Bilägande eller bildelande?

Business insider skriver i en artikel om de båda framtidsbilderna som finns bland investerare [1].

Å ena sidan visionärerna som hävdar att det privata bilägandet är på väg bort och framtiden kommer att vara utan mänskliga förare. Bakgrunden är den dåliga effektiviteten. Dagens bilar används mindre än 1 timme om dagen, dvs. nyttjandegraden är lägre än 4%.

Den andra sidan hävdar däremot att bilar är bekvämlighet. De sitter och väntar på oss att när som helst köra vart som hels. – ”that’s a feature, not a bug”.

För investerarna är valet viktigt. Det var inte helt lyckat att investera i skrivmaskiner när PCn kom. Är det de traditionella biltillverkarna, eller Google och Apple som är de bästa investeringsobjekten?

Enligt författaren så ligger Tesla Motors bra till, oavsett vilket. De kan sälja fordon till individer och flottor eller de kan sälja batterisystem. Och även de traditionella fordonstillverkarna kan ju sälja bilar till flottor.

Egen kommentar

Om man ökar nyttjandegraden kraftigt så kommer det att behövas färre fordon vilket minskar omsättningen i branschen. Det slår hårt mot företag som främst säljer produkter enligt en s.k. linjär affärsmodell. Företag som säljer tjänster – vilket inte behöver vara transporttjänster utan kan t.ex. vara leasing – och anpassar sig till en s.k. cirkulär affärsmodell skulle kunna klara sig bättre.

Källor

[1] Tesla is in the middle of a huge debate about the future of driving. Business Insider 2015-09-13 Länk