Etikettarkiv: Daimler

Smarta rattar från Autoliv och Neonode

I början av nästa år är det dags för det årliga eventet Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Där ska Autoliv och Neonode visa upp nästa generation av användargränssnitt för bilar som de utvecklat tillsammans [1].

Det framtagna gränssnittet är baserat på ljusteknologi som möjliggör för föraren att interagera med bilens olika system utan att flytta händerna från ratten. Detta i sig väntas skapa en säkrare och bättre interaktion mellan föraren och bilen, samt skapa nya möjligheter inom automatiserad körning.

Egen kommentar

Bland andra ”prylar” som ska visas på CES 2015 och som relaterar till automatiserade fordon hittar vi bl.a Remote Valet Parking från BMW och system för automatiserad körning från Delphi och Valeo länk.

Dessutom kommer inledningstalet som ges av Dieter Zetsche, VD på Daimler AG att handla om automatiserade fordon.

Källor

[1] Holm, O., Motor Magasinet. Autoliv och Neonode visar ny teknologi för bilrattar. 2014-12-18 Länk

Den automatiserade bilens interiör enligt Mercedes

Mercedes har offentliggjort en virtuell version av deras vision om hur interiören i självkörande bilar ska se ut [1]. Enligt utvecklingschefen på Daimler AG (som Mercedes tillhör till) kommer den nya interiören att möjliggöra nya sätt för interaktion mellan människor och hur de använder sin tid medan de färdas i en bil.

Konceptet utgår från idén ”digital living space” där passagerarna kan bl.a. vända stolar så att de sitter ansikte mot ansikte till varandra samt använda olika pekskärmar eller gester för att komma åt körrelevant information eller annan information av intresse.

Interiören ska demonstreras i en bil på Consumer Electronics Show i början av nästa år.

Källor

[1] Lawrence, A., Auto Express. This is the car interior of the future, according to Mercedes. 2014-11-17. Länk

Teslas framtida bilar

Tesla har nu offentliggjort sina planer gällande framtida automatiserade elbilar, skriver IEEE Spectrum [1].

Teslas framtida bilar kommer utrustas med GPS, en framåt-tittande radar och kameror som bl.a. läser av vägskyltar och detekterar fotgängare. Utöver detta kommer de att utrustas med flera ultraljudsensorer som ger 360-graders vy runt bilen.  Enligt företagets VD handlar det om speciella ultraljudsensorer som kan detektera objekt även på långt håll och i alla hastigheter.

Dessa sensorer kommer att möjliggöra funktioner som Lane Keep Assist, Active Cruise Control och Active Emergency Braking. De kommer också att göra det möjligt för föraren att släppa ratten under motorvägskörning och ägna sig åt annat. Dessutom kommer helt autonom parkering att vara möjlig.

IEEE Spectrum påpekar att Teslas planer och ambitioner egentligen inte är något revolutionerande – de är helt i linje med andra tillverkare som Mercedes, Volvo, Audi och Nissan. Men till skillnad från andra tillverkare kommer Tesla att utrusta alla sina framtida bilar med den nya teknologin.

Här kan ni se en film där Teslas VD demonstrerar automatiserad körning.

Källor

[1] Ross, P. E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Tesla’s Model S Will Offer 360-degree Sonar. 2014-10-10. Länk

Mercedes-Benz testar på Concord Naval Weapons Station

Mercedes-Benz kommer att testa sina automatiserade fordon på den f.d. vapendepån Concord Naval Weapons Station (CNWS) i Kalifornien [1].

CNWS har ett stort nät asfalterade vägar som förbinder rader av gräsbevuxna bunkrar, något som påminner ganska mycket om vägstrukturen i tätbebyggda områden. Med en yta på ca 849 hektar är CNWS den största testbanan i USA. Dessutom är den stängd för allmänheten och anses vara den mest säkra testbanan i landet.

Mercedes-Benz betonar att utvärderingar i verklig trafikmiljö kommer att förbli deras fokusområde.

Egen kommentar

Mercedes-Benz Future Truck 2025 har fått en hel del uppmärksamhet på International Commercial Vehicle (IAA) mässan som hölls förra veckan i Tyskland. Ni kan läsa mer om detta på IEEE Spectrum eller på phys.org.

