Trender inom fordonselektronik

I inledningsanförandet till konferensen presenterade Uwe Michael, Porsche megatrenderna. Han inledde med att säga att befintliga fordonsindustrin är ”provocerad” av nya aktörer som Google och Apple. Men att det nu är viktigt att arbeta cross-industry. Det är viktigt för alla att ha en digitaliseringsstrategi, men att det just nu är ett krig om tillgången till data. Hans tre huvudtrender är elektromobilitet, automatisk körning och det uppkopplade fordonet. Det bevisades genom föredragen på konferensen.

Chefen för Opel, Karl-Thomas Neumann sa i ett kort anförande via Skype att industrin kommer att ändras mer inom de närmaste fem åren än under de senaste 50. Det är viktigt att arbeta med digitaliseringstrategin. Dr Neumann var ändå övertygad om att kunderna kommer att ”behålla den personliga relationen till bilen”.

Jim Buczkoski, Ford hade en annan vinkling. I en värld med megastäder, en ökad global medelklass, krav på bättre miljö samt ändrade attityder hos kunderna så tror Ford att smart mobility kommer att bli efterfrågat. Ford vet inte exakt vad detta är men arbetar med experiment. Tre bärande komponenter finns, bättre kundupplevelse, från ägarskap till flexibel användning samt social samverkan.

Egen kommentar
Jag hittade inga föredrag under konferensen i området smart mobility. Men detta är en teknisk konferens och i andra hand affärsmodeller.