Förarna litar inte på parkeringssystem

American Automobile Association, AAA, har genomfört en studie av självparkeringssystemen som finns på bland annat Mercedes, BMW, Lincoln och Jeep, och jämfört med hur mänskliga förare parkerar [1]. Det visade sig att systemen är betydligt bättre på att parkera:

  • Antalet gånger man körde in i trottoarkanten minskade med  81%.
  • Systemen krävde 47% färre manövrer, en del av systemen klarade det på en manöver.
  • Parkeringen gick 10% fortare.
  • Systemen parkerade i snitt 37% närmare trottoarkanten – vissa fall så nära att man riskerar itag mot fälg eller bilsida.

Trots detta så litar bara en av fyra på systemen och anser att man parkerar bättre själv.

Egen kommentar

Studien gjordes i USA och gäller alltså amerikanska bilar, förare och parkeringsplatser. Kanske man skulle få ett annat resultat i Europas trängre trafikmiljöer?

Källor
[1] Your car is ALREADY better at parking than you: Self-parking features outperform humans, but drivers still don’t trust them, Daily Mail 2015-09-22 Länk