Villfarelser med självkörande bilar

Journalisten Colin Sowman skriver i en artikel i ITS International [1] att självkörande bilar kommer att öka trängseln och öka riskerna för intrång och terrordåd, samtidigt som fördelarna med ökad trafiksäkerhet snabbare och billigare kan uppnås med förarstödsystem, ADAS.

Dessutom är tekniken långt ifrån praktiskt genomförbar, skriver han. Mänskliga förare kan hantera söndriga trafikljus, hål i vägen, översvämmade vägar, skymda hastighetsskyltar etc, vilket automatiserade system har svårt att göra. Dessa bygger på högdefinitionskartor som måste hållas kontinuerligt uppdaterade. Det kommer alltså att dröja lång tid innan alla bilar är automatiserade och under tiden kommer det fortfarande finnas mänskliga förare som tänjer på gränserna.

Sowman menar också att om automatiserade fordon uppnår det som de avser, att göra det möjligt för förarna att göra annat under resan, så blir resan bekvämare och då kan trafiken öka med ökande trängsel men också ökande avgasutsläpp som följd.

Vad gäller att ge mobilitet åt funktionshindrade så menar Sowman att många av dessa ändå behöver hjälp för att komma i och ur bilen, vilket lättare åstadkommes med andra mobilitetslösningar.

Slutligen beskriver han riskerna med att obehöriga kan hacka sig in i bilarna och på olika sätt ställa till det i trafiken. En ytterligare säkerhetsrisk är att terrorister skulle kunna skicka iväg självkörande bilar med bomber åt olika håll utan att riskera sig själva.

Egen kommentar

Synpunkterna som Sowman för fram är inte nya men han sätter dem i ett sammanhang.

Källor

[1]  Colin Sowman: Debunking the driverless delusion, ITS International September/Octpber 2916 www.itsinternational.com