Etikettarkiv: Optimus Ride

Mobileye ger sig på autonoma skyttelbussar

Intel-ägda företaget Mobileye som utvecklar självkörande teknologi planerar att utveckla en mobilitetstjänst baserat på autonoma skyttelbussar tillsammans med Benteler EV Systems, som tillverkar plattformar för eldrivna samt autonoma fordon, och Beep som driver en plattform för mobilitetstjänster [1].

Planen är att få igång tjänsten år 2024 och syftet för Mobileyes del är att expandera sin verksamhet från dagens robotaxi och autonoma leveranser. Företaget väntar på tillstånd för att få testa robotaxi i Israel och Tyskland och planerar att driftsätta autonoma leveransfordon tillsammans med Udelv innan 2023 (vilket vi skrev om här).

Egen kommentar

Det är kul att se att Mobileye tror på autonoma skyttelbussar. För drygt en månad sedan fick vi veta att två företag som utvecklar autonoma skyttelbussar lägger ned: Local Motors och Optimus Ride. Autonoma skyttelbussar uppfyller behovet av första- och sistakilometerntransporter som behöver avgå oftare än manuellt körda bussar och är små nog för att använda på exempelvis campusområden. Vi vet också att det kostar en del pengar att testa med säkerhetsförare, speciellt för Optimus Ride där man haft två anställda ombord. Vill ni läsa en reflektion kring nedläggningen av dessa företag kan ni gå in här.

Källa

[1] Jin, H., Automotive News. Intel’s Mobileye plans self-driving shuttles in U.S. in 2024. 2022-02-14 Länk

Gott och blandat

  • Torc Robotics som ägs av Daimler har inlett samarbete med Amazon som går ut på att använda Amazons molnlösning för tester med autonoma lastbilar, framförallt i New Mexico och Virginia. Länk
  • Optimus Ride har i samband med sin senaste skyttelpilot i TheYards i Washington D.C. lanserat en app, Opti Ride, som väntas förbättra användarupplevelsen av den autonoma mobilitetstjänsten genom att erbjuda enklare planering och reservation av resor. Länk
  • Vodafone och Sapcorda påstås ha demonstrerat en ny positioneringsteknik som kan lokalisera ett fordon med en noggrannhet på 10 cm. Länk
  • Amerikanska städer Detroit, Pittsburgh, San Jose och Miami-Dade County i Florida utforskar aktivt hur autonoma fordon kan implementeras på ett sätt som återspeglar samhällets behov och villkor. Baserat på deras erfarenheter har nu forskningscentret Urbanism Next Center vid University of Oregon tagit fram ett ramverk som beskriver hurden offentliga sektorn kan arbeta med autonoma fordon för att säkerställa att de blir tillgängliga för alla. Länk

Vatten och AI

En rapport från ”Center of U.S. auto manufacturing” höjer ett varningens finger kring prestanda hos AI-baserade algoritmer för objektidentifiering i samband med regn. Hayder Radha, professor vid Michigan State University, bekräftar detta problem och säger: I tester missar algoritmen ca 20% av alla objekt i lätt regn, om regnet tredubblas, dubbleras felfrekvensen. Även till synes små förändringar som färgskiftningar på grund av årstiderna kan påverka fordonens radar och lidarsensorer säger Prof. Radha.

Trots dessa utmaningar storsatsar bl.a. Hyundai på AI-teknologi för självkörande fordon. De har bl.a. investerat i startupföretaget Allegro.ai. Även Boston-baserade företaget Optimus Ride satsar med Nvidias Drive AGX Xavier plattformar för att starta en flotta med självkörande fordon i specifika områden t.ex. högskolekcampus och andra zoner för självkörande fordon.

Källa: 

[1] George Leopold: Study Pours Cold Water on AI Driving Algorithms, Datanami 2019-01-02 Länk

Synskadade har stora förhoppningar på den nya teknologin

I augusti fick en grupp synskadade studenter och anställda vid Perkins School for the Blind i Massachusetts möjlighet att provåka i ett självkörande fordon på en parkering i anslutning till skolan [1]. Fordonet i fråga var en golfbil som omvandlats till självkörande av startupföretaget Optimus Ride.

