Autopilot ska demonstrera IoT-lösningar

I april lanserades ett nytt EU-projekt kallat Automated driving Progressed by Internet Of Things (AUTOPILOT) som ska pågå i tre år och som fokuserar på att demonstrera IoT-lösningar för högt automatiserade fordon [1].

Projektet fokuserar på fyra scenarier:

  1. Automatiserad körning i tätbebyggda områden (Urban Driving)
  2. Automatiserad körning på motorvägar (Highway Pilot)
  3. Automatiserad parkering som möjliggör för fordon att köra sig själva till och från parkeringen (Automated Valet Parking)
  4. Konvojkörning med lastbilar i stadstrafik och på motorväg (Platooning).

Stor betoning i projektet ligger på innovation kring nya mobilitetstjänster med hjälp av automation och trådlöskommunikation (V2X).

Utvärdering av lösningar och insamling av relevant data kommer att ske på testområden i Frankrike, Finland, Korea, Spanien, Italien och Nederländerna. Dessa testområden inkluderar olika trafikmiljöer och kommer att användas för demonstration av olika scenarier. Testområdet i Italien innehåller exempelvis en motorväg mellan Florence och Livorno samt infartsvägar till hamnområdet i Livorno [2].

Projektet finansieras genom Horizon2020-programmet, har en budget på ca 45 miljoner euro (varav ca 20 miljoner är bidrag från EU), involverar 43 aktörer och koordineras av ERTICO.

Källor

[1] Autopilot. Länk

[2] ERTICO Network. Italian pilot site: Large-scale testing ground for AUTOPILOT IoT enabled autonomous driving. 2017-05-08 Länk