Etikettarkiv: Ford

Försäkringsbolagen inte helt förtjusta i självkörande bilar

Jessica Leber skriver också om att åtminstone ett försäkringsbolag, Farmers, inte är förtjusta i självkörande bilar och har till och med gjort en reklamfilm om det [1]. Enligt Leber så bottnar det i att om självkörande bilar gör att olyckorna blir färre och mindre allvarliga så kommer man att tvingas sänka premierna, kanske med så mycket som 60 %.

Egen kommentar

Detta får nog stå för Farmers. Försäkringsbolaget State Farm är med och stödjer samarbetsprojektet mellan Ford och University of Michigan som vi skrivit om tidigare.

Källor

[1] Fast Company: This auto insurer is not happy about a future of driverless cars. 2013-01-27. Länk

Fords nya samarbeten

Ford kommer börja samarbeta med Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stanford University kring självkörande bilar, skriver Ford i ett pressmeddelande [1].

Dessa samarbeten offentliggjordes under veckan i samband med Washington Auto Show [2]. Det övergripande målet är att ge autonoma bilar “intuition”. Bilförare är generellt sett bra på att använda olika ledtrådar i omgivningen för att förutspå vad som händer lite lägre fram. De vet också att det man inte ser är oftast väldigt viktigt för en säker färd. Autonoma bilar behöver ha samma förmåga, menar Ford.

MIT kommer fokusera på att utveckla algoritmer som förutsäger vad andra trafikanter ämnar göra. På det viset kommer bilen att kunna planera sin färd och undvika andra objekt och trafikanter i omgivningen.

Stanfords uppgift är att fundera ut hur bil-baserade sensorer kan “se” runt objekt som skymmer sikten. Som ett exempel ges en situation där en framförvarande lastbil blockerar bilens sikt och, precis som en förare skulle ha gjort, behöver bilen manövrera i körfältet för att kika runt lastbilen och se vad som finns framför den.

Egen kommentar

Som vi skrev i slutet av förra året har Ford inlett ett samarbete med University of Michigan och State Farm Insurance för att utveckla en autonom Ford Fusion Hybrid [3].

Källor

[1] Ford News, Ford Teams Up with MIT and Stanford to Advance Automated Driving Research. 2014-01-22. Länk

[2] Washington Auto Show Länk

[3] Ford News. Ford reveals automated Fusion Hybrid research vehicle; Teams up with University of Michigan, State Farm. 2013-12-12. Länk

Fords korthålls-kommunikation

Ford har också varit med på CES 2014 och visat en prototyp av sin uppkopplade bil [1].

Bilen som demonstrerats är en Ford Taurus som varnar för olycksrisk med hjälp av fordon-till-fordonskommunikation (V2V). Det handlar om korthållskommunikation (Dedicated Short Range Communication, DSRC) som är baserad på standarden IEEE 802.11p. Varje bil som är utrustad med systemet skickar och tar emot GPS-data inklusive position, rörelseriktning och hastighet.

DSRC signalen har en räckvidd på ca 450 meter och varje bil sparar information om andra bilar inom ca 300 meter vilket krävs för att räkna fram olycksrisken.

Systemet har demonstrerats för olika trafikscenarion inklusive vägkorsningar och blind spots.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta uppgifter om Fords planer gällande produktion av den uppkopplade bilen, men som vi skrev för ett tag sedan i vårt nyhetsbrev kan NHTSA (den amerikanska organisationen för trafiksäkerhet) komma att redan under 2014 besluta om att formulera krav på att alla nytillverkade bilar ska utrustas med fordon-till-fordonskommunikation.  Det har också lyfts fram att Fords system skulle kunna ses som en eftermarknadsenhet till bilar som är ute på marknaden idag.

Källor

[1] Cunningham W., CNET. Ford highlights V2V safety tech with daredevil drivers. 2014-01-06. Länk

Michigan tillåter testning av autonoma bilar

Enligt Michigan Live [1] kommer Michigan bli den fjärde delstaten i USA som tillåter och reglerar testning av självkörande bilar på allmänna vägar. Delstatens House of Representatives har i slutet av förra veckan godkänt lagförslaget som diskuterats vid olika instanser sedan början av året.

Biltillverkarna, inklusive Detroits Big Three och Toyota, samt en rad underleverantörer stödjer lagstiftningen. Google har däremot varit emot förslaget eftersom det utesluter användning av autonoma fordon för andra ändamål än testning.