Trots att resan var kort och följde en förbestämd rutt var testdeltagarna entusiastiska och uttryckte att de har stora förhoppningar på den nya teknologin.

Skolans VD Dave Power konstaterade att självkörande fordon skulle kunna revolutionera de synskadades liv, givet att dessa fordon är designade på rätt sätt. Liknande åsikter har framkommit av andra förespråkare för synskadade.

Powers tycker att företagen borde anpassa sina självkörande fordon för synskadade snarare än producera speciella fordon för dem, eftersom detta skulle förmodligen vara dyrare. Han tror också att det kan vara svårt för traditionella fordonstillverkare att ta hänsyn till de synskadades behov, och därför försöker hans skola skapa en aktiv dialog med teknikföretagen. Målet är att tydliggöra de synskadades behov så att teknikföretagen kan designa och utveckla lösningar utifrån detta.

Som ett exempel på detta har Perkins School studenter och anställda föreslagit till Optimus Ride att lämna tillräckligt med golvyta för ledarhundar, och att skapa en geststyrd app för smartphones som synskadade passagerare skulle kunna använda för att bland annat kalla på ett fordon och instruera det att göra oplanerade stopp. Appen i sin tur skulle kunna ge dem regelbundna statusuppdateringar om resan och meddela dem när de har nått destinationen.

Viktigt att notera är att delvis automatiserade fordon utesluts som ett sätt att förbättra de synskadades mobilitet. För att mobiliteten ska bli bättre än idag måste fordonen vara helt självkörande och kunna användas utan något direkt mänskligt stöd.

Egen kommentar

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden bedrivs just nu ett projekt kallat ”Automatisering för ökad tillgänglighet?” som syftar till att identifiera hur automatiserade fordon kan bidra till en högre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Projektet fokuserar på vilken nytta personer med synnedsättning kan få av självkörande fordon och det beräknas vara klart i april 2017. Det jobbar förutsättningslöst kring graden av automation och försöker identifiera nyttor för olika grader av synnedsättning i system med olika grad av automation. Det drivs av Norconsult Astando och medverkande är Viktoria Swedish ICT, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Volvo Cars och Synskadades Riksförbund.

Källor

[1] Woyke, E., MIT Technology. The Blind Have High Hopes for Self-Driving Cars. 2016-10-12 Länk

Optimus Ride tror på förarfria zoner

Startupföretaget Optimus Ride som drivs av några entusiaster från Massachusetts Institute of Technology (MIT) håller på att utveckla en helt självkörande bil som skulle kunna användas för taxi- och samåkningstjänster [1].

Enligt företagets grundare Ryan Chin är interaktionen mellan självkörande och manuella fordon en svår nöt att knäcka. Ett självkörande fordon som kör enligt trafikreglerna skulle ha svårt att klara sig bland vanliga förare som har ett beteende som avviker en hel del från vad trafikreglerna förespråkar. Beteendet av mänskliga förare, fotgängare och cyklister är oförutsägbart och artificiell intelligens har inte utvecklats tillräckligt mycket för att kunna hantera det.

Därför tror Chin mer på en modell där självkörande fordon transporterar folk i låga hastigheter inom områden som är dedikerade för självkörande fordon, dvs. i förarfria zoner. Dessa zoner ska egentligen fungera som living labs där man lär sig mer om möjligheter och problem. För att få acceptans från människor får zonerna presenteras för dem som ”framtiden” som de har möjlighet att påverka själva. När teknologin mognat kan man sedan utöka dessa områden.

Det är just den här modellen som Optimus Ride strävar efter. Planen är att Optimus Ride ska testa en mindre flotta av fordon nästa år. Testningen kommer troligtvis ske på ett privat område.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. Optimus Ride Wants Autonomous Ride-Sharing Without Human Drivers in the Way. 2016-03-11 Länk