Ny radar från Panasonic

Enligt Ny Teknik [1]  har Panasonic utvecklat en ny 79 GHz-radar som skiljer på bilar, människor och cyklar på mindre än 0,1 sekunder, och varnar en bilförare för faror. Den har ett bredare synfält, upp till 120 grader, och kan användas t.ex. för att varna förare för mötande trafik exempelvis vid vänstersväng i en upp till sexfilig gatukorsning.

Egen kommentar:Bra sensorer som kan upptäcka fler objekt är viktiga för utvecklingen av autonoma fordon som kan köras i mixad komplex miljö.

Radarn har demonstrerats på 20th ITS World Congress i Japan denna veckan. Vi kommer att återkomma med rapporter om andra intressanta händelser därifrån i kommande brev. Tills vidare kan ni titta på några demofilmer från Toyota, Honda och Nissan här (tack Magnus Karlström).

Källor

[1] Ny Teknik 20131015: Radarn ser faror i gatukorsning Länk

Ett nytt hinderundvikande system

I slutet av förra veckan gick Ford ut med ett pressmeddelande [1] där de presenterar ett nytt testfordon som är utrustat med ett system kallat Obstacle Avoidance som använder sig av automatisk styrning och inbromsning för att undvika kollisioner med stillastående eller långsammare fordon och fotgängare.

Systemet sitter på en Ford Focus och är huvudsakligen baserat på tre radarenheter, ultraljudssensorer, och en kamera för att ”läsa av” vägen upp till 200 meter framför fordonet. Först ger systemet en visuell- och ljudvarning till föraren om det framförvarande hindret, och om föraren inte väjer eller bromsar aktiveras automatisk styrning och inbromsning.  Systemet har testats i hastigheter högre än 60 km/h.

Obstacle Avoidance är utvecklat som en del av det europeiska forskningsprojektet interactIVe (Accident Avoidance by Active Intervention of Intellignet Vehicles) där 7 biltillverkare, 6 underleverantörer, 14 forskningsorganisationer och 3 övriga intressenter arbetar med att utveckla aktiva säkerhetssystem som ingriper vid kollision. Projektet leds av Ford.

Systemet har visats upp på Fords testningsbana i Lommel, Belgien. En inspelning från uppvisningen kan ses här.

Egen kommentar

Ford verkar vara inne på samma spår som lastbilstillverkarna i artikeln ovan: de tror på en successiv introduktion av funktioner som kommer ingå i autonomkörning.

Vidare vill jag påpeka att automatisk styrning och inbromsning har annonserats av andra tillverkare. Volvo Car Group har exempelvis sagt att de kommer lansera ett sådant system på Volvo XC90 i slutet av 2014 [2]. Volvo har också planer på att introducera en ny generation av deras aktiva säkerhetssystem för fotgängare. Till skillnad från Fords system beskrivet här kommer Volvos system kunna detektera fotgängare i mörker.

Tack Maria Nilsson för tipset!

Kommentar från Jonas Didoff, Viktoria Swedish ICT

Gillar att man blandar in V2V i autonoma / automatiska fordon. Detta leder till bättre säkerhet bland annat.

Kommentar till undanstyrnings-funktionen från Ford.
Hur bra är systemet på att avgöra om det verkligen finns plats / möjlighet att göra denna manöver. Ska man välja höger eller vänster sida för väjningen ? Hur mycket plats finns det där ?

V2V skulle sannolikt stärka även denna funktion genom att man vet även var andra bilar finns framför / omkring den man styr undan från.

Källor

[1] Ford develops test car that automatically steers around stopped or slowing vehicles or pedestrians. 2013-10-08. Länk

[2] Volvo Car Group. Press Relesases. Volvo Car Group reveals world-class safety and support features that will be introduced in the all-new XC90 in 2014. Länk

Autonoma lastbilståg

Telematics Update skrev nyligen om autonoma lastbilar som kör i konvojer [1]. Utifrån deras samtal med Scania, ABI Research och Volvo Group Trucks Technology drar de slutsatsen att det är bara en tidsfråga när sådana konvojer blir en del av vår trafik.

