TNOs white paper om platooning

Den nederländska forskningsorganisationen TNO har publicerat ett white paper om kolonnkörning [1]. Där förklarar TNO vad kolonnkörning (platooning) är, vilka fördelar det medför för olika aktörer i transportkedjan, och hur färdplanen ser ut för storskalig introduktion av platooning på nederländska och europeiska vägar.

Det nuvarande politiska och ekonomiska klimatet är positivt för introduktion av platooning och det har föreslagits ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra tester och experiment på allmänna vägar i Nederländerna.

För att möjliggöra introduktionen föreslår TNO att upprätta ett Shared Research Programme som ska bygga på principer för öppen innovation. I programmet kan partners tillsammans arbeta för att kommersialisera kolonner med två lastbilar runt 2020.

Källor

[1] TNO, Truck platooning; Driving the future of transportation – TNO whitepaper. 2015-03-03. Länk