Michigans lagstiftning är, enligt Google, mest restriktiv hittills och kommer göra att Michigan hamnar efter andra stater som har något ”mjukare” lagstiftning och som välkomnar en adoption av autonoma fordon i framtiden.

Lagförslaget (Senate Bill 169) kan läsas här.

Egen kommentar

Anledningen till att lagförslaget gillats av traditionella fordonstillverkare och ogillats av Google är att fordonstillverkarna och Google har olika visioner vad det gäller automatiserad körning. Generellt sett satsar fordonstillverkarna på att utveckla automatiserad körning som ett stöd till föraren (NTHSA Level 3), medan Google jobbar på att ta ersätta föraren helt och hållet (NHTSA Level 4).

Källor

[1] Oostling J., Michigan Live. Michigan gives green light to autonomous vehicle testing despite concerns from Google. 2013-12-13. Länk

 

 

Ford visar upp sin första självkörande bil

I slutet av förra veckan gjorde Ford en demonstration av sin första självkörande bil [1]. Det handlar om en prototyp som utvecklats i samarbete med University of Michigan och försäkringsföretaget State Farm. Demonstrationen gjordes vid Fords huvudkontor i Dearborn, Michigan.

Bilen är i själva verket en modifierad Ford Fusion Hybrid som utrustats med fyra lidars och kameror som tillsammans ger en 360-graders vy runt bilen och i realtid skapar en 3D-karta av omgivningen. Utvecklingen är till stor del baserad på studier som genomförts i Fords körsimulator (VIRTTEX) där man utvärderat interaktionen mellan föraren och bilen.

I samband med uppvisningen tydliggjorde Fords produktutvecklingschef att företaget inte är ute efter att tillverka en helt självkörande bil och att föraren kommer finnas med i loopen ett bra tag framöver. Han sade också att Fords vision är att använda den framtagna prototypbilen för att studera vilka begränsningar som finns med helt självkörande bilar och för att bestämma vilka automationsnivåer som är lämpliga för snar driftsättning.

Fords del i samarbetsprojektet är att utveckla och integrera olika komponenter i bilen, medan University of Michigan främst ansvarar för sensorer och objektdetektering. State Farms uppgift är att utvärdera vilken effekt de olika förarstödsystemen har på antalet olyckor.

Det här projektet är en del av Fords plan som kallas Blueprint for Mobility och som beskriver företagets vision för hur transporter kommer se ut 2025 och senare, samt vilken teknik, affärsmodell och partnerskap som krävs för att uppnå visionen.

Enligt visionen är vidareutveckling av nuvarande teknologi och funktioner något som är i fokus just nu. Nästa steg blir att införa bil-till-bil-kommunikation som kommer möjliggöra viss automatiserad körning som t.ex. fordonståg. På lång sikt kommer fordon kunna navigera och parkera själva samt utbyta information med omvärlden och på det viset bli en integrerad del av transportekosystemet.

Egen kommentar

Det har varit känt ett bra tag nu att Ford liksom många andra biltillverkare satsar på att utveckla automatiserade bilar med föraren i loopen, men det är första gången som företaget visar resultatet av utvecklingen.

Den här demonstrationen och samarbetet mellan industrin och akademin stärker Michigans plan att bli världsledande inom mobilitet och att bli en hubb för utveckling och testning av smarta och uppkopplade transporter.

Källor

[1] Ford News. Ford reveals automated Fusion Hybrid research vehicle; Teams up with University of Michigan, State Farm. 2013-12-12. Länk

Autonoma fordon på Connected Car Expo

The Wall Street Journal [1] skriver också att huvudchefen på NHTSA (den amerikanska myndigheten som reglerar fordonssäkerhet) har, i samband med Connected Car Expo som pågått i Los Angeles den här veckan, tydliggjort att NHTSA stödjer insatser från fordonstillverkare och andra företag att utveckla fordon som kan köra sig själva.

Han har dock ”varnat” för att det kommer ta flera år innan myndigheterna vågar tillåta helt autonoma fordon i trafiken för andra syften än testning. Detta eftersom myndigheten anser att teknologin är omogen.

General Motors vice chef för hållbar utveckling var inne på samma spår som NHTSA. Han menar att helt autonoma fordon ligger väldigt långt i framtiden och att antalet automatiserade funktioner i fordon kommer öka successivt.