Autonoma lastbilskonvojer väntas reducera bränsleförbrukning och öka säkerhet. Förhoppningen är att vägen till sådana konvojer ska accelereras av det nya EU direktivet som kräver att alla lastbilar som tillverkas efter den 1 november 2015 och som väger 3.5 ton eller mer ska utrustas med Advanced Emergency Braking System (AEBS) och Lane Departure Warning System (LDWS).

Dessa system är enligt industrirepresentanter som Telematics Update samtalat med huvudingredienser i det som i slutändan kommer att bli autonoma lastbilar. Med detta vill de påpeka att de tror på en stegvis introduktion av funktioner som kommer ingå i autonomkörning snarare än lansering av helt autonoma lastbilar på en gång.

Många lastbilstillverkare har redan introducerat någon form av AEBS och LDWS. Nästa steg är informationsutbyte via fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur kommunikation, säger Claes Avedal från Volvo.  Detta förväntas möjliggöra tidigare varningar till förare vid exempelvis dåliga väg, väder, och siktförhållanden.

Lastbilskonvojer har utforskats i flera projekt världen över: KONVOI (RWTH Aachen University i Tyskland), Automated Truck Platoon (University of California, Berkeley, USA), iQFleet (Scania och VTI, Sverige), SARTRE (EU-projekt), GCDC (internationell tävling initierad av HTAS och TNO, Nederländerna), Energy ITS (NEDO, Japan). En genomgång av lastbilskonvojer ges i [2].

Egen kommentar

För att åstadkomma signifikanta bränslebesparingar måste avståndet mellan lastbilar i en konvoj vara så kort som möjligt. I projekten som jag listat ovan har man provat med olika avstånd, allt från 10 till 3 meter. En konsekvens av så korta avstånd är bl.a. begränsad sikt för lastbilsförare, som i sig kan upplevas obehagligt. Detta är en viktig parameter som måste tas i beaktande när man optimerar avståndet.

Källor

[1] Telematics Update. Autonomous truck convoys: The question is when, not if. 2013-10-10 Länk

[2] Bergenheim, C., Petterson, H., Coelingh, E., Englund, C., Shladover, S., Tsugawa, S. (2012). Overview of platooning systems. In: Proceedings of the 19th World Congress. Länk (OBS! Fungerar om man har tillgång till Chalmers bibiloteklet)

Mer om Toyotas självkörande bil

Tony Larsson på Högskolan i Halmstad har skickat två kommentarer kring min skrivning ”främsta nyttan drar bilen bakom, inte den egna bilen” och Toyotas lösning:

Kommentar 1: Toyotas system är ett exempel på en kooperativ systemlösning där den egna (bilens) vinsten fås indirekt via nyttan för hela trafiksystemet, enligt modellen alla hjälper alla. I enskilda situationer kan man då tillfälligt förlora men över tiden vinner alla.

Kommentar 2: Avkänning av och anpassning till den omgivande trafikens fart och fartförändringar kan i begränsad utsträckning även utföras utan hjälp av trådlös kommunikation.

Tack Tony!

Enligt Ny Teknik [1] så vänder sig Toyota framförallt till äldre bilförare. Systemet ska införas 2015.

Källor

[1] Ny Teknik testar självkörande bil i Tokyo 2013-10-11 Länk

Kan autonoma fordon påverka städernas utseende?

I en artikel av Issi Romem [1] diskuteras hur städernas arkitektur kan komma att se annorlunda ut om och när autonoma fordon blir allmänna.

Ett exempel kan vara att det inte längre finns parkeringsplatser i städerna utan när passagerarna har nått sitt mål så åker bilen och parkerar sig själv i något stort garage utanför staden.