Källor

[1] Daimler News. Mercedes-Benz sends autonomous automobiles onto the USA’s most extensive testing ground. 2014-10-01 Länk

Mercedes lär sina bilar prata

Mercedes-Benz håller på att utforska hur självkörande bilar på ett smidigt och intuitivt sätt kan samverka med andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister [1, 2]. Ämnet diskuterades på Mercedes-Benz Future Talk “Robotics” i Berlin i början av juli där man konstaterade att det finns många obesvarade frågor kring hur människor och fordon samverkar (HMI) och att dessa bör utredas omgående, trots att självkörande bilar blir verklighet först om 10-15 år. För att förstå varandras intentioner måste fordon och människor förstå varandras språk, vilket tar tid att lära sig. Forskningen görs i samarbete med Ars Electronica Futurelab där man bl.a. använder sig av drönare för att förstå hur människor och fordon skulle kunna kommunicera med varandra.

Källor

[1] Automotive World. Mercedes-Benz future talk “Robotics” in Berlin: Mercedes-Benz is teaching autonomous cars how to speak. 2014-07-03. Länk

[2] Hieslmair, M. Ars Electronica Futurelab. Greetings, robot car! 2014-07-09. Länk

 

Bertha i Kalifornien

IEEEs blog Cars That Think rapporterade i mitten av juli att Mercedes självkörande bil vid namn Bertha anlänt till Kalifornien [1]. Enligt Ralf Herrtwich från Daimler (Mercedes moderbolag) har bilen testats där i flera månader. Han påpekar också att Daimler utvecklar automatiserade fordon för två kundtyper: de som kommer att köpa bilar och de som kommer att hyra bilar. Ett annat konstaterande som han gör är att övergången till nästan helt automatiserad körning där föraren involveras i körningen bara vid ett fåtal tillfällen kommer vara väldigt utmanande.

Källor

[1] Ross, P.E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Mercedes Self-Driving Car Bertha Comes to California. 2014-07-16. Länk

Mercedes showar på autobahn

En lastbilsprototyp som visar vilka funktioner som skulle kunna finnas i Mercedes lastbilar om 15 år har provkörts på en motorväg i Tyskland [1]. Lastbilen är egentligen en Mercedes-Benz Actros 1845 som utrustats med en rad sensorer som radar och kamera, avancerad sensor fusion system, digitala kartor samt enheter för kommunikation fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I).

Källor

[1] Daimler Media. Mercedes-Benz Future Truck 2025: Autonomous driving in long-distance truck operations with the ”Highway Pilot”. 2014-07-03. Länk

Förutsägbar användarupplevelse

New York Times skriver om s.k. förutsägbar användarupplevelse (predictive user experience) som Mercedes-Benz jobbar med i ett projekt relaterat till Concept S-Class Coupé [1].

Tanken är att man med hjälp av olika sensorer ska observera hur föraren och passagerarna använder bilen och utifrån dessa observationer prediktera vad de kommer vilja ha i framtiden, exempelvis vilka inställningar på sätet som de föredrar och vilka destinationer de åker till.

Motiveringen ligger i att man vid köp av en ny bil spenderar mycket tid på att ställa in egna preferenser. På det här viset kan man enkelt överföra sina preferenser från en bil till en annan.

Enligt Mercedes chef för forskning och utveckling i Nordamerika är Mercedes projekt unikt eftersom det anpassar sensorerna efter de åkande. Om sensorerna t.ex. detekterar ett barn i bilen kl. 7:30 på en vardag kan en trafikrapport om vägsträckan till barnets skola visas på navigationsskärmen. I ett annat fall visas motsvarande rapport för vägsträckan till jobbet, eftersom föraren åker antingen till skolan eller till jobbet vid den tiden.  Ett annat exempel är diagnostisk övervakning som gör att föraren kan varnas för att undvika en situation där vägassistans skulle behövas.

Det påpekas att informationsdelningen kommer vara frivillig, men att man hoppas att fördelarna som den medför kommer att stimulera många av Mercedesanvändarna att dela med sig data.

Egen kommentar

Artikeln nämner inte kopplingen till automatiserade bilar, men fördelarna med sådana tjänster vid automatiserad körning är nog självklara. Bättre användarupplevelse är en av faktorerna som ofta förknippas med framtida bilar.

