Princeton SmartDrivingCars Summit

17-18 maj hölls Princeton SmartDrivingCars Summit, där 120 deltagare som representerade försäkringsbolag, leverantörer, myndigheter, regeringar, operatörer och företag inom ”deep learning”.

Ben Grush visade en sammanställning av hur flera experter ser framtiden för fordon med olika automatiseringsgrad.

Som framgår av bilden kommer semi-automatiserade fordon att ta ledningen inledningsvis innan de fullt automatiserade tar över på lång sikt. Det kommer att vara en lång period med blandad trafik.

Tack till Ingmar Andreasson, Logistikcentrum!