Andra exempel är att vägarna kan utnyttjas bättre när man kan köra med kortare avstånd, och att det förbättrade trafikflödet gör resandet bekvämare och det då blir lättare att bosätta sig utanför stadskärnorna.

Egen kommentar

Det lär dröja några decennier innan det blir aktuellt. Frågan om bilar i städer lär nog mer påverkas av emissioner och önskan om bra stadsmiljö.

Källor

[1] Cityminded.org: Self-driving cars: A Force for Urban Densification or Expansion? Länk

Även Toyota planerar nästan självkörande bilar

Magnus Karlström tipsade om att även Toyota planerar nästan självkörande bilar enligt liknande koncept som jag skrev om att Volvo Cars och Mercedes planerar [1].

Dock med den skillnaden att Toyotas system, Automatic Highway Driving Assist AHDA, bygger på trådlös kommunikation på 700 Mhz-bandet fordon-till-fordon (Vehicle to Vehicle, V2V).

Information om bilarnas acceleration och retardation skickas till efterföljande bilar så att de kan anpassa sin hastighet och hålla ett säkert avstånd.

Toyota uppger att de planerar komma med tekniken i mitten av 2010-talet.

Egen kommentar

Intressant är att den främsta nyttan drar bilen bakom, inte den egna bilen. Fast man slipper ju bli påkörd, under förutsättning att bilen bakom har kommunikationsutrustningen. Det är ju åtminstone inledningsvis långt ifrån säkert.

Källor

[1] Green Car Congress: Toyota to launch advanced driving support system using automated driving technologies in mid-2010s Länk

En traditionell biltillverkare eller en nykomling?

Det är känt att flera traditionella och icke-traditionella biltillverkare jobbar med att ta fram någon form av självkörning. KPMG presenterar en ny studie [1] om förarnas attityder till autonoma fordon.

Studien är utförd i form av tvåtimmars diskussion i tre fokusgrupper med förare från olika delar av USA: Los Angeles i västra, Chicago i centrala, och Iselin i östra delen av landet. Totalt var 32 förare involverade i studien.

Förarna tillfrågades bl.a. att på en skala 1-10 peka ut sannolikheten att de kommer att använda en autonom bil i deras vardag samt vilken tillverkare de skulle lita mest på.

I stort sett var förarna från Los Angeles mest positiva till autonoma bilar. Deras svar hamnade på 9, medan svar från Chicago- och Iselinförare hamnade på 4 respektive 6 (medianvärden).

Vad det gäller val av tillverkare fick företag som Google, Apple, och Microsoft 8 av 10 poäng, medan premiumtillverkare som Mercedes-Benz, Audi och BMW fick 7,75 poäng. Volymtillverkare som Chevrolet och Nissan fick 5 poäng. Det är alltså nykomlingar i fordonsindustrin som lockar mest!

Ett annat intressant resultat är att det är olika egenskaper hos autonoma och konventionella bilar som anses vara viktiga. Deltagarna tyckte att bilens beteende, säkerhet, innovativa tjänster och tillförlitlighet är de viktigaste egenskaperna hos autonoma bilar. För konventionella bilar är det motorer, kraftöverföring, och design som är avgörande.

KPMG sammanfattar sina resultat kring autonoma bilar med följande ekvation: kortare pendlingstider + reducerad trafikrelaterad variation + möjlighet att växla mellan manuellt och autonomt läge = ett starkt incitament för konsumentadaption.

Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort en liknande studie med 28 förare från Sverige [2].

Egen kommentar

Det viktigaste budskapet från KPMG studie tycker jag är att konsumenterna har olika krav och förväntningar på autonoma och konventionella bilar.

Skillnaderna som påpekas i studien tyder på att mobilitet och körglädje kommer bli alltmer åtskilda koncept i framtiden och att tillverkarna måste bli medvetna om det – det är tjänster kring förbättrad mobilitet som blir viktigare än bilarnas prestanda.

