i Tyskland, som ju inte handlar om godkännande av fordonen i sig, utan om förarens ansvar när fordonet tagit över kontrollen:

Dagens lagstiftning säger att föraren alltid är ansvarig. Lagändringen innebär att föraren inte blir ansvarig under den tid bilen har kontroll. Dock säger lagen att föraren måste vara beredd att ta över kontrollen omedelbart vid behov. Detta gör detta ur en kundsynpunkt ganska meningslös. För att kunna ta över kontrollen omedelbart måste föraren sitta med händerna närmast ratten under hela körningen och med andra ord inte kunna göra något annat än att övervaka hela tiden under körningen vilket omöjliggör secondary tasks. Annars kan man inte vara redo att ta över på så kort notis.

Tack för synpunkten! Idag tar vi upp ett stort EU-projekt som ska studera ”Internet of Things” kopplat till självkörande fordon. Vidare VTIs utredning om straffrättsligt ansvar och effekterna på reparationer och reservdelar när antalet olyckor minskar. Ett nytt konsortium har sett dagens ljus: Delphi+BMW+Intel+Moblieye = sant. Och så har AB Volvo visat upp sin och Renovas självkörande sopbil!

Trevlig helg! Själva har vi slitit hårt idag.