Addison Lee i samarbete med Ford

Det brittiska taxibolaget Addision Lee har inlett ett samarbete med Ford [1]. Detta görs inom ramen för projektet Merge Greenwich (som delfinansieras av Innovate UK).

Syftet är att utforska potentialen för automatiserade bil- och resedelningstjänster i London. En uppskattning är att en tredjedel av resorna i London kan komma att utföras av automatiserade fordon år 2025.

En pilot är planerad att inledas om ungefär ett år.

Källor

[1] Field, M., The Telegraph. Addison Lee and Ford launch driverless car coalition for London. 2017-10-12 Länk