Därför bör bilarna aldrig bli helt självkörande

Professor David Mindell vid MIT har skrivit en bok, ”Our Robots, Ourselves: Robotics and the Myths of Autonomy”, om robotik och samverkan mellan människa och maskin, där han har studerat andra områden än fordon och kommit fram till att helt automatiserade fordon troligen inte är den bästa lösningen [1].

Enligt Mindell så visar exempel från 40 år av automation att teknologin förhoppningsvis kommer att kunna minska belastningen på förarna, men att helt automatiserade fordon inte är den logiska slutpunkten på utvecklingen.

Mindell tar upp exempel från flygplan, miniubåtar, rymdfarkoster etc. där man kommit fram till att behålla piloten som en flexibel del i systemet som kan hantera oväntade och kritiska situationer. Det är kombinationen av människan och datorstödet som ger den bästa totallösningen.

Källor

[1] MIT News: Why Self-Driving Cars Should Never by Fully Autonomous, 2015-10-13 Länk