Continentals chef för Nordamerika sade i princip samma sak, men han påstod att helt autonoma fordon kommer vara tillgängliga runt 2025. Han påpekade också att Googles frammarsch inom området kommer driva traditionella fordonstillverkare till snabbare utveckling.

Fords vice VD använde sitt tal på Connected Car Expo till att vädja till Googles representanter om ett närmare samarbete kring inbyggda navigationssystem. Detta för att minska antalet förare som använder kartor i Googles telefoner under körningen, vilket är farligt och kan orsaka olyckor och incidenter.

Egen kommentar

Continental inte sagt något om att autonoma fordon kommer börja säljas år 2025, bara att de kommer finnas tillgängliga.

Alltfler beslutsfattare i den traditionella fordonsindustrin börjar varna för att utvecklingshastigheten går för fort. Är det ett tecken på skillnaden i utvecklingstider mellan fordonsindustrin och mjukvaruindustrin vi ser?

Källor

[1] White, B. J., The Wall Street Journal. U.S. Regulators Back Efforts to Develop Cars That Drive Themselves. 2013-11-19. Länk (Vid problem att se hela artikeln via länken: gör en sökning på artikelns namn via Google)

Future of Autonomous Driving

I slutet av förra veckan deltog jag på ett webbseminarium som anordnades av konsultföretaget Frost & Sullivan. Det var fyra talare på seminariet: två från Frost & Sullivan, en från Valeo och en från MIRA. Seminariet var i princip uppdelat i tre delar.

I den första delen gav Frost & Sullivan en översikt över pågående aktiviteter inom fordonsindustrin kopplade till automatiserad körning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är flera företag (Volvo, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Nissan, Lexus, Ford, GM, Google) som håller på att utveckla någon form av automatiserad körning.

I de flesta fall handlar det om mer eller mindre avancerade förarstödfunktioner som kan ta över både lateral och longitudinell kontroll av fordonet under specifika förhållanden. Funktioner som är i fokus och väntas bli lanserade på marknaden senast 2020 är Traffic Jam Assist, Autonomous Parking Assist och Automated Highway Driving.

Rättare sagt så ser de flesta aktörerna automatisering som ett sätt att stödja snarare än att ersätta föraren. Detta gäller dock inte Google som satsar på fordon som är helt självkörande under alla förhållanden.

Man presenterade också en roadmap för de kommande åren. Slutsatsen var att det är en successiv utveckling som gäller och att det är en lång väg till helt självkörande fordon.

Det gavs också en kostnadsuppskattning av Traffic Jam Assist, baserad på kostnaden av standard förarstödsystem (ADAS) år 2014. Enligt uppskattningen kommer Fords Traffic Jam Assist vara billigast; givet att Fords standard ADAS paket kostar 1.700 dollar så kommer paketet med standard ADAS och Traffic Jam Assist att kosta 2.500 dollar (dvs. 800 dollar mer). Här är några andra exempel:

Lexus: standard ADAS = 2.400 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 3.500 dollar (dvs. 1.100 dollar mer).
Volvo: standard ADAS = 2.800 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 4000 dollar (dvs. 1.200 dollar mer).
Mercedes: standard ADAS = 1.920 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 4.000 dollar (dvs. 2.080 dollar mer).
Audi: standard ADAS = 2.300 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 6.600 dollar (dvs. 4.300 dollar mer).

Del två handlade om pågående utveckling på Google och Valeo. Vad det gäller Google kan man säga att deras system använder specialbyggda sensorer och att det krävs mycket arbete för att integrera dessa på ett robust och säkert sätt för massproduktion.

Ett annat intressant uttalande som togs upp var faktumet att Google skapat Android, som används på olika telefoner oberoende av tillverkare, och att det är precis vad de försöker göra med fordon.

Valeo presenterade sin parkeringsfunktion Park4U som sedan den lanserats år 2007 utvecklats till en helt automatiserad parkeringsfunktion kallad Valet Park4U och som introduceras på marknaden inom ett par år. I samband med detta belystes några förväntade utmaningar som att bestämma fordonets position och manövrer baserade på information från ultraljudsensorer samt att integrera komplexa algoritmer på en liten mikroprocessor.

Valeo belyste också oförutsedda utmaningar som exempelvis att avgöra fordonets rörelseriktning i små hastigheter. Slutsatsen var att utveckling av automatiserade fordon handlar mycket om hantering av nyuppkomna och oförutsedda utmaningar.