Slutligen vill jag också påpeka att KPMGs resultat inte är statistiskt representativa (dock inte mindre intressanta för det!).

Källor

[3] KPMG. Self-Driving Cars: Are We Ready? 2013-10-10. Länk

[4] Anund, A., Fors, C., Nåbo, A., Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning. Länk

Volvo Cars visar nästan självkörande bilar i Washington

Förra veckan demonstrerade Volvo Cars nästan självkörande bilar vid ett event hos svenska ambassaden i Washington om “The Safety Benefits of Connected Cars”, med bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets Claes Tingvall, David Strickland och Daniel Smith från amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA och Clifford Nass från Stanford. Man diskuterade där möjligheter och utmaningar för framtida uppkopplade och autonoma fordon.

Grunden i konceptet som Volvo demonstrerade [1] är en kombination av radar, kamera och reglerad styrservo, som kan avlasta föraren i farter under 50 km/h genom att hålla avståndet till bilen framför och hålla sig i körfilen. Föraren aktiverar själv systemet. En video som beskriver konceptet och visionen finns här. Volvo syftar till att ha detta i produktion som en del i sin vision att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil år 2020 [2].

Även Mercedes provar liknande funktionalitet på tyska vägar [3].

Egen kommentar

Volvo har fått tillgång till bra sändningstid för intressenter på hög nivå i USA vilket är viktigt för att påverka framtida lagstiftning. Koncepten som Volvo, Mercedes, Tesla m.fl. tittar på är inte fullt autonoma fordon utan mer närliggande lösningar som inte kräver så genomgripande förändringar av lagstiftning eller infrastruktur. De är däremot autonoma i meningen att de inte kräver en utbredd kommunikation mellan fordon och infrastruktur, utan klarar sig så långt som möjligt med teknik i den egna bilen. Med ökande grad av uppkoppling kan man vänta sig mer avancerade tjänster.

Källor

[1] Volvo Car Group puts consumers at the heart of the connected car debate Länk

[2] Hybrid Cars: Volvo Wants Consumers At The Heart Of The Connected Car Debate Länk

[3] Mother Nature Network: New self-driving cars from Volvo and Mercedes tout ’injury-proof’ driving Länk

Autonoma fordons etik

Människor använder inte bara regler som grund för sitt agerande utan också etik och moral. När lagarna inte räcker för att guida oss så får vi lita till vår moraliska kompass. Den kompassen ger inte alltid samma svar som regelverket. Det gör att vi ibland kan välja att bryta mot regler för ett högre syfte. Vi kanske t.ex. kör för fort i en nödsituation.

Med robotar som t.ex. autonoma fordon som bygger på ett programmerat regelverk så uppstår intrikata problem, inte bara med ansvar och lagstiftning utan även med mer subtil samverkan med människor. Ska bilen alltid följa regelverket?

Patrick Lin resonerar runt dessa frågor i The Atlantic [1].

Egen kommentar

För fullt autonoma eller till och med förarlösa fordon så behöver man ställa även denna typ av filosofiska frågor. Men för de första stegen där det fortfarande finns en förare som kan ta över så blir det lite enklare. Framförallt så skapar man sig tid att diskutera dessa frågor.

Källor

[1] Lin, P., The Atlantic. The Ethics of Autonomous Cars. 2013-10-08. Länk

Se Nissans autonoma bil rulla på CEATEC

Vi har tidigare skrivit om Nissans autonoma bil som visats upp på CEATEC mässan i Japan första veckan i oktober. Nu har Nissan släppt ett par filmer där [1] man kan se hur systemet fungerar samt vilka förhoppningar som Nissans VD har gällande Nissans autonoma bilar.

Eftersom Nissan använder sin elbil Nissan Leaf till demonstrationen vill de hävda att de syftar till både noll emissioner och noll trafikolyckor.

Tack till Peter Öhman för tipset!

Källor

[1] Autoblog. Watch Nissan’s autonomous Leaf in action. Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden