Kinas roadmap för snabb utveckling av automatiserade fordon

Society of Automotive Engineers of China, SAEC, har tagit fram en 450-sidig roadmap för den långsiktiga men snabba utvecklingen av automatiserade fordon i Kina skriver Reuters [1]. Målet är att ha högt eller helt automatiserade fordon på den kinesiska marknaden redan 2021.

Rapporten delar in utvecklingen i tre femårsperioder: 2016-2021 då utvecklingen pågår; 2021-2025 då fordonen först når marknaden; och 2026-2030 då samtliga bilar har någon form av automatisering.

Källor

[1] Jake Spring: China issues roadmap for rapid development of self-driving cars, Reuters 2016-10-26 Länk