I den avslutande delen presenterade talaren från MIRA sin syn på utveckling, testning och validering av autonoma fordon. Han påpekade att autonoma fordon är komplexa ”system av system” som måste ha hög motståndskraft, dvs. förmåga att hantera avbrott som t.ex. störningar orsakade av människor, naturkatastrofer eller mjukvarufel, samtidigt som systemet kan behålla en acceptabel prestandanivå.

MIRAs recept för att uppnå detta är att utöka det redan existerande ramverket för identifiering av faror och hot till att inkludera systematiska strategier för prediktering, identifiering och hantering av allvarliga störningar i en tidig fas av utvecklingsprocessen.

Detta ställer hårdare krav för testning och validering, vilket är också anledningen till att MIRA just nu fokuserar på att identifiera dessa krav och deras innebörd för testmetoder och test infrastruktur.

Egen kommentar: Det är två saker som jag vill påpeka. Den ena är att seminariet inte behandlat pågående aktiviteter på universitet och andra forskningsorganisationer.

Den andra är att det är lite otydligt att det finns fler aktörer än Google som utvecklar helt självkörande fordon. Som ett exempel kan vi ta fordon som kommer testas och användas som taxi i Milton Keynes (Cambridge University leder projektet) [1]. Det bör dock noteras att dessa fordon kommer till en viss början att köra i dedikerade körfält.

Källor

[1] Siu, J., Auto Guide. Autonomous Pod Car Service Heading to the UK by 2017. Länk

Exploring the User Experience of Autonomous Driving Workshop Automotive UI 2013

Skrivet av Maria Nilsson, Viktoria Swedish ICT

Hur kommer användarupplevelsen att varar för autonoma bilar? Vad är viktigt vid design av gränssnittet mot föraren?

Detta diskuterades i samband med Automotive UI 2013 på en workshop om användarupplevelsen vid användande av autonoma bilar, organiserad av Intel i samarbete med Microsoft.

På workshopen presenterade representanter för Intel en översikt (baserat på publik information) över olika biltillverkares tankar kring gränssnitt och autonoma bilar:

  • Toyota/Lexus Advanced Active Safety Reseach Vehicle är designad som en ”co-pilot” som tar över inför en överhängande olycka
  • Lincoln MKL (Ford Fusion) kan, när föraren aktiverat systemet, styra tillbaka bilen till nuvarande fil
  • Audi tar bort hastighetsmätaren och visar istället föraren ”världen” från bilens perspektiv vid aktivering
  • Honda ger auditiv varning (pip) var 10 sekund för att påminna föraren om att denne ska ha händerna på ratten (föraren förblir i kontroll)
  • BMW har implementerat reglerlagar som t.ex. att aldrig göra omkörningar på höger sida
  • GM/Cadillac har utvecklat något som de kallar ”Super control” som tar över när föraren först aktiverat konstantfarthållaren och sedan körfältsvarning (två knappar)
  • Ford frågar föraren om bilen ska ta över när den upptäcker en trafikstockning
  • Mercedes Benz visar bland annat energiflöden och ger föraren möjlighet att använda pekskärm för sekundära uppgifter

Vidare lyfte Intel fram att fordonstillverkarna och deras underleverantörer framförallt fokuserar på säkerhetsaspekter och  mindre på underhållning/komfort i samband med autonoma fordon. Intel ansåg att man borde trycka mer på produktivitet och möjligheterna till komfort/social interaktion när bilen blir mer och mer automatisk.

Egen reflektion: Det visuella gränssnittet är i fokus för autonoma bilar: oftast är det en särskild knapp eller spak som aktiverar autonom körning på eller i närheten av ratten. Denna knapp/spak skiljer sig åt med avseende på hur ”utsmyckad” och framträdande den är i bildesignen.

Den (nuvarande) autonoma bilen skapas genom att kombinera redan existerande aktiva säkerhetssystem.

Intressant är att endast Ford verkar ha en mer proaktiv approach där systemet frågar föraren om den ska ta över istället för att vänta på input från föraren.

Självkörande bilar lanseras på brittiska gator

Daily Mail [1] skriver att självkörande fordon kallade pods kommer att lanseras på brittiska gator, eller rättare sagt i staden Milton Keynes år 2015. Lanseringen är en del av ett femårigt projekt som stöds av den brittiska regeringen.

