Etikettarkiv: Proterra

Panelsamtal om möjliga effekter av AD

Franklin Templeton Investments samlade experter i Silicon Valley för paneldebatt och podcast [1]. Företagen som var representerade var Ford, Peleton (system för platooning), Proterra (elbussar) och Metamoto (testsystem för programvara). Samtalet handlade om vilka effekter det blir och när införandet autonom fordonsteknik kommer.

Det har utvecklats och provats många nya bränslen och drivlinor utan att någon fått stort genomslag. Det har gjort att många är skeptiska till helt nya teknologier. Eldrivna bussar har funnits men ännu är det mest utvärderingar.

Fordonsindustrin är i grunden en mekanisk industri och det finns ett digitaliseringsgap. Elektronik och programvara har införts men den stora genomgripande förändringen på produkterna kommer nu.

Ford tror att robo-taxis kommer att börja säljas 2021 för begränsade urbana områden. Där kan de dyrare fordonen få högre utnyttjande. Men i samtalet refereras till att aktörer i Japan istället tror på glesbygd som första marknad och drivet av samhället och en åldrande befolkning.

För kommersiell lastbilsteknik är förarnas arbetstider och tillgången till förare en begränsning för tillväxt. Därför kan det finnas marknad för automatiserad körning även om det bara är delar av körsträckan.

Egen kommentar

Mitt intryck av samtalet är att det präglas av spekulationer som man försöker stödja med fakta. Men som en talare var med om att investera i Segway säger; då trodde vi att detta fordon skulle ersätta alla persontransporter i stadscentrum.

Källor

[1] Franklin Templeton Investments. Self-Driving Vehicles: Evaluating The Possible Impacts. 2017-11-21 Länk

Bussar ligger efter

National Center for Transit Research i USA har gjort en studie kring automation i bussar [1]. Den visar ganska tydligt att bussarna ligger efter i utvecklingen jämfört med personbilar och lastbilar.

Studien tittade lite närmare på fem olika busstillverkare: New Flyer/NABI, Gillig, El Dorado National, Proterra och Volvo/Nova Bus. Det visade sig att alla förutom den sistnämna hade inga konkreta planer kring automation i sina bussar. Volvo/Nova Bus är ett steg närmare automation – de har nämligen utryckt att de vill utveckla ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att undvika olyckor med fotgängare och cyklister.

Studien belyser bara två meningsfulla försök med delvis automatiserade bussar i USA: ett i Minnesota där man testat ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att köra på vägrenen när det är mycket trafik i vanliga körfält på motorvägen, och ett i Oregon där man testat ett system som använder sig av magneter för att hjälpa förarna i Bus Rapid Transit (BRT) att hålla sig i busskörfältet.

Enligt forskaren och utvecklaren Craig Shankwitz är det självklart att man kan göra enorma vinster genom att införa helt självkörande bussar i stora städer. Han tror dock att det kommer dröja länge innan vi har sådana bussar i trafiken. Detta har mest att göra med olösta ansvarsfrågor och allmänhetens oro som förknippas med självkörande bussar.

Egen kommentar

Ett sätt att adressera rädslan kring självkörande bussar kan vara att successivt vänja allmänheten vid den nya teknologin. Det kan göras genom att låta folk åka med i autonoma bussar i enklare trafikmiljöer, exempelvis där bussarna har egna körfält och där de inte behöver interagera med andra trafikanter i stor utsträckning.

Mer information om försöken i Minnesota och Oregon hittar ni här och här.

Källor

[1] National Center for Transit Research (NCTR). Evaluation of Automated Vehicle Technology in Transit. 2015-01 Länk

BRT och automatiserad körning

New York Times journalist Jim Motavalli skriver i sin blogg om Bus Rapid Transit (BRT) och möjligheten att göra dessa bussar självkörande [1].

Tim har nyligen besökt staden Reno i Nevada i USA där man redan nu har snabbladdande elbussar som trafikerar en viss sträcka i staden. I höstas beslutade myndigheterna att satsa 16 miljoner dollar på att införa en BRT-korridor mellan städerna Reno och Sparks.

Givet att den här korridoren kommer att utesluta all annan trafik förutom BRT kan den passa även för autonom körning, föreslår Ryan Popple från hybridbussföretaget Proterra som Tim samtalat med. Han påpekar också att Proterra börjat undersöka detta som ett steg mot effektivare kollektivtrafik.

Egen kommentar

En intressant fråga är hur lång en sträcka behöver vara för att det ska löna sig att införa självkörande BRT-fordon.

Även om lönsamheten är marginell skulle självkörande BRT och andra bussar som kör i busskörfält kunna användas för att demonstrera för allmänheten hur tekniken fungerar.

Källor

[1] Motavalli, J., MNN, The first self-driving cars may be … buses! 2015-02-11 Länk