Nyhetsbrev 187: Ny form på nyhetsbrevet

Tiden går! För 2 år sedan, den 20 september 2013, kom nyhetsbrevet ut första gången. Vi satte då ambitionen att skicka ut det 100 gånger per år – det har hittills blivit 186 utskick med sammanlagt 518 nyhetsinlägg, några konferenstips oräknade. Antalet prenumeranter är nu över 750. Nu är det dags för en mindre förnyelse.

Den första och viktigaste nyheten är att vi flyttat över alla gamla nyheter (undantaget några inaktuella konferenstips) till den öppna bloggsidan omad.tech. Därmed kan vi tillgodose ett önskemål från flera läsare, att kunna söka fritt bland alla inlägg. Vi har också försökt att kategorisera nyheterna så att man enklare ska kunna hitta nyheter inom en viss kategori. Ändringen innebär också att källhänvisningarna hamnar direkt efter respektive nyhet i stället för som tidigare samlade i slutet.

Detta innebär också att vi kommer att utgå från bloggsidan när vi skapar nyheterna, som sedan genererar det utskickade nyhetsbrevet 2 gånger i veckan – på tisdag och fredag morgon. Utskicket sker då med ett annat verktyg men vi har försökt behålla den enkla layouten för att bibehålla läsbarheten.

Vi ser också alltmer att områdena automatiserade fordon och mobilitetstjänster överlappar varandra. För att kunna ge en komplett helhet så kommer vi att försöka bredda ”scopet” för nyhetsbrevet mot sådana relaterade mobilitetstjänster. Ett exempel är artikeln om Heathrows pods för ett par veckor sedan.

Redaktionen hoppas ni kommer att vara nöjda med förändringarna!

Nyhetsbrev #187 handlar om Mercedes limousinservice, vinster med självkörande fordon i Australien och om Apple. Dessutom en artikel om överlämning av kontroll mellan fordon och förare, redovisning av vår nyhetsbrevenkät och ett seminarietips.