Pods ska vara batteridrivna och kommer att färdas med hastigheter upp till 12 mph (20 km/h). Inledningsvis kommer de att använda sig av speciellt markerade körfält längs med trottoarer, men ambitionen är att på sikt ta bort dessa markeringar. Pods kommer utrustas med GPS, kameror och andra sensorer för att undvika kollisioner med fotgängare och andra hinder. Dessutom kommer de att kunna kommunicera med varandra.

Resenärerna kommer att kunna åka med pods mellan Milton Keynes tågstation och ett närliggande shopping- och affärscenter. Resan väntas kosta 2 pund (ca 22 kronor). En pod rymmer upp till två personer och deras bagage. En viktig detalj är att det är resenärerna som ansvarar för fordonet, dvs. det är samma nykterhetsregler som gäller som för konventionella fordon.

Projektet kommer att omfatta 100 fordon och har en budget på 65 miljoner pund (ca 715 miljoner kronor). Det startar med ett begränsat antal fordon och en full utbyggnad väntas ta 2 år. Vanliga resenärer väntas alltså kunna använda pods från och med 2017. Biltillverkare inklusive Ford, Jaguar Land Rover, och General Motors har uttryckt intresse att bli involverade i projektet.

Egen kommentar

Det är otroligt spännande med en så stor satsning på självkörande on-demand fordon. Jag är bara lite fundersam om allmänheten kommer kunna se den stora fördelen med dessa då de kommer finnas bara på en viss sträcka.

Källor

[1] Pleasance, C. Daily Mail. Welcome to our ’science fiction future’: Driverless 12mph pods with room for two passengers to take to pavements of Milton Keynes in £65million smartphone app transport system. 2013-10-27. Länk

Ett nytt hinderundvikande system

I slutet av förra veckan gick Ford ut med ett pressmeddelande [1] där de presenterar ett nytt testfordon som är utrustat med ett system kallat Obstacle Avoidance som använder sig av automatisk styrning och inbromsning för att undvika kollisioner med stillastående eller långsammare fordon och fotgängare.

Systemet sitter på en Ford Focus och är huvudsakligen baserat på tre radarenheter, ultraljudssensorer, och en kamera för att ”läsa av” vägen upp till 200 meter framför fordonet. Först ger systemet en visuell- och ljudvarning till föraren om det framförvarande hindret, och om föraren inte väjer eller bromsar aktiveras automatisk styrning och inbromsning.  Systemet har testats i hastigheter högre än 60 km/h.

Obstacle Avoidance är utvecklat som en del av det europeiska forskningsprojektet interactIVe (Accident Avoidance by Active Intervention of Intellignet Vehicles) där 7 biltillverkare, 6 underleverantörer, 14 forskningsorganisationer och 3 övriga intressenter arbetar med att utveckla aktiva säkerhetssystem som ingriper vid kollision. Projektet leds av Ford.

Systemet har visats upp på Fords testningsbana i Lommel, Belgien. En inspelning från uppvisningen kan ses här.

Egen kommentar

Ford verkar vara inne på samma spår som lastbilstillverkarna i artikeln ovan: de tror på en successiv introduktion av funktioner som kommer ingå i autonomkörning.

Vidare vill jag påpeka att automatisk styrning och inbromsning har annonserats av andra tillverkare. Volvo Car Group har exempelvis sagt att de kommer lansera ett sådant system på Volvo XC90 i slutet av 2014 [2]. Volvo har också planer på att introducera en ny generation av deras aktiva säkerhetssystem för fotgängare. Till skillnad från Fords system beskrivet här kommer Volvos system kunna detektera fotgängare i mörker.

Tack Maria Nilsson för tipset!

Kommentar från Jonas Didoff, Viktoria Swedish ICT

Gillar att man blandar in V2V i autonoma / automatiska fordon. Detta leder till bättre säkerhet bland annat.

Kommentar till undanstyrnings-funktionen från Ford.
Hur bra är systemet på att avgöra om det verkligen finns plats / möjlighet att göra denna manöver. Ska man välja höger eller vänster sida för väjningen ? Hur mycket plats finns det där ?

V2V skulle sannolikt stärka även denna funktion genom att man vet även var andra bilar finns framför / omkring den man styr undan från.

Källor

[1] Ford develops test car that automatically steers around stopped or slowing vehicles or pedestrians. 2013-10-08. Länk

[2] Volvo Car Group. Press Relesases. Volvo Car Group reveals world-class safety and support features that will be introduced in the all-new XC90 in 2014. Länk