Dela data från fordon

Frågan om hur data från fordon skall skyddas och användas är en komplex fråga. Vid konferensen uppmanade BMW genom Konrad Hubner övriga fordonstillverkare att samarbeta och utarbeta en gemensam lösning. Med standardiserade datainterface förenklas interoperbilitet. Genom att även koordinera crowdsourcing så kan man få tillräcklig täckning. BMW sa att snabbhet är kritiskt, omvärlden väntar inte. Biltillverkarna måste justera utvecklingsstrategier när man skall konkurrera med IT-industrin. Automatisk körning kommer att vara baserad på specialiserad programvara som behöver data som bara kommer att vara tillräckligt täckande om biltillverkarna samarbetar. BMW menade att man kan dela data och icke-differentierande tjänster samt tjänsteplattform(Location Based Services Platform) samtidigt som varje företag kan ha sina egna tjänster som skapar kundvärde.

Volvo Cars genom Amer Aijaz erbjöd sig också vid konferensen att samarbeta med andra bilföretag för utbyte av data från fordonen som kan förbättra trafiksäkerheten. IT-företaget Inrix som erbjuder trafikdatatjänster, argumenterade i ett kort anförande för samarbete och gemensamma plattformar för ”common good”.

Egen kommentar
När BMW går ut så publikt med denna uppmaning så har man antagligen arbetat med frågan under en längre tid. Sannolikt förs det samtal men att man inte kommer överens. Det skulle vara en naturlig följd av att BMW, Audi och Mercedes köpte kartföretaget Here, att man även hade en gemensam lösning för detta.