Bussar ligger efter

National Center for Transit Research i USA har gjort en studie kring automation i bussar [1]. Den visar ganska tydligt att bussarna ligger efter i utvecklingen jämfört med personbilar och lastbilar.

Studien tittade lite närmare på fem olika busstillverkare: New Flyer/NABI, Gillig, El Dorado National, Proterra och Volvo/Nova Bus. Det visade sig att alla förutom den sistnämna hade inga konkreta planer kring automation i sina bussar. Volvo/Nova Bus är ett steg närmare automation – de har nämligen utryckt att de vill utveckla ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att undvika olyckor med fotgängare och cyklister.

Studien belyser bara två meningsfulla försök med delvis automatiserade bussar i USA: ett i Minnesota där man testat ett förarstödsystem som hjälper bussföraren att köra på vägrenen när det är mycket trafik i vanliga körfält på motorvägen, och ett i Oregon där man testat ett system som använder sig av magneter för att hjälpa förarna i Bus Rapid Transit (BRT) att hålla sig i busskörfältet.

Enligt forskaren och utvecklaren Craig Shankwitz är det självklart att man kan göra enorma vinster genom att införa helt självkörande bussar i stora städer. Han tror dock att det kommer dröja länge innan vi har sådana bussar i trafiken. Detta har mest att göra med olösta ansvarsfrågor och allmänhetens oro som förknippas med självkörande bussar.

Egen kommentar

Ett sätt att adressera rädslan kring självkörande bussar kan vara att successivt vänja allmänheten vid den nya teknologin. Det kan göras genom att låta folk åka med i autonoma bussar i enklare trafikmiljöer, exempelvis där bussarna har egna körfält och där de inte behöver interagera med andra trafikanter i stor utsträckning.

Mer information om försöken i Minnesota och Oregon hittar ni här och här.

Källor

[1] National Center for Transit Research (NCTR). Evaluation of Automated Vehicle Technology in Transit. 2015-01 Länk