Källor

[1] R. Furchgott, New York Times, Sensors Could Put Cars a Step Ahead of Their Drivers, 2014-03-14 Länk

Exploring the User Experience of Autonomous Driving Workshop Automotive UI 2013

Skrivet av Maria Nilsson, Viktoria Swedish ICT

Hur kommer användarupplevelsen att varar för autonoma bilar? Vad är viktigt vid design av gränssnittet mot föraren?

Detta diskuterades i samband med Automotive UI 2013 på en workshop om användarupplevelsen vid användande av autonoma bilar, organiserad av Intel i samarbete med Microsoft.

På workshopen presenterade representanter för Intel en översikt (baserat på publik information) över olika biltillverkares tankar kring gränssnitt och autonoma bilar:

  • Toyota/Lexus Advanced Active Safety Reseach Vehicle är designad som en ”co-pilot” som tar över inför en överhängande olycka
  • Lincoln MKL (Ford Fusion) kan, när föraren aktiverat systemet, styra tillbaka bilen till nuvarande fil
  • Audi tar bort hastighetsmätaren och visar istället föraren ”världen” från bilens perspektiv vid aktivering
  • Honda ger auditiv varning (pip) var 10 sekund för att påminna föraren om att denne ska ha händerna på ratten (föraren förblir i kontroll)
  • BMW har implementerat reglerlagar som t.ex. att aldrig göra omkörningar på höger sida
  • GM/Cadillac har utvecklat något som de kallar ”Super control” som tar över när föraren först aktiverat konstantfarthållaren och sedan körfältsvarning (två knappar)
  • Ford frågar föraren om bilen ska ta över när den upptäcker en trafikstockning
  • Mercedes Benz visar bland annat energiflöden och ger föraren möjlighet att använda pekskärm för sekundära uppgifter

Vidare lyfte Intel fram att fordonstillverkarna och deras underleverantörer framförallt fokuserar på säkerhetsaspekter och  mindre på underhållning/komfort i samband med autonoma fordon. Intel ansåg att man borde trycka mer på produktivitet och möjligheterna till komfort/social interaktion när bilen blir mer och mer automatisk.

Egen reflektion: Det visuella gränssnittet är i fokus för autonoma bilar: oftast är det en särskild knapp eller spak som aktiverar autonom körning på eller i närheten av ratten. Denna knapp/spak skiljer sig åt med avseende på hur ”utsmyckad” och framträdande den är i bildesignen.

Den (nuvarande) autonoma bilen skapas genom att kombinera redan existerande aktiva säkerhetssystem.

Intressant är att endast Ford verkar ha en mer proaktiv approach där systemet frågar föraren om den ska ta över istället för att vänta på input från föraren.

6 miljoner automatiserade fordon 2025

Marknadsundersökningsföretaget Frost & Sullivan har gjort en undersökning bland fordonstillverkarna [1] [2] och kommit fram till att det kommer att finnas 6 miljoner automatiserade fordon i Europa och USA om drygt 10 år. Då är de flesta av dessa inte autonoma utan det handlar mest om stödsystem som automatparkering och automatisk kö-körning. Man räknar med att BMW och Mercedes kommer att vara först ut med semi-automatiserade fordon på marknaden 2014, medan Google förväntas lansera eftermarknadslösningar som bygger på Android-liknande hårdvara.

Företaget arrangerar en gratis webbkonferens ”The Future of Autonomous Driving” den 7 november kl. 17:00 svensk tid.

Egen kommentar

6 miljoner kan låta mycket. Men 2013 beräknas det säljas ca 15 miljoner fordon i USA och ca 11 miljoner i Västeuropa [3]. Med den takten har det alltså sålts ca 260 miljoner bilar mellan 2015 och 2025 vilket innebär att ca 2.5% av dessa skulle vara automatiserade, ännu färre helt autonoma. Men prognoser är prognoser. Om och när man tar fram ett helhetskoncept som ger både kund- och samhällsnytta kan det gå fortare.

Källor

[1] Yahoo! Finance: FinanFrost & Sullivan Expects Six Million Semi- and Highly-Automated Vehicles in Europe and North America by 2025. 2013-10-29. Länk

[2] Frost & Sullivan: Google Will Not Remain the Only Non-Automotive Participant in the Market for Driverless Cars For Long. 2013-10-03. Länk