Centraliserad omgivningmodell i fordonet

BMW presenterade vid konferensen att man i den nya 7-serien använder en centraliserad omgivningsmodell. Tidigare har varje användarfunktion varit hårt integrerad med sensorerna. Nu har man skapat ett abstraktionslager på hög nivå och kan snabbare utveckla och förbättra sina kundfunktioner. Omgivningmodellen har tre huvudblock sensor fusion (radar, kameror etc i fordonet), vägmodell (detaljerad digital karta) och ”scene description” (trafiksituationen). I en presentation berättade man om tekniken bakom ”free space detection” som ingår i att beskriva trafiksituationen. Man klarar inte att göra alla beräkningar i realtid, därför görs noggrann datainsamling och beräkning off-line så att en typ referenskarta läggs upp. BMW planerar att skala denna lösning till fordon med mindre datorkapacitet och färre sensorer.

Egen kommentar
Det är ingenjörskonst på hög nivå att utforma arkitekturen så att det blir lösbart trots att BMW använder det värsta som finns inom FPGA, DSP mm.