CBS 60 Minutes om självkörande fordon

I ett inslag 4 oktober får CBS reporter åka med i Mercedes och Googles självkörande bilar. Inslaget handlar mycket om hur man kan göra teknologin tillräckligt säker. Googles Chris Urmson säger att det inte går att programmera in situationer för det kommer att finnas oändligt många olika sådana. Istället får man låta bilkollektivet lära sig olika objekt och situationer.

Ni kan se filmen här. En transkriberad version av inslaget finns i [1].

Egen kommentar

Man kan ana skillnader i angreppssätt mellan Mercedes (mer deterministiskt) och Google (mer självlärande), liksom att Google verkar ha kommit längre.

Källor

[1] Bill Whitaker, CBS News: Hands off the wheel, 2015-10